T61327 Afstudeerproject bachelor informatica

advertisement
Schema curriculum 2013-2014
geldig vanaf 1-9-2013
tussen ronde haakjes staat het aantal modulen; waar geen ronde haakjes staan = 1 module = 4,3 EC = 100 studie-uren
tussen vierkante haakjes: CW = Cultuurwetenschappen, INF = Informatica, MW = Managementwetenschappen, PS = Psychologie
Bachelor Informatica (42)
Propedeuse (14)
Startpakket
Inleiding informatica
Databases
Vervolg propedeuse
Communicatietechnologie
De werking van computersystemen
Discrete wiskunde A
Discrete wiskunde B
Model-driven development
Objectgeoriënteerd analyseren en ontwerpen
Objectgeoriënteerd programmeren in Java 1
Objectgeoriënteerd programmeren in Java 2
Ontwikkelpracticum
Webapplicaties: de clientkant
Webcultuur
Afsluiting
Propedeuseproject informatica
Postpropedeuse (28)
Academische competenties in de bachelor informatica
Besturingssystemen
Capita selecta wiskunde
Concepten van programmeertalen
Context van informatica
Continue wiskunde
Datastructuren en algoritmen
Formele talen en automaten
Functioneel programmeren
Kunstmatige intelligentie 1
Logica en informatica
Ontwerpen van mens-machine-interactie
Procesmodelleren
Programmeerpracticum
Security en IT
Software engineering
XML: theorie en toepassingen
Vrije ruimte (5)
Gebonden keuze (2 uit 6)
Architecturen van computernetwerken
Inrichten en beheren van ict
Projectmanagement: implementeren van ERP-systemen [MW]
Requirements voor informatiesystemen
Semantic web
Webapplicaties: de serverkant
Afsluiting
Afstudeerproject bachelor informatica (4)
Master Computer Science (28)
Master Software Engineering (14)
Informatie- en procesarchitectuur
Design patterns
Academische competenties in de master CS
Ontwerpen met bedrijfsregels
Software architecture
Software composition
Software management
Software verification and validation
Verdiepingsopdrachten master CS
Design patterns
Academische competenties in de master SE
Requirements engineering
Software architecture
Software composition
Software evolution
Software management
Software security
Software verification and validation
Gebonden keuze (9)
Bedrijfsprocessen (2) [MW]
Documentverwerking
Ethiek [CW]
IT-Governance (2) [MW]
Requirements engineering
Software evolution
Software security
Homologatie 1
Homologatie 2
Homologatie 3
Afsluiting
Voorbereiding afstudeeropdracht SE
Afstudeeropdracht Software Engineering (4)
Afsluiting
Voorbereiding afstudeeropdracht CS
Capita selecta afstudeeropdracht CS (2)
Afstudeeropdracht Computer Science (7)
Bachelor Informatiekunde (42)
Propedeuse (14)
Startpakket
Inleiding informatica
Databases
Vervolg propedeuse
Communicatietechnologie
Discrete wiskunde A
Model-driven development
Objectgeoriënteerd analyseren en ontwerpen
Objectgeoriënteerd programmeren in Java 1
Ontwikkelpracticum
Organisatiekunde [MW]
Procesmanagement [MW]
Projectmanagement: inrichten van projecten [MW]
Webapplicaties: de clientkant
Webcultuur
Afsluiting
Propedeuseproject informatiekunde
Postpropedeuse (28)
Academische competenties in de bachelor informatiekunde
Administratieve organisatie [MW]
Capita selecta informatiekunde
Context van informatica
Ethiek [CW]
Faseren en probleemstellen (AV 6) [MW]
Inrichten en beheren van ict
Kwaliteitsmanagement [MW]
Objectgeoriënteerd programmeren in Java 2
Observeren en rapporteren (AV 3) [MW]
Onderzoek als genre en empirische cyclus (AV 5) [MW]
Ontwerpen van mens-machine-interactie
Practicum informatiekunde
Projectmanagement: beheersen van projecten [MW]
Projectmanagement: implementeren van ERP-systemen [MW]
Requirements voor informatiesystemen
Software engineering
Vrije ruimte (5)
Gebonden keuze (2 uit 9)
De werking van computersystemen
Discrete wiskunde B
Ergonomie [PS]
Inleiding in de psychologie (2) [PS]
Kunstmatige intelligentie 1
Onderzoekspracticum kwantitatieve data-analyse [PS]
Security en IT
Semantic web
Afsluiting
Afstudeerproject bachelor informatiekunde (4)
Master Business Process Management and IT (14)
Informatie- en procesarchitectuur
IT-Governance (2) [MW]
Bedrijfsprocessen (2) [MW]
Ontwerpen met bedrijfsregels
Documentverwerking
Gebonden keuze (1)
Software management
Requirements engineering
Afsluiting
Afstudeertraject Business Process Management
and IT (6) [INF of MW]
NB: Er is ook een mogelijkheid om vanuit de bachelor Informatica
drempelloos door te stromen naar de master BPMIT.
Download