De kunstvorm

advertisement
De kunstvorm
Wat zie je?
Er zijn 3 bedrijven, in het eerste bedrijf is er op een podium een hele grote stoel. Tegenover
de stoel zijn de mensen nog klein, hiermee wordt bedoeld dat ze nog best jong en
wereldvreemd zijn. Bij het tweede bedrijf en derde bedrijf worden de spelers steeds ouder en
ervarener. In het verhaal worden Rodolfo en Mimi verliefd, maar later wordt bekend dat
Mimi ernstig ziek is en uiteindelijk zal sterven.
Hoe is dit tot stand gekomen?
Het laten opgroeien van de speler door middel van de grote stoel enzovoorts is verzonnen
door de regisseur. De liefde en het drama tussen de spelers komt tot stand door de muziek en
de zang. Boven het podium verscheen een vertaling van de teksten die gezongen werden, zo
konden ook mensen die geen Italiaans spraken alles volgen.
Wat valt er meteen op?
Hetgeen wat mij het meeste opviel was natuurlijk de immens grote stoel, en de drukke scene
met alle kinderen vangt ook wel je aandacht
De kunstenaar aan het woord
Wie heeft het gemaakt?
Puccini is geboren in Italie, om precies te zijn in Lucca op 22 december 1858. Hij overleed
op 29 november 1924
Welke boodschap wil de kunstenaar aan mij duidelijk maken?
Dat je verliefdheid niet in de hand hebt maar dat het iets is wat je overkomt. Je kan het
proberen te negeren of toch proberen vanuit je verstand te handelen, maar dit zal de
verliefdheid niet doet verdwijnen.
Met welke middelen heeft hij dit gemaakt?
De muziek wordt gemaakt door het orkest, en zang komt gewoon van de spelers op het
podium.
De tijd van het ontstaan
In welke tijd is dit ontstaan?
De eerste opvoering van “la Boheme” was op 1 februari 1896. De opera zal wel in het jaar
hiervoor zijn geschreven ofzo.
Hebben belangrijke gebeurtenissen uit die tijd invloed gehad op die kunstvorm?
Ja vast wel, de opera is eind 19e eeuw geschreven, in de 19e eeuw werde de strenge muzikale
vormen van de 18e eeuw losgelaten. Literatuur werd bijvoorbeeld op muziek gezet.
Eigen mening
Wat spreekt jou persoonlijk aan?
Ik keek heel erg uit naar de opera, ook omdat ik natuurlijk wel fragmenten van opera’s had
gehoord maar nog nooit echt bij een opera was geweest. Ik vind het mooi zoals de spelers hun
stem gebruiken. Het verhaal raakte me echt op dat moment door persoonlijke omstandigheden.
Wat spreekt jou persoonlijk niet aan?
Er was niet echt iets wat me niet aansprak, misschien had ik liever wat meer decor gezien. Maar
dit was geen ramp
Download