Plantaardige en dierlijke cellen herkennen:

advertisement
Plantaardige en dierlijke cellen
herkennen:
Elk wezen,plant bestaat uit cellen.
Die kunnen we waarnemen als we een preparaat maken die dan onder de
microscoop leggen.
Cellen bestaan uit verschillende delen.
Ik leg het uit via een tekening:
Plantaardige cel:
Citoplasma
Zorgt voor transport
van stoffen
Celwand:
Het geeft een vaste vorm aan de cel
Celmenbraan
Zorgt voor transport in en uit de cel.
celkern:
Is de computer van de cel.
Als deze uitsterft sterft de cel ook uit.
Vacuole:
Geeft extra stevigheid aan de cel
Een plantaardige cel heeft ook bladgroenkorrels
Dierlijke cel:
Het heeft bijna alles zoals de plantaardige cel behalve de celwand en de
vacuole,en natuurlijk ook geen bladgroenkorrels.
Het heeft ook een minder vaste vorm.
Celkern
Citoplasma
celmenbraam
Download