Vragen LP04OWL01

advertisement
Vragen LP04OWL01
Training & energie
Vraag 1
Welke energiebron wordt (voornamelijk) gebruik
bij de eerste 10 sec.
• A) aerobe systeem
• B) anaerobe systeem
• C) vrije ATP en creatinefosfaat
Energiesystemen
Vraag 2
Bij inspanningen langer dan 20 min. wordt er
voornamelijk ... verbrandt.
• A) Koolhydraten (glycogeen, glucose)
• B) Vetten (free fatty acid – FFA)
• C) Creatinefosfaat (CP)
Vraag 3
• Is hieronder sprake van supercompensatie of
overtraining?
Vraag 4
• Wanneer kan je in het onderstaande figuur
het beste een nieuwe trainingsprikkel geven?
Vraag 5
• Wat is geen grondmotorische eigenschap?
•
•
•
•
A) lenigheid
B) Kracht
C) Snelheid
D) Body Mass Index
Vraag 6
• De afnemende meeropbrengt geeft aan dat:
• A) effect van training verdwijnt door minder
vaak te trainen
• B) Je specifiek moet trainen
• C) Je een sterkere trainingsprikkel nodig hebt
voor trainingseffect en dat deze afneemt
Vraag 7
• Welke factoren horen bij de trainingsprincipes
o
o
o
o
Overload (grotere belasting dan lichaam gewend is)
Supercompensatie (herstel naar hoger niveau)
Specificiteit (je wordt beter in wat je oefent)
Reversibiliteit (bereikt effect van training verdwijnt bij verminderde of
geen activiteit)
o Afnemende meeropbrengt (grotere belasting prikkel nodig voor
trainingseffect en effect neemt af)
Vraag 8
FITT staat voor:
• Frequentie Intensiteit Tijd Type
Welke factor wordt als belangrijkste gezien (de
Morree, et al.)
A)
B)
C)
D)
Frequentie
Intensiteit
Tijd
Type
Vraag 9
• Frequentie is het aantal series dat iemand
uitvoert bij krachttraining.
• A) Juist
• B) Onjuist
• Frequentie is het aantal trainingen per week
Aantal series x het aantal herhalingen per serie =
omvang
Vraag 10
• Welke variabele is het meest valide om
trainingseffecten te meten?
•
•
•
•
A) Hartslag frequentie
B) VO2max (via gasanalyse)
C) Borgschaal
C) Afstand afgelegd (bijv. Cooper test)
Vraag 11
• Waardoor is de EPOC (Excess Post Exercise
oxygen consumption) groter dan de oxygen
dificit in de onderstaande figuur.
Antwoord vraag 11
EPOC is groter dan de oxygen deficit door:
toename metabole activiteit
• Grotere activiteit ademhalingspieren en hart
• Verhoogde temperatuur en adrenaline gehalte
Systemen met
synoniemen
Energiesystemen als mengpaneel
An-aeroob (zonder O2)
Aeroob (met O2)
a-lactisch
Lactisch
Koolhydraatmetabolism Vetmetabolisme
CrP-systeem
Lactaatsysteem
e
Foafaatsysteem
(Anaerobe) glycolyse
(Glycolyse)
(Melkzuursysteem, let
op! Zie artikelen
Burgerhout “de mythe
van melkzuur”)
Producten die worden
omgezet
Creatinefosfaat
Glucose
Glycogeen
Glucose
Glycogeen
Vrije vetzuren (FFA)
Eindproducten
(hoeveel ATP)
Creatine
Fosfaat
ATP (1)
Pyrodruivezuur
Lactaat
H+
ATP (2 – 3)
H2O
CO2
ATP (36 – 38)
H2O
CO2
ATP (129)
Waar in de (spier)cel?
Welke stappen in ’t
proces?
Cytoplasma
CP  C + P
ADP + P  ATP
Relatief eenvoudig
Cytoplasma
Complexer, + 13
chemische reacties,
gebruik enzymen
Mitochondriën
Acetyl-CoA (vanuit
omzetting
pyrodruivezuur in
anaerobe glycolyse)
Krebs-cyclus
ETS (ademhalingsketen)
Mitochondriën
Acetyl-CoA (vanuit FFA,
omzetting vanuit βoxydatie)
Krebs-cyclus
ETS (ademhalingsketen)
Vermogen van ’t
systeem?
Heel hoog, komt snel op
gang en levert snel ATP,
maar ook snel uitgeput
(15 sec.)
Redelijk hoog en levert
ook snel ATP.
Afhankelijk van
buffercapaciteit (H+) 2 à
3 minuten
Minder hoog, komt wel
direct op gang maar
heeft een paar min.
nodig om op volledig
vermogen te komen
Laag, levert weliswaar
veel op maar verbruikt
ook veel O2 (duidelijk te
maken aan de
moleculeformules)
Alactisch - lactisch – koolhydraten - vetten
Capaciteit van het
systeem?
Laag, snel uitgeput
Afhankelijk van training
en buffercapaciteit
Afhankelijk van KHvoorraden;
leverglycogeen na 1,5 –
2 uur uitgeput
Onbeperkt,
vetvoorraden raken
alleen uitgeput bij
stoornissen
Hersteltijd van ’t
systeem?
Kan na 30 sec. al goed
hersteld zijn. Volledig
hersteld na enkele
minuten. Verbruikt ATP in
herstelfase
Verwijdering van
verzurende elementen
van belang,
belastingherstel
versneld dit proces
Afhankelijk van KH-rijke Hoeft niet doelgericht te
maaltijden. Kan oplopen worden hersteld
tot een paar dagen.
Uitstel van eten na
inspanning vertraagd
herstel
Bij welke soort
belasting?
Kort, intens
Maximaal
Relatief kort, intens
(70 – 80 % afh
getraindheid)
Duur/interval
60 – 80 % HFreserve
Afh. getraindheid
Duur, lagere intensiteit
(40 – 70 %?)
Afh. getraindheid
Download