Bacterie Schimmel Virus - e-Bug

advertisement
Bacterie
Schimmel
Celmembraan
Virus
Chromosoom
Enveloppe
Complex
(Bacteriophage – a virus which infects
bacteria)
Sporangia
Nucleïnezuur
Sporangiofoor
Glycoproteïnen
s
Celwand
Rhizoïden
Cytoplasma
Sporangia
Sporenproducerend lichaam.
Sporangiofoor
Filamenteuze steel waarop het sporangium zit.
Rhizoïden
De hyfen onder het oppervlak
verantwoordelijk voor de absorptie
voedsel.
zijn
van
Bacteriën leven zelfstandig en zijn overal terug te
vinden
Chromosoom
Het DNA-materiaal van de cel.
Celwand
De celwand bestaat uit peptidoglycaan en houdt de
vorm van de bacteriële cel in stand.
Celmembraan
Bekleedt de binnenzijde van de celwand. Het is een
grens voor de inhoud van de cel en een barrière tegen
substanties die binnendringen en uitbreken.
Cytoplasma
Geleiachtige substantie in de cel die de inhoud
bewaart.
Virussen leven niet zelfstandig: ze hebben
een ander levend organisme nodig om in te
leven
Enveloppe
Omringt de cel en bestaat uit een dubbele
lipidenlaag.
Glycoproteïnen
Hebben twee functies
•
Vasthechten van het virus aan de gastcel.
•
Transporteren van genetisch materiaal van
het virus naar de gastcel.
Nucleïnezuur
Kan DNA- of RNA-materiaal zijn, zelden
bevatten ze beide. De meeste virussen
bevatten RNA-materiaal.
5
Download