Uitzicht van de dierlijke cel

advertisement
Natuurwetenschappen – context 1: Materie, energie en leven
Hoofdstuk 2: De cel
De cel: ontdekking
De cel is de bouwsteen van levende organismen (mens, dieren,
planten, bacteriën, …).
Robert Hooke was de eerste die het woord 'cel' gebruikte in biologische zin.
Dat deed hij in 1665 bij de beschrijving van dunne schijfjes kurk die hij had
bekeken met één van de eerste microscopen. Door de microscoop leek het
materiaal opgebouwd te zijn uit een soort kamertjes, die hij vergeleek met de
ruimten in een honingraat. ‘Cella’ is het latijns woord voor ‘kamer’. Pas 150 jaar
later werden er sterkere en betere lenzen uitgevonden. Toen zag men dat alle
levende organismen opgebouwd zijn uit cellen.
Er zijn belangrijke verschillen tussen plantencellen en dierlijke cellen.
1 Hoe kunnen we ons een cel voorstellen?
boek p.27
1.1 De dierlijke cel
boek p.28-30
Uitzicht van de dierlijke cel
Een dierlijke cel heeft geen stevige celwand, bevat geen vacuole en geen
bladgroenkorrels (zie verder). Door het ontbreken van een celwand en een vacuole, is de
dierlijke cel heel soepel en vervormbaar. Een dierlijke cel is te vergelijken met een ballon
waarin wat water zit.
Onderdelen van de dierlijke cel
Opdracht: benoem de onderdelen van een plantencel
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
1
Natuurwetenschappen – context 1: Materie, energie en leven

functie van de organellen: boek p.29

aanvulling: lysosomen
Deze celorganellen zijn blaasjes zorgen voor de vertering van voedingsstoffen die in de cel
binnenkomen. Wanneer het celmembraan beschadigd is zorgen zij ook voor de afbraak van de cel
1.1 De plantencel
boek p.30-32
Uitzicht van de plantencel
Een plantencel heeft een stevige celwand, bevat een grote blaas gevuld met vocht (de vacuole) en bezit
bovendien groene korrels (bladgroenkorrels). Een plantencel is zeer stevig door de celwand en de
spanning die de vacuole uitoefent op de celwand. Een plantencel is daardoor te vergelijken met een stevig
opgepompte basketbal.
Onderdelen van de plantencel
Een plantencel bevat dezelfde onderdelen als de dierlijke cel:


celmembraan
mitochondriën


celkern
endoplasmatisch reticulum


cytoplasma
Golgi-apparaat
Daarnaast bevat een plantencel ook een celwand, een grote centrale vacuole en bladgroenkorrels.
Opmerkingen


bacteriën bevatten geen celkern
dierlijke cellen kunnen soms ook enkele kleine vacuolen bezitten
Opdracht: benoem de onderdelen van een plantencel
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
…………..
……………………..
2 Autotrofe en heterotrofe organismen
……………………..
……………………..
boek p.33-34
2
Download