Woorden van week 7 - Woordenschat op Thamen

advertisement
Woorden van week 7. Expert
nota bene (tussenwerpsel)
noteer goed: afgekort: NB
Het feest is op zaterdag 9 augustus. NB: zorg dat je om 22.00 uur aanwezig bent!
nota bene (bijwoord)
om op een buitensporigheid te wijzen
Hij nam nog een derde hapje terwijl hij er nota bene al twee had genomen!
loep (de; meervoud: loepen)
handvergrootglaasje
Mijn opa gebruikt een loep om goed te kunnen lezen omdat zijn ogen niet
zo goed meer zijn.
iets onder de loep nemen nauwkeurig bestuderen
Hij nam dat probleem nog eens onder de loep.
minuscuul (bijvoeglijk naamwoord, bijwoord)
zeer klein
Deze bacteriën zijn zo minuscuul, dat er een microscoop voor nodig is om ze te zien
permanent (bijvoeglijk naamwoord, bijwoord)
1. onafgebroken blijvend; voortdurend
Als je een CD wilt markeren, kun je hiervoor een permanent marker gebruiken.
2. permanent (zn, de; meervoud: permanenten)
krullen in het haar; ww: het haar laten krullen
Als je geen krullen hebt, kun je je haar bij de kapper laten permanenten.
rechtvaardig (bijvoeglijk naamwoord, bijwoord)
1.in overeenstemming met het recht (handelend)
Het is rechtvaardig om een bij rechtszaak alle betrokkenen te horen.
2. billijk, eerlijk
Het is niet meer dan rechtvaardig dat ouders hun kinderen gelijk behandelen.
schadeloosstellen (ww stelde schadeloos, heeft schadeloosgesteld)
de geleden schade vergoeden
De slachtoffers van de ramp werden door de overheid schadeloos gesteld.
telescoop (zn, de; meervoud: telescopen)
instrument voor het waarnemen van hemellichamen
De sterrenkundige maakte gebruik van een telescoop om de
maansverduistering goed te kunnen waarnemen.
Download