spelen koningsspelen 2015

advertisement
Spel 1: koekhappen
Speluitleg:
Bij dit spel gaan je koekhappen. De kinderen gaan met een blinddoek om proberen ontbijt
koek te eten van een waslijn. De lijn hangt ongeveer op 1 meter hoogte. De ouderen
kinderen moeten het op de knieën proberen en voor de jongere (kleinere) kinderen staand.
Het spelletje wordt 1 tegen 1 gespeeld en wie het eerste een koek heeft gehapt heeft
gewonnen! Voor dat de wedstijd begint moeten de kinderen samen met de begeleider 5
rondjes om een pion lopen zodat ze niet meer weten waar de koeken hangen. Pas wanneer
de koek van de lijn is gehapt mag de blinddoek af. De kinderen mogen het 2 keer proberen.
Spelregels:
- Er mag niet te vroeg gestart worden
- Geen lichamelijk contact.
- Handen moeten op de rug blijven.
- Er moeten 5 rondjes om de pion gelopen worden
- De blinddoek mag pas af wanneer de koek van de waslijn gehapt is.
Plattegrond:
Materiaal:
12x ontbijtkoek plakjes per groep. 120 plakjes 10 ontbijtkoeken
2x pionnen
1x waslijn
6x korte touwtjes
Spel 2: spijkerpoepen
Speluitleg:
Bij dit spel gaan we spijkerpoepen. De kinderen moeten een touw om de middel binden
waar een spijker aan hangt.de kinderen moeten tegen elkaar strijden 1 tegen 1. Vanaf de
pion moeten ze eerst naar de emmer rennen waar ze zonder handen de spijker in moeten
laten komen. Daarna moeten ze het in een wat kleiner potje proberen en daarna in een fles.
Wanneer dit gelukt is rennen ze terug naar de pion en wie daar als eerste is heeft gewonnen.
De begeleiders mogen het ook proberen!
Spelregels:
- Er mag niet te vroeg gestart worden
- Geen lichamelijk contact.
- Handen mogen niet mee helpen.
- De spijker moet in alle 3 de onderdelen zijn gekomen.
- Je mag pas verder naar de moeilijkere wanneer de spijker erin is gekomen.
Plattegrond:
Materiaal:
1x lege fles
2x emmers
2x lege jampotjes
2x pionnen
2x touw met spijker
Spel 3: schommelen
Speluitleg:
De kinderen mogen allemaal schommelen samen met de begeleiders!
Kunnen jullie allemaal tegelijk naar voren en achteren?!
Kan de juf ook schommelen??
Spelregels:
- Met 2 handen vast blijven houden.
Plattegrond:
Materiaal:
- De schommels
Spel 4: gaten schieten
Speluitleg:
De kinderen gaan met een voetbal proberen in de gaten te schieten. Te 2 gaten in de hoeken
zijn 5 punten, de middelste is 3 punten en de 2 onderste zijn allebei 1 punt waard. Iedereen
mag 3 keer schieten. Wie de meeste punten heeft is de winnaar. Als er nog tijd is mag
iedereen het nog een keer proberen om te winnen!
Spelregels:
- Achter de lijn schieten
- In een gat schieten levert 1, 3 of 5 punten op.
- Iedereen mag om de beurt schieten
- Lukt schieten niet, dan mag je ook gooien.
Plattegrond:
Materiaal:
1x voetbal
1x lint voor de gaten
1x een lijn
Spel 5: Blikgooien
Speluitleg:
De kinderen mogen drie ballen gooien op de blikken die op elkaar gestapeld zijn. Er wordt
om de beurt gegooid. Degene die de meeste blikken om weet te krijgen wint het spel. Als
iedereen een keer geweest is gaan de 2 tafels als teams tegen elkaar strijden in plaats van
tegen elkaar. De leerlingen mogen om de beurt maar een bal gooien. Het aantal blikken dat
om gaat wordt bij elkaar opgeteld. Het team dat uiteindelijk de meeste blikken om weet te
gooien wint de wedstrijd.
Spelregels:
- 1 bal tegelijk gooien
- Bovenhands gooien
- Elkaar niet hinderen bij het gooien
- Achter de lijn staan tijdens het gooien
Plattegrond:
De afstand kan voor de jongere kinderen kleiner gemaakt worden!
Materiaal:
12x blikken
2x tafel
6x trefbal
2x lijn
Spel 6: Ballon trappen
Speluitleg:
De kinderen de ballon kapot te trappen van elkaar. Iedereen heeft een opgeblazen ballon die
met het elastiekje om de enkel word gedaan. Iedereen rent in een vierkantje en moeten
proberen de ballonnen van elkaar kapot te trappen maar daarbij hun eigen ballon goed te
beschermen. Wanneer de ballon geknald is ben je af en mag je helpen de andere ballonnen
te laten knallen. Wie als laatste overblijft met een hele ballon heeft gewonnen! De juffen
meesters en begeleiders mogen ook mee doen.
Te moeilijk: Probeer deballon in de lucht de houden met handen, voeten, neus, schouder
etc!
Spelregels:
- Je mag elkaar niet duwen of trekken
- Er mag alleen op de ballon getrapt worden.
- Wanneer de ballon kapot is help je mee om de rest van de ballonnen te laten knallen
- Degene die zijn of haar ballon heel laat heeft gewonnen.
- Je moet in het aangegeven vak blijven.
Plattegrond:
Materiaal:
200 ballonnen voor de hele dag
200x elastiekjes
Spel 7: Ringwerpen
Speluitleg:
Er wordt een wedstrijdje ringwerpen gehouden. Er wordt eerst 1 tegen 1 gespeeld. Er wordt
om de beurt gegooid op de pionnen met de hoepel. Je mag 3x gooien. Er zijn 3 pionnen op
een rij neergezet. Pion 1 is de dichtstbijzijnde pion en pion 3 de verste. Pion 1 is 1 punt
waard pion 2 is 2 punten waard en pion 3 is 3 punten waard. Wie de meeste punten heeft na
3 x gooien heeft gewonnen. Wanneer de kinderen die tegen elkaar spelen evenveel punten
hebben mogen ze doorgooien. Wie dan als eerste een hoepel om de pion heeft gegooid is de
winnaar. er wordt ook nog een team wedstrijdje gehouden. De kinderen mogen allemaal om
de beurt 1 hoepel op de pionnen proberen te gooien. Het team dat uiteindelijk de meeste
punten heeft binnengehaald is de winnaar.
Spelregels:
- Elkaar niet hinderen
- 1 hoepel tegelijk gooien
- Gooien van achter de lijn
- De hoepels laten liggen tot je alle 3 de hoepels hebt gegooid
Plattegrond:
De afstand kan voor de jongere kinderen kleiner gemaakt worden!
Materiaal:
6x pionnen
2x lijnen
10x hoepels
Spel 8: jeu de boules
Speluitleg:
De kinderen gaan proberen de bal zo dichtmogelijk bij het kleine balletje te gooien. Het
kleine balletje wordt in het veld gegooid door de begeleider. Iedereen krijgt een bal. Wie het
dichtst bij het kleine balletje gooit heeft gewonnen. Daarna gaan de kinderen in teams tegen
elkaar. Iedereen mag weer 1 bal gooien en welk team het dichtst bij de kleine bal gooit heeft
gewonnen. De begeleiders kunnen ook mee doen.
Spelregels:
- Elkaar niet hinderen
- Iedereen gooit om de beurt
- Gooien van af achter de lijn
- De ballen moeten blijven liggen tot de laatste gegooid heeft
- De gene die het dichtst bij het kleine balletje gooit heeft gewonnen.
Plattegrond:
De afstand kan voor de jongere kinderen kleiner gemaakt worden!
Materiaal:
8x basketballen
1x kleine bal
1x lijn
Spel 9: Touwtrekken
Speluitleg:
De kinderen gaan allebei aan een kant staan. De bedoeling is dat ze beiden zo hard mogelijk
aan het touw gaan trekken. Er zit een lintje in het midden van het touw. Er staan pionnen
aan elke kant waar het touwtje voorbij getrokken moet worden. Als het lintje erover heen
getrokken is heb je gewonnen! Eerste is het 1 tegen 1. Als iedereen geweest is kan je 3 tegen
3 strijden of 2 tegen 2. De leraren en/of begeleiders mogen natuurlijk ook mee doen!
Spelregels:
- Als het lintje voorbij de pion gaat win je
- Het touw niet zomaar loslaten
- Het touw alleen beet houden met de handen
- Niet aan de pionnen zitten
- Het lintje in het midden van het touw laten zitten
Plattegrond:
Materiaal:
4x pion
1x rode lintje
1x touw
Spel 10: Skippybal parcours
Speluitleg:
De kinderen moeten 1 tegen 1 een parcours afleggen met de skippybal. Wie als snelste het
parcours af heeft gelegd heeft gewonnen! Je begint bij de pion en springt naar de volgende
pion. Daar moet je 2 rondjes omheen skippyballen. Vervolgens komt er een zigzag route
door de pionnen en daarna moeten ze terug racen naar de eerste pion. Wie daar als eerste is
aangekomen heeft gewonnen!
Spelregels:
- Geen lichamelijk contact tussen de deelnemers
- Niet lopen, op de bal blijven zitten
- Als je van de bal valt begin stap je op waar je gevallen bent
Plattegrond:
Materiaal:
12x pionnen
2x skippyballen
Spel 11: zaklopen
Speluitleg:
De kinderen gaan 1 tegen 1 strijden. Ze gaan in een zak naar de overkant springen. Wie als
eerst over de lijn heen is heeft gewonnen. Ze beginnen bij de 2 pionnen.
Spelregels:
- Geen lichamelijk contact tussen de deelnemers
- Als je met de zak valt begin je op de plek waar je gevallen bent
- Wie als eerste over de lijn is heeft gewonnen.
Plattegrond:
Materiaal:
4x pionnen
2x jutte zakken
Spel 12: snoepjes spel
Speluitleg:
De kinderen gaan snoep pakken uit en bak. Het snoepje moeten ze vervolgens op de
schouder leggen ( of op een andere manier) en daarmee moeten ze over het parcours lopen!
Het snoepje mag niet vallen. Wanneer het snoepje valt moet je opnieuw beginnen. Het is
een estafette race. Als je weer terug bent bij de snoepjesbak mag de volgende van start
gaan. De begeleider van het groepje bepaalt de teams! Als het spelletje afgelopen is worden
de teams gemixt en mag je het nog een keer doen!
Spelregels:
- Welk groepje als eerste het parcours heeft afgelegd heeft gewonnen.
- Als het snoepje valt moet je weer van af het begin bij de balk beginnen.
Plattegrond:
Materiaal:
6x hoepels
2x snoepbakjes
7 zakken winegums
Spel 13: de nieuwe koning is …………..
Speluitleg:
De kinderen staan in een kring en iemand heeft de bal vast. Die gooit de bal hoog in het
midden van de kring en roept hard:’’ en de nieuwe koning is…’’ daar achteraan zegt hij een
naam van iemand uit de kring. De rest moet dan snel weg rennen. de gene waarvan de naam
is genoemd moet zo snel mogelijk de bal pakken en dan hard ‘’STOP’’ roepen. Iedereen moet
dan stil staan met zijn benen wijd. De nieuwe koning mag 3 grote stappen nemen en
proberen de bal door een poortje te gooien. Als dit is gelukt mag de nieuwe koning een
andere koning kiezen door de bal weer in de lucht te gooien en weer te roepen ‘’ en de
nieuwe koning is….’’ Met een naam. Als het niet lukt om de bal door het poortje te spelen
mag hij of zij die het poortje heeft gemaakt een nieuwe koning kiezen. De meesters, juffen of
begeleiders mogen gezellig mee doen!
Voor de wat jongere kinderen die dit een beetje moeilijk vinden gaan samen met de
begeleider fop bal doen. Alle kinderen moeten hun handen op de rug doen. De begeleider
gaat de bal naar de kinderen gooien of doet alsof! Wanneer de bal alsof wordt gegooid moet
je proberen je handen achter je rug te houden! Als dit niet lukt mag je gewoon nog mee
doen om te oefenen!
Met de allerkleinste kun je de bal overgooien. Gooien ze de bal ook netjes terug??
Spelregels 1:
- 1 iemand is de koning
- Wanneer de bal is gevangen en er stop is geroepen moet iedereen een poortje maken en
stilstaan
- De koning mag 3 grote stappen nemen
- We starten altijd in een kring
- Wanneer de bal door het poortje wordt gegooid mag de koning zelf een nieuwe koning
kiezen.
- Als de koning de bal niet door het poortje krijgt mag de gene die het poortje heeft
gemaakt een nieuwe koning kiezen
- Je mag niet stiekem je poortje kleiner maken
- Je mag niet de bal weg schoppen of verder gooien, de bal moet in het midden van de
kring gegooid worden.
Spelregels 2:
- Handen moeten op de rug blijven
- Je bent niet af als het even niet lukt. Je mag dan gewoon meedoen om te oefenen.
Plattegrond:
Materiaal:
2x trefbal
Spel 14: stoelendans
Speluitleg:
Er staan evenveel stoelen als dat kinderen staan. Wanneer de muziek aan gaat moeten de
kinderen om de stoelen dansen. Probeer zo leuk en goed mogelijk te dansen! Wanneer de
muziek stopt moeten ze zo snel mogelijk op de stoel gaan zitten. De eerste ronde doet
iedereen lekker mee. Daarna wordt er steeds een stoel weggehaald. Wanneer je niet op een
stoel zit wanneer de muziek is gestopt, ben je af en mag je lekker mee dansen op de muziek
en daarbij iedereen aanmoedigen! Wie als aller laatste overblijft heeft de stoelendans
gewonnen. Als de meester of juf of begeleider mee willen doen mag dat natuurlijk!
Spelregels:
- Als de muziek stopt moet je zo snel mogelijk op een stoel zitten
- Als je niet op een stoel zit ben je af
- Als de muziek weer start moet je om de stoelen heen dansen
- Je moet tijdens de muziek doorlopen, je mag niet bij een stoel blijven staan
- Je mag de stoelen niet vastpakken tijdens het dansen op de muziek
- Je mag elkaar niet duwen of trekken om op een stoel te kunnen zitten
Plattegrond:
Materiaal:
- Ligt eraan hoeveel kinderen er in de groep zitten
6,7 of 8 stoelen
- Er staan er 10 klaar voor als er begeleiders mee willen doen.
- Muziek (radio)
Spel 15: korfbal
Speluitleg:
jullie mogen proberen de bal in de korf te gooien op het speelplein. Om de beurt mogen
jullie proberen de bal in de korf te gooien. Jullie kunnen zo kijken hoeveel punten je kan
maken voor jezelf.
Hoeveel punten maken jullie met z’n allen in 5 minuten?? Blijf gooien. De juf en begeleiders
mogen helpen.
Spelregels:
- Om de beurt gooien
Plattegrond:
Materiaal:
- 3 ballen
plattegrond
Download