Het Cellen project

advertisement
Toets theorie cellen:
in toetsweek (samen met
12.1 en hormonen
Het Cellen project
ZELFSTANDIGHEIDPROJECT
3 VWO
De microscoop
Preparaat maken
Cel – Weefsel – Orgaan
 Weefsel: groep cellen met dezelfde vorm en functie
 Tussencelstof:
Hangt samen met de
functie van het
weefsel
Plantencel: de celwand is
de tussencelstof
Intercellulaire ruimtes:
gevuld met lucht
Organen en Orgaanstelsel
 Orgaan: deel van een individu met één of meerdere
functies
 Orgaanstelsel: groep organen die samenwerken.
Cellen
 Ordening:
 Rijken:
- Bacteriën
- Schimmels
- Planten
- Dieren
Dierlijke en plantaardige cellen
Eukaryoot  celkern
van Grieks: εὖ = echt, geheel;
κάρυον = kern; volledige kern
Organel: elk deel van een cel met een eigen functie
Bouw van een membraan
 Celmembraan: een dun vlies
 Bestaat uit vetmoleculen: dubbele laag fosfolipiden
 Hydrofiele kop (hydro=water en fiel=houden van) in water
oplosbaar
 Hydrofobe staart (hydro=water foob=angst voor)
waterafstotend
 Scheiding van het inwendige
milieu en zijn omgeving.
- Selectieve opname/ afgifte
- Actief en passief passeren
Transport
Vacuole
 Grote centrale vacuole:
Vacuolemembraan en vacuolevocht
- Geeft stevigheid
Plastiden
 Plastiden:
(niet in dierlijke cellen!!)
 Ontstaan uit proplastiden:
- Chromoplasten (Kleurstofkorrels)
- Leukoplasten (Zetmeelkorrels)
- Chloroplasten (bladgroenkorrels)  fotosynthese
Celkern
 De celkern (Nucleus)  regelt processen en bevat
erfelijke informatie
- Kernmembraan en Kernplasma
- Chromosomen
Kernporiën
 DNA  info over de bouw van eiwitten
DNA  maakt men RNA: “boodschap molecuul”
Gaat de celkern uit via kernporie  cytoplasma
 Kernporie: regelt het transport van stoffen in en uit
de kern
Endoplasmatisch reticulum ER
 Ingewikkeld netwerk van dubbele membranen.
 Functie: transporteren van moleculen in de cel
 Ribosomen: spelen een
rol bij het maken van
eiwitten.
- Liggen op membraan maar
komen ook vrij voor.
Ribosomen
 Ribosomen vrij in cytoplasma  maken eiwitten die
komen in het cytoplasma terecht.
 Ribosomen die vast zitten op het ER  maken
eiwitten die komen in de ruimte tussen de
membranen.
 ER  snoeren zich blaasjes af
Blaasjes versmelten
met Golgisysteem
In Golgi krijgen de eiwitten
uiteindelijke vorm.
Golgi  ook blaasjes
Secretie naar buiten de cel
Lysosoom: blijft in cel. Bevat enzymen die stoffen afbreken
Mitochondriën
 Dubbel membraan
 Er vind verbranding plaats (glucose)  ENERGIE
 Opgeslagen in een ATP molecuul
 Aantal hangt af van de activiteit van de cel
Endosymbiose Theorie
 Endo=binnen Symbiose=samenleven
 Ontstaan van eukaryoten m.b.v. prokaryoten
 Materiaal uit de omgeving opnemen
- Mitochondriën en plastiden
- Dubbelmembraan
- Kringvormig DNA
prokaryoot
Filmpjes
De cel rap
 http://www.youtube.com/watch?v=-zafJKbMPA8
De cel en haar organellen (EN)
 https://www.youtube.com/watch?v=PR81Fwy8N9w
 Bouw dierlijke cel (NL)
 https://www.youtube.com/watch?v=TmsmojqiACQ
 http://biologiepagina.nl/Videobiologie/Uitleg4plantcel.htm (PLANT)
 Celorganellen (NL)
 https://www.youtube.com/watch?v=JCBsIZ1Nzmk
Download