8 kunstdisciplines : beeldende vorming Dans : Dans (van het Franse

advertisement
8 kunstdisciplines : beeldende vorming
1. Dans : Dans (van het Franse danse) is een sport, kunstvorm of een sociaal gebeuren dat
meestal op beweging duidt van het lichaam, vaak in combinatie met muziek. Het wordt
gebruikt als een vorm van emotionele expressie, sociale interactie of in een spirituele of
uitvoerende vorm. Definities van wat dans precies is, zijn afhankelijk van sociale, culturele,
esthetische, artistieke en morele overwegingen in een samenleving.
2. Drama : Drama is spelen binnen een vormgegeven verbeelding waaraan spelers en/of
toeschouwers betekenis geven.
Vanuit deze definitie komen we tot drie hoofdgebieden voor drama:
Verbeelden
Door open te staan voor verbeelding ontwikkelen kinderen mogelijkheden om intenser waar
te nemen en zelf inventief te worden. Ze komen vanuit verbeelding tot eigen creaties en
kunnen zelfstandig keuzes maken vanuit hun voorstellingsvermogen. Door training van
verbeelding leren kinderen op een nieuwe manier tegen dingen aan te kijken.
Vormgeven Door vormgeving van belevenissen geven kinderen zin aan ervaringen. Ze
ontwikkelen de gave om hun boodschap af te stemmen op de ontvanger.
Beschouwen
Door terug te kijken op vormgegeven verbeelding kan een andere kijk op de werkelijkheid
ontstaan of ze gaan vraagtekens plaatsen bij iemands eigen waarheid. Ook leren ze om meer
open te staan. Door het verwoorden ontstaat inzicht waardoor de kinderen zelfstandig
kunnen gaan functioneren in drama.
3. Muziek : Muziek is een vorm van geluid. Om te kunnen begrijpen wat muziek precies is en
hoe het werkt, is het handig om te weten hoe geluid ontstaat.
4. Musical : Musical is een vorm van theater waarin gesproken tekst, muziek, zang en dans
gecombineerd worden. Meestal worden en kleurrijke kleding en decors
gebruikt.
5. Fotografie : Fotografie is het met behulp van licht en andere vormen van straling vastleggen
van afbeeldingen van voorwerpen en verschijnselen op radiatiegevoelig materiaal.
6. Opera : Opera is een vorm van muziektheater, waarbij een overwegend gezongen
toneelstuk, in dichtmaten met orkestbegeleiding, wordt uitgebeeld. Opera is onderdeel van
de Westerse klassieke muziekcultuur.
7. Films : Een film of rolprent is een verhaal dat wordt uitgebeeld in een serie snel
opeenvolgende stilstaande beelden. De snelheid waarmee de beelden worden geprojecteerd
is zodanig dat deze beelden mede door de nawerking van elk beeld op het netvlies een
vloeiende en continue beweging lijken te vormen. De bijbehorende kunstvorm wordt
cinematografie (vaak kortweg cinema) genoemd. Film was oorspronkelijk uitsluitend bedoeld
om in de bioscoop vertoond te worden, maar de term werd en wordt ook voor veel andere
toepassingen van bewegend beeld gebruikt.
8. Kunst : Onder kunst wordt in het algemeen verstaan: het product van creatieve menselijke
uitingen zoals schilderen, tekenen, beeldhouwen, fotografie, film, interactieve media,
literatuur, poëzie, theater, muziek, zang, dans, of bouwkunde.
Naam: Levensboom, dordrecht.
Jaar : 16 May 2011.
Kunstenaar : hans petri.
Op straat gemaakt.
Ik heb deze gekozen omdat het mooi is en het is gebouwd in de
natuur dat vindt ik heel mooi.
Naam : tijger.
Kunstenaar : diverse kunstenaars.
Op straat gemaakt.
Ik heb dit gekozen omdat hij echt lijkt. En ik hou ook van street art
Naam : waterfal
Kunstenaar : diverse soorten.
Op straat gemaakt.
Nou ik heb deze gekozen omdat hij
mooi is en groot en echt lijkt
Download