Tentamenantwoorden celbiologie 2

advertisement
Tentamenantwoorden celbiologie 2
Donderdag 22 dec. 2005
Cel ademhaling (H9)
Openvragen 1 t/m 5:
Eiwitten
Koolhydraten
Amino
zuren
Suikers
Vetten
1.
Glyceroll
Vet
zuren
Glycolyse
Glucose
Glyceraldehyde-3- P
NH3
Pyruvaat
Acetyl CoA
Cotroenzuur
cyclus
Oxidatieve
phosphorylering
2.
a. Twee gedeeltes:
ATP investeringsfase (5 stappen)
ATP vormende fase (5 stappen)
b. Wat heeft deze tweedeling met het begrip energie te maken:
In het eerste deel wordt E geïnvesteerd
In het tweede deel komt E vrij.
3.
a. Overeenkomst:
In de eerste twee fasen wordt zowel ATP verbruikt als gemaakt.
b. Verschil:
In de derde fase wordt er heel veel ATP gemaakt vergeleken met de eerdere fasen
4. -Bij aërobe afbraak: Pyrodruivezuur verandert in Acetyl CoA en gaat dan de
Citroenzuur cyclus in. In de mitochondrion
-Bij anaërobe afbraak: Vindt er gisting plaats. Pyrodruivezuur verandert in een alcohol
of melkzuur en blijft buiten het mitochondrion. Zodra er weer zuurstof is wordt die
verandering omgekeerd.
5.
a. basis schema redox-reacties
Xe - +
Y

X + Ye–
Xe- X: reductie, krijgt een elektron , Y Ye-: oxidatie, verliest een elektron
Glucose wordt geoxideerd door NADplus.
NADplus + 2e-  NAD- : NADplus heeft een tekort, en word neutraal gemaakt.
NAD- + 2Hplus  NADH + Hplus: reductie
NADplus wordt gereduceerd, en omgekeerd kan NADH oxideren.
NADH is de gereduceerde vorm van NADplus.
b. NADH + Hplus, levert 3 ATP op per molecuul NAD per keer,
FADH2 levert 2 ATP per molecuul FAD per keer.
Multiple Choice 1 t/m 6:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
D
C
A
C
C
D
Fotosynthese (H10)
Openvragen 1 en 2:
1.
a. bij wat voor licht er meeste reactie /beweging heeft plaats gevonden…er meer
activiteit plaatsvindt bij rood licht en wit licht, want bacteriën komen af op
meer O2 afgevende delen.
b. Om te bewijzen dat er overdag aanmaak is van O2, met percentage van licht
absorptie
c. Fotosynthese 1: reaction center= P700 omdat pigment het beste licht op
golflengte van 700nm absorbeert; ver-rood gedeelte v/h spectrum.
2.
3 x 1C = CO2
3 x 5C
5 x 3C
6 x 3C
6 x 1P
6 x 3C
6 x 2P
Multiple Choice 1 t/m 5:
1)
2)
3)
4)
5)
B
A
A
B
A
Waar/ Niet Waar vragen a t/m e:
a) W
b) W
c) NW
d) NW
e) NW
Cel Cyclus (H12)
Openvragen 1 en 2:
1.
a. De cel besluit om zich te delen en gaat erfelijk materiaal uit de celkern
kopiëren
b. G1 fase: Groei en specialisatie van de meeste cellen (spier-/zenuwcellen etc.)
2.
Multiple Choice 1 t/m 5:
1)
2)
3)
4)
5)
A
A
B
A
C
Download