naam van de vergadering

advertisement
SMARTIE SPELFICHE Free-time spelletjes
Tummy: Yana
Spelers
Aantal spelers: 26
Leeftijd spelers: 8-10 jaar
Groepsverdeler: niet van toepassing
Materiaal











Bal
Krant
2 blinddoeken
Knikkers
2 kommen
Bloem
Water
Touw
Wasknijpers (3 per persoon)
Natte dweil
Bal
Activiteit
Op welk moment spelen we dit spel? In de voor- of namiddag
Hoeveel tijd hebben we nodig voor dit spel? 3 uur
Wat is het doel van het spel? Plezier maken
Regels
1/3
(speluitleg)
■
Start
De spelers worden verzameld.
■
Spelverloop
Het zijn allemaal kleine spelletjes om “dode momenten” op te vullen.

Dikke Bertha: Iedereen gaat aan 1 kant van het plein staan en er zijn 2 mensen die in
het midden staan. De mensen die aan de ene kant staan, proberen over te lopen en de
2 die in het midden staan proberen zoveel mogelijk mensen op te pakken. Diegenen die
werden opgepakt, blijven in het midden en helpen de 'pakkers'. Het spel gaat door
totdat iedereen pakker is.

Chinese voetbal: Iedereen gaat in een kring staan, met het gezicht naar binnen en met
de benen gespreid, zodat je de voeten van de personen naast je raakt. Activiteit via
Jeugdwerke.be Pagina 4 Met je vuisten klop je de bal verder, binnen de kring. Als de
bal door iemands benen gaat, niet door één van de buren, dan mag die maar met één
hand verder spelen. De volgende keer dat de bal tussen z'n benen doorgaat moet hij
zich omkeren en mag hij weer met 2 handen spelen. De keer daarop speelt hij
omgedraaid met 1 hand en de 4de keer moet hij een liedje zingen voordat hij weer mag
meedoen (vanaf nul).

Bloem- en waterspel: ga eerst met je gezicht in een kom water en zoek vervolgens een
snoepje in een kom bloem.

1, 2, 3 stoel: je speelt 1, 2, 3 piano, maar plaatst een stoel per 2 a 3 personen in het
veld. Wanneer de persoon vooraan ‘stoel’ roept, moet iedereen zo snel mogelijk
onbeweeglijk op een stoel gaan zitten. Degenen die geen stoel hebben, moeten terug
naar achter gaan.

Watertreintje: kinderen staan op een rij en geven water door in bekertjes boven hun
hoofd.

Ontrouwe echtgenoot: De helft van de ploeg gaat op de grond liggen (in een cirkel, op
de buik en met de gezichten naar elkaar), en op bijna iedere persoon gaat iemand
anders liggen. Er moet 1 persoon (of meer, afhankelijk van de grootte van de groep, en
of het aantal even of oneven is) alleen liggen. Deze moet naar iemand die vanonder ligt
knipogen en die persoon moet dan weg zien te raken en op de knipoger gaan liggen, de
2/3
persoon die erop ligt moet dit natuurlijk verhinderen!

Billenklets: Iedereen zit in een kring. De leid(st)er noemt een naam (X). X brengt beide
handen naast de oren. Degene die rechts van X zit brengt het linkerhand naast het oor
en degene die links van X zit brengt het rechterhand naast het oor. Zij blijven zo zitten
tot X een andere naam noemt daar gebeurt juist hetzelfde. Als X of zijn buren dit niet
doen krijgt degene die het niet doet een klets op de bil. Als iemand zijn handen naast
zijn oren brengt en zijn/haar naam is niet genoemd krijgt ook hij/zij een klets. Zo ga je
door tot je het beu bent.

■
Hang de was op: iedereen krijgt 3 wasknijpers. Het is de bedoeling om zo snel mogelijk
je wasknijpers kwijt te raken op de kledij van anderen, ook diegenen die anderen
ondertussen op jou geknepen hebben.
Einde
Het zijn allemaal kleine spelletjes om de tijd op te vullen. Je kan na elk spelletje stoppen.
Terrein
Grasveld
Inkleding
/
Extra
/
3/3
Download