Elfde lezingenreeks `Spiritualiteit in de Frezenberg` 2010

advertisement
Elfde lezingenreeks
SPIRITUALITEIT IN DE FREZENBERG
2010 – 2011
door prof. Geert MORLION
Jezus sprak in PARABELS
Woensdag
8 september 2010
20 oktober 2010
24 november 2010
19 januari 2011
23 maart 2011
4 mei 2011
Telkens om 17.00 u
herhaling om 20.00 u
Elfde lezingenreeks ‘Spiritualiteit in de Frezenberg’ 2010-2011: ‘Jezus sprak in parabels’
Jezus was een buitengewoon verteller. Hij vertelde over gewone dingen: een boer die zaait, een visser die
een grote vangst doet, een vader met twee zonen, een brutale overval op een eenzame reiziger, iemand
vindt een schat… In de vier evangelies zijn er 43 parabels en gelijkenissen van Hem bewaard. Jezus sprak
met grote kracht en gezag. Hij kon mensen boeien en voor Zich winnen. Of beter: Hij slaagde erin mensen
open te maken voor het nieuwe leven mèt God!
Deze reeks gaat telkens over Bijbelverhalen. We lezen de Bijbeltekst en proberen te achterhalen wat
Jezus’ woorden voor ons vandaag kunnen betekenen. We luisteren naar voordrachtkunstenaars. We
kijken naar treffende schilderijen over de parabels. Telkens is er een volgtekst bij de lezing, om nadien nog
even te hernemen, of in een Bijbelgroep verder mee te werken.
1. 8 september 2010: De eerste lezing gaat over de parabel: welke soorten parabels zijn er? Wat is een
gelijkenis? Waarom vertelt Jezus liever dan te onderrichten? Welk doel heeft Hij voor ogen. We maken
dieper kennis met de parabel van de schat in de akker (Mt 13, 44). Welke schat is er te vinden? Wat
zouden wij doen mochten wij zo’n schat ‘op het lijf lopen’?
2. 20 oktober 2010: We lezen de parabel van de Vader met twee zonen, gewoonlijk genoemd ‘De parabel
van de Verloren Zoon’ (Lc 15, 1,2.10-32). Maar er is een betere naam: ‘De parabel van de barmhartige
Vader’. Hoe zat het erfenisrecht toen in mekaar? Kon die jongste zomaar zijn deel vragen en vertrekken?
Wat vraagt hij precies wanneer hij berooid terugkeert? Rembrandt heeft dat stuk van deze parabel
geschilderd: de terugkeer van de jongste zoon.
3. 24 november 2010: De Barmhartige Samaritaan (Lc 10, 25-37). Er is een brutale roofoverval gebeurd,
ergens onderweg van Jeruzalem naar Jericho. Enkele voorbijgangers laten de overvallen man aan zijn lot
over. Tot een vreemdeling afstapt, zich over de man ontfermt en hem naar de herberg brengt. Jezus
vertelt deze parabel vanuit een vraag: wie is mijn naaste? Na de parabel verandert Hij de vraag: van wie
wil jij naaste zijn?
4. 19 januari 2011: Een man vertrekt op reis en verdeelt zijn bezit aan zijn knechten. Ze krijgen een aantal
‘talenten’ in bruikleen (Mt 25, 13-30). We blijven deze parabel hardnekkig lezen als een aansporing ‘om te
woekeren met onze talenten’. Toch bedoelt Jezus iets anders: elke mens krijgt volgens eigen
mogelijkheden de kans om het goddelijke nieuwe leven in zich te laten werken. Wat je ontvangt van God
lààt je werken. Het is krachtig en vruchtbaar. Wees niet bang mee te doen met die kracht van God.
5. 23 maart 2011: Mt 20, 1-16 vertelt van de ‘werkers van het elfde uur’. Wie deelt niet in de
verontwaardiging van de werkers van het ‘eerste’ uur dat ze ‘maar evenveel krijgen’ als wie op de valreep
nog even is komen werken in de wijngaard? Maar wat bedoelt Jezus dan wel? Hij wil ons uitnodigen tot
begrip voor Gods goedheid die groter is dan Zijn rechtvaardigheid.
6. 4 mei 2011: Mt 25, 1-13 gaat over tien bruidsmeisjes die wachten tot de bruiloft kan beginnen. Dan
kunnen zij de bruidegom begeleiden naar de kamer van de bruid. Maar ze moeten erg lang wachten en ze
vallen in slaap. Wanneer het dan zo ver is, zijn er vijf van hen die geen lampolie bij zich hebben. En de
andere vijf delen niet… Waarom kunnen zij die olie niet delen? Hebben wij olie in voorraad?
Download