Hoorcollege 13 december

advertisement
Hoorcollege 13 december
Bas Teusink
Principes van regulatie
-Signal transduction pathways
Onafhankelijk van wat men doet,functies van cellen ongestoord door.
 Homeostase
Aan de andere kant, flexibiliteit nodig om om te kunnen gaan met verscheidene situaties
(sprinten, schrikken)
 Hormonen(bvb.Glucagon  lever maakt glucose)
 Enzymen aansturen
 aansturing vanuit hersenen (peertjes & appels, door stress eten)
Lever  glucose  spier (steady state )
Negatieve feedback = product remt proces af
- Met toename van consumptie, neemt productie af.
V
 Steady state
[glc
]
Vet blijkt endocrien te zijn  scheidt veel hormonen af.
Leptine =vrij nieuwe hormoon (ong. 10 jaar geleden ontdekt)
Heeft vooral invloed op je hersenen, remt honger.
Toch wordt mens dikker:Maar door andere prikkels eten mensen te veel, weinig activiteit,
goed geïsoleerde huizen: nooit koud.
V (snelheid enzym) = vmax * (t1/ (1+Km/S))
Beïnvloeden alle 3 de activiteit van enzymen
-Allostere regulatie
-genexpressie
-(de)phosphorylering (posttranslationele modificaties)
Glycolyse, belangrijkste functie van route:
-ATP maken
-pyruvaat dat cytroenzuurcyclus ingaat en nog meer ATP maakt
ATP+AMP
2 ADP
Veel AMP en veel ADP = weinig ATP, dus behoefte hieraan
Eerste stappen glycose zijn irreversibel  dat zijn de aan/uitknoppen voor enzymen
Veel AMP = Te weinig ATP
Aantekeningen
(2x)Principes van metabolisme
Steady state = constante stroom
Maar geen evenwicht, omdat niet alle concentraties 0. Binnen grotere concentratie dan
buiten systeem.
Enzymen: katalyseren reacties maar veranderen NIET thermodynamica!
Alle ΔG’s moeten negatief zijn, anders loopt er geen stroom
Soms probleem: evenwicht bereikt (ΔG = 0), hoe reactie toch laten lopen?
- Heel veel substraat toevoegen (extra vrije energie erin stoppen)
Cel bestaat uit en metabolisme moet al deze dingen maken:
50% protein
10% lipid
1-2% DNA
10 % rRNA (m, t, r=grootste bulk)
10 – 30% celwand
Vitaminen/mineralen (K+)
ATP bij veel reacties gebruikt, belangrijkste carrier voor vrije energie  betaalmiddel voor
ΔG. Andere varianten: CTP. GTP, UTP en TTP 
Worden allemaal in RNA & DNA ingebouwd.
GTP-hydrolyse = eiwitsynthese. (4 GTP’s nodig/aminozuur dat geplakt wordt aan een eiwit)
UTP-hydrolyse  UDP-glucose  glycogeen (ketting glucosemoleculen)
CTP = lipidsynthese (soms celwand)
NADH (catabolisme=het afbreken van stoffen)
-
Puur voor energie
en
NADPH (anabolisme= het opbouwen voor stoffen)
Verschillende deeltjes nodig want, één carrier heeft een bepaalde ratio in een cel. Zowel
afbraak als synthese plaats laten vinden in een systeem(cytosol), dan handig om 2
verschillende redoxkoppels te hebben. Of verschillende compartimenten nemen.
AcetylCoA – belangrijk voor het VETzuur synthese
Zie BB slides Behoud van elektronen: redox:
CH4 = C4- H4+
CO2 = C4+ 022CH4 + O2  H2O + CO2
Acetaat = CH3COOH = C3- H3+
Koolhydraten omzetten naar O2, voor verbranding, ATP eruit produceren.
6 typen reacties ingedeeld in EC code van enzymen
-Redoxreacties (oxidoreductases)
-groepsoverdracht tranferases
-synthetases (bindingvorming mbv ATP)
-isomerases (bvb g6p  f6p)
-hydrolases (splitsing door reactie met water)
-synthases (vorming dubbele binding bij eliminatie van andere binding)
Alcohol stimuleert plashormoon = Hersenvolume krimpt (veel vochtverlies) = hoofdpijn 
ook Acetyldehydrogenase (aziaten kunnen dit niet verteren = heel ziek)
Ook kanker waarschijnlijk een metabole ziekte = veranderde metabolisme,
fermenteren lactaat.
Download