Wat betekent Actie Potentiaal Simulatie? Een actiepotentiaal is een

advertisement
Wat betekent Actie Potentiaal Simulatie?
Een actiepotentiaal is een elektrische ontlading van de lichaamscel. Deze ontladingsreactie
plant zich in het lichaam voort langs de zenuw, waardoor boodschappen van en naar het
centrale zenuwstelsel en de hersenen worden gestuurd.
Hoe werkt APS Therapy?
APS Therapy bootst de actiepotentialen na in dezelfde vorm en frequentie als de natuurlijke
actiepotentialen in de zenuwcellen. Hierdoor gaat de zenuwcel zich activeren en wordt de
aanmaak van verschillende neuronhormonen / endorfine’s (natuurlijke pijnstillers) op gang
gebracht.
Een heel belangrijk effect is dat de ATP-productie met zo’n 500- tot 800% omhooggaat. (ATP
staat voor Adenosine-Tri-Phosfaat) dit is een stof die een belangrijke rol speelt bij de
eiwitsynthese en die de energie voor de cel levert die nodig is bij alle processen in het
lichaam, zoals het functioneren van alle organen, weefselherstel, prikkeloverdracht en
spieractiviteit. In gezond weefsel is er een normale prikkeloverdracht. Bij ziekte kan de
prikkeloverdracht van en naar het centrale zenuwstelsel en de hersenen verstoord zijn.
Beschadigd weefsel heeft een hogere weerstand en de prikkels (actiepotentialen) zullen
moeite hebben door het weefsel heen te komen. Er is dan een verminderde bloedtoevoer,
waardoor de hoeveelheid zuurstof en voedingsstoffen niet optimaal kunnen worden
opgenomen. Er vindt dan ook opstapeling van afvalstoffen plaats die vrijkomen tijdens het
stofwisselingsproces. Onder andere deze afvalstoffen of ontstekingsresten die achterblijven
veroorzaken pijn of klachten.
ATP
Adenosine trifosfaat is een wezenlijk bestanddeel van het genezingsproces. Grote hoeveelheden ATP, de belangrijkste energiebron van de cel, zijn vereist voor het onderhouden van
de primaire functies van het lichaam, zoals de verplaatsing van vitale mineralen als natrium,
kalium, calcium en magnesium in en uit de cel. Hetzelfde geldt voor de afvoer van afvalstoffen uit de cel. Door verwonding of andere oorzaak beschadigd weefsel bezit een tekort
aan ATP.
Doordat Microstroom van het gelijkstroom type het ATP-tekort weer aanvult, kunnen de
voedingsstoffen de beschadigde cellen weer binnenstromen en afvalproducten afgevoerd
worden. Dit is elementair voor de ontwikkeling van gezond weefsel.
ATP verschaft eveneens de energie die weefsels nodig hebben om nieuw eiwit op te
bouwen, het verhoogt de aminozuuraanvoer en eiwitsynthese en doet het membraantransport van ionen toenemen.
Pijnvermindering is indirect het gevolg van weefselherstel, de reductie van ontstekingen,
vochtophoping en zwelling. De directe bijdrage van ATP aan pijnstilling ligt waarschijnlijk in
de afbraak van het adenosine trifosfaat tot adenosine; een stof met een sterk analgetische
werking.
Indicaties
Door toepassing van de gepatenteerde Actie Potentiaal golfvorm (Micro-gelijkstroom gelijk
aan de natuurlijke actie potentiaal van het lichaam) zorgt APS Therapy voor een beter
kwaliteit van leven met name door de toegenomen ATP-productie.
Deze, bij een natuurlijk proces aansluitende, benadering kent de volgende, uit onderzoek
geconstateerde therapeutische effecten:
Pijnverlichting
Eliminatie van ontstekingen
Mobiliteitstoename
Versterking van locale doorbloeding
Afname van zwellingen
Wondherstel
Regeneratie van cel- en botweefsel
Beperking van weefselschade
Controle over emotionele aspecten van pijn
Aangetoonde effecten van APS
- Verlichting van pijn
- Vermindering van ontstekingen
- Bevordering van energie
- Beter ontspannen / slapen
- Toename van beweeglijkheid
- Toename van plaatselijke doorbloeding
- Verhoging ATP productie tot 800%
- Versnelde wondgenezing en regeneratie van cellen en botten
- Versterking van het immuunsysteem
- Verbetering van de stemming
Download