Brochure ING Liric Duurzaam september 2023

advertisement
ING Liric Duurzaam september 2023
• Participeren in een mogelijke koersstijging van
een duurzame Europese aandelenindex
• Met een minimum aflossing van 100% van
de nominale waarde op de aflossingsdatum
• Uitgevende instelling: ING Bank N.V. (A1/A/A)
• Dagelijks verhandelbaar via Euronext Amsterdam
Hoe werkt de ING Liric Duurzaam september 2023?
Liric staat voor Limited Risk Certificate, een belegging
met een beperkt risico. De ING Liric Duurzaam
september 2023 (de ‘Liric’) is een beleggingsproduct
uitgegeven door ING Bank N.V. met een minimum
aflossing op de aflossingsdatum. De Liric wordt op
18 september 2015 uitgegeven tegen een prijs van
100% van de nominale waarde (EUR 1.000). Op de
aflossingsdatum (18 september 2023) zal de Liric
in ieder geval aflossen op minimaal 100% van de
nominale waarde.
procentuele stijging. U ontvangt dit rendement bovenop
de minimale aflossingswaarde van 100% van de nominale
waarde. Is de eindwaarde van de Index bijvoorbeeld 50%
hoger dan de startwaarde, dan zal de Liric aflossen op 150%
van de nominale waarde. Indien de eindwaarde lager is dan
of gelijk is aan de startwaarde, zal de Liric aflossen tegen
de minimale aflossingswaarde van 100% van de nominale
waarde.
Doordat de eindwaarde van de Index wordt berekend op basis
van de gemiddelde slotkoersen over 24 maandelijkse peildata
gedurende de laatste 2 jaar van de Liric, wordt de invloed
van sterke koersschommelingen in de laatste 2 jaar op de
aflossing van de Liric beperkt. Dit heeft een dempend effect
op de aflossing van de Liric indien de Index in de laatste 24
maanden van de looptijd daalt. Indien de Index in de laatste
24 maanden van de looptijd echter stijgt, zorgt de berekening
van de eindwaarde ervoor dat u niet volledig van deze stijging
profiteert.
Daarnaast stelt de ING Liric Duurzaam september 2023 u in
staat om te participeren in de mogelijke koersstijging van
de Sustainable Europe Low Risk Equity Index (de ‘Index’).
Deze Index bestaat uit 30 Europese bedrijven die goed
scoren op verschillende duurzaamheidscriteria en een relatief
laag financieel risico hebben. De startwaarde van de Index
wordt bepaald op basis van de slotkoers van de Index op 11
september 2015.
Aan het einde van de looptijd zal de eindwaarde van de Index
worden vergeleken met deze startwaarde. De eindwaarde van
de Index wordt bepaald op basis van het gemiddelde van 24
maandelijkse slotkoersen van de Index gedurende de laatste
2 jaar van de looptijd van de Liric. Indien de eindwaarde van
de Index hoger is dan de startwaarde, participeert u naar
verwachting voor 100%*, maar minimaal voor 90% in deze
*Het genoemde participatie percentage is indicatief. Het
definitieve percentage wordt uiterlijk op 11 september
2015 bekend gemaakt op www.ingmarkets.com en zal niet
lager zijn dan 90%. Het definitieve participatiepercentage is
afhankelijk van de marktomstandigheden, zoals de rente op de
kapitaalmarkt, tijdens de inschrijfperiode.
Aflossingsschema
Eindwaarde Index >
startwaarde Index?
nee
Aflossing = 100%
ING Liric Duurzaam september 2023 2
ja
Aflossing = 100% + 100%* x
procentuele stijging Index
De Sustainable Europe Low Risk Equity Index
De Sustainable Europe Low Risk Equity Index is
een nieuwe aandelenindex die op verzoek van de
structured product experts van ING werd ontwikkeld
door Solactive AG, in nauwe samenwerking met het
duurzaam beleggen team van het ING Investment
Office en Sustainalytics.
• Solactive AG is een belangrijke speler op het gebied van
maatwerk indices sinds de oprichting in 2007. Solactive is
verantwoordelijk voor de berekening van de Sustainable
Europe Low Risk Equity Index.
•Het ING Investment Office Duurzaam Beleggen
team is sinds 1999 de expert op het gebied van sociaal
verantwoord beleggen binnen ING Bank Nederland.
De verschillende duurzaamheidscriteria die worden
gebruikt in het selectieproces van de Index zijn in nauwe
samenwerking met dit team tot stand gekomen.
• Sustainalytics is leider op het gebied van ESG
(Environmental, Social and Governmental) research en
analyses op het gebied van Socially Responsible Investments
(SRI). Op basis van data van Sustainalytics wordt bepaald
welke bedrijven voldoende duurzaam zijn.
ING Liric Duurzaam september 2023 3
De Sustainable Europe Low Risk Equity Index is samengesteld
uit 30 Europese aandelen, die iedere maand op basis van
verschillende duurzaamheids- en financiële criteria worden
geselecteerd. Alleen bedrijven die bovengemiddeld scoren
op duurzaamheid; die niet betrokken zijn bij bepaalde
controversiële producten en diensten en die voldoen aan
bepaalde principes op het gebied van mensenrechten,
arbeidsomstandigheden, milieu en anti-corruptie komen
in aanmerking om in de Index te worden opgenomen. Van
de aandelen die duurzaam genoeg zijn wordt vervolgens
een aantal financiële parameters, waaronder de volatiliteit
berekend, om te bepalen welke aandelen het minste risico met
zich meedragen. De 30 aandelen met de laagste risico-score
worden in de Index opgenomen. De 30 aandelen krijgen ieder
dezelfde weging in de Index. Dit hele proces wordt maandelijks
herhaald, waardoor de samenstelling van de Index iedere
maand kan wijzigen.
De Sustainable Europe Low Risk Equity Index noteert in euro.
Een deel van de aandelen in de Index noteert echter in een
andere valuta. Het valutarisico op deze aandelen wordt niet
afgedekt. Hierdoor kan de waarde van de Index stijgen of
dalen door een stijging of daling van de betreffende valuta ten
opzichte van de euro. Stel bijvoorbeeld dat de waarde van het
Britse pond daalt ten opzichte van de euro, dan zal de Index in
waarde dalen doordat de waarde van de aandelen die in Britse
ponden noteren, uitgedrukt in euro minder waard worden.
Samenstelling van de Index op 4 augustus 2015
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Bedrijf
Sector
Land
Alfa Laval AB
Berkeley Group Holdings PLC
BG Group PLC
Bunzl PLC
Capita PLC
Compagnie Financiere Richemont SA
Danske Bank A/S
Diageo PLC
Ferrovial SA
Geberit AG
Hannover Rueck SA
Kuehne Nagel International AG
Land Securities Group PLC
Legal & General Group PLC
Lloyds Banking Group PLC
Marks & Spencer Group PLC
Muenchener Rueck AG
Next PLC
Novartis AG
Pirelli & C SPA
Relx PLC
SGS SA
Sodexo SA
Swiss Re AG
Swisscom AG
Taylor Wimpey PLC
Telefonica SA
UBS Group AG
Vivendi SA
Zurich Insurance Group AG
Industrials
Consumer Discretionary
Energy
Industrials
Consumer Discretionary
Consumer Discretionary
Financials
Consumer Staples
Industrials
Industrials
Financials
Industrials
Financials
Financials
Financials
Consumer Discretionary
Financials
Consumer Discretionary
Health Care
Consumer Discretionary
Technology
Consumer Discretionary
Consumer Discretionary
Financials
Telecommunication Services
Consumer Discretionary
Telecommunication Services
Financials
Consumer Discretionary
Financials
Zweden
Verenigd Koninkrijk
Verenigd Koninkrijk
Verenigd Koninkrijk
Verenigd Koninkrijk
Zwitserland
Denmark
Verenigd Koninkrijk
Spanje
Zwitserland
Duitsland
Zwitserland
Verenigd Koninkrijk
Verenigd Koninkrijk
Verenigd Koninkrijk
Verenigd Koninkrijk
Duitsland
Verenigd Koninkrijk
Zwitserland
Italie
Verenigd Koninkrijk
Zwitserland
Frankrijk
Zwitserland
Zwitserland
Verenigd Koninkrijk
Spanje
Zwitserland
Frankrijk
Zwitserland
Bron: www.solactive.com, 4 augustus 2015
De Sustainable Europe Low Risk Equity Index is een
zogenaamde prijsreturn-index met een vast dividendrendement
van 3,5% op jaarbasis. Dit betekent dat op jaarbasis 3,5%
uit de waarde van de Index wordt onttrokken, ongeacht het
daadwerkelijke dividend dat door de aandelen in de Index
wordt uitgekeerd. De daadwerkelijke dividenden die door de
bedrijven in de Index worden uitgekeerd, worden in de waarde
van de Index herbelegd. Beleggers in de Liric ontvangen het
vaste dividendrendement van de Index van 3,5% op jaarbasis
niet. In ruil voor het opgeven van dit dividend profiteert de
ING Liric Duurzaam september 2023 4
belegger in de Liric echter wel van de unieke kenmerken van
de Liric, zoals de minimum aflossing op de aflossingsdatum.
Meer informatie, waaronder de actuele koers, de actuele
samenstelling en het Index rulebook van de Sustainable Europe
Low Risk Equity Index, kunt u vinden op
www.solactive.com/?s=selre&index=DE000SLA00Q0.
Historisch koersverloop Index sinds 1 juli 2005
Bron: Bloomberg, 4 augustus 2015
Aangezien de Index bestaat sinds 27 mei 2015, berust
bovenstaande grafiek op de daadwerkelijke waardeontwikkeling van de Index voor de periode 27 mei 2015
tot 4 augustus 2015 en op een simulatie van de waardeontwikkeling van de Index voor de periode 1 juli 2005 tot
27 mei 2015.
De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden
behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
ING Liric Duurzaam september 2023 5
Voorbeelden
Hieronder laten we drie mogelijke scenario’s zien van de
ING Liric Duurzaam september 2023. Hierbij gaan we er
steeds vanuit dat u 1 Liric aanschaft tegen de uitgifteprijs
van 100% (EUR 1.000). Tevens gaan we er vanuit dat u
de Liric gedurende de gehele looptijd in uw bezit houdt.
In onderstaande scenario’s is steeds een startwaarde
van de Index van 170 punten verondersteld en een
participatiegraad van 100%. De definitieve participatiegraad
wordt uiterlijk op 11 september 2015 bekend gemaakt op
www.ingmarkets.com en zal niet lager zijn dan 90%.
Onderstaande scenario’s zijn alleen bedoeld als voorbeeld en vormen
geen indicatie voor de toekomst of de waarschijnlijkheid op het
behalen van deze scenario’s.
Voorbeeld 1: positief scenario
SELRE Index
Startwaarde
Eindwaarde
Procentueel verschil
170,00
314,66
85,09%
LIRIC
Inleg
Aflossing
Rendement
1.000,00
1.850,93
85,09%
De Index stijgt sterk gedurende de looptijd. De eindwaarde van de Index (de gemiddelde slotkoers van de Index over de laatste 24
maandelijkse peildata) bedraagt 314,66 punten. Dit is een stijging van 85,09% ten opzichte van de startwaarde. De Liric zal daarom
aflossen op EUR 1.000 + EUR 1.000 x 100%* x 85,09% = EUR 1.850,93. Uw rendement bedraagt 85,09% ofwel 8,00% op jaarbasis.
Indien de participatiegraad op 90% zal worden vastgesteld, dan zou bij een stijging van de Index van 85,09% de Liric aflossen op
EUR 1.000 + EUR 1.000 x 90% x 85,09% = EUR 1765,84. Uw rendement zal dan 76,58% ofwel 7,37% op jaarbasis bedragen.
Voorbeeld 2: gematigd positief scenario
SELRE Index
Startwaarde
Eindwaarde
Procentueel verschil
170,00
199,18
17,17%
LIRIC
Inleg
Aflossing
Rendement
1.000,00
1.171,66
17,17%
De Index laat gedurende de looptijd een gematigde stijging zien. De eindwaarde van de Index (de gemiddelde slotkoers van de Index over
de laatste 24 maandelijkse peildata) bedraagt 199,18 punten. Dit is een stijging van 17,17% ten opzichte van de startwaarde. De Liric
zal daarom aflossen op EUR 1.000 + EUR 1.000 x 100%* x 17,17% = EUR 1.171,66. Uw rendement bedraagt 17,17% ofwel 2,00% op
jaarbasis. Indien de participatiegraad op 90% zal worden vastgesteld, dan zou bij een stijging van de Index van 17,17% de Liric aflossen
op EUR 1.000 + EUR 1.000 x 90% x 17,17% = EUR 1154,49. Uw rendement zal dan 15,45% ofwel 1,81% op jaarbasis bedragen.
Voorbeeld 3: negatief scenario
SELRE Index
Startwaarde
Eindwaarde
Procentueel verschil
170,00
112,78
-33,66%
LIRIC
Inleg
Aflossing
Rendement
1.000,00
1.000,00
0%
De Index daalt gedurende de looptijd. De eindwaarde van de Index (de gemiddelde slotkoers van de Index over de laatste
24 maandelijkse peildata) bedraagt 112,78 punten. Dit is een daling van 33,66% ten opzichte van de startwaarde. De Liric
zal daarom aflossen op de minimale aflossingswaarde van EUR 1.000. Uw rendement bedraagt 0% ofwel 0,00% op jaarbasis.
* Het genoemde percentage is indicatief. Het definitieve percentage wordt uiterlijk op 11 september 2015 bekend gemaakt op
www.ingmarkets.com en zal niet lager zijn dan 90%.
ING Liric Duurzaam september 2023 6
Waarin verschilt de ING Liric Duurzaam september
2023 ten opzichte van een rechtstreekse belegging
in de onderliggende Index?
Er zijn diverse verschillen tussen het beleggen in de Liric
en direct beleggen in de aandelen van de bedrijven die
zijn opgenomen in de onderliggende Index. Houdt u
o.a. rekening met de volgende verschillen als u beide
beleggingen vergelijkt:
Minimale aflossingswaarde op de aflossingsdatum
Indien de eindwaarde van de Index lager uitvalt dan
de startwaarde, zal de Liric aflossen tegen de minimale
aflossingswaarde van 100% van de nominale waarde (EUR
1.000). Hierdoor is op de aflossingsdatum het verlies op uw
belegging beperkt tot het verschil tussen uw aankoopkoers
van de Liric en de minimale aflossingswaarde. Koopt u de Liric
tijdens de inschrijfperiode tegen de uitgifteprijs van 100% dan
heeft u op de aflossingsdatum geen verlies op de inleg.
Een rechtstreekse belegging in de Index heeft geen minimale
aflossingswaarde en kan bij een daling van de Index een
aanzienlijk groter verlies opleveren. De minimumaflossing
wordt gegarandeerd door ING Bank N.V. (A1/A/A).
Dividend
De Sustainable Europe Low Risk Equity Index is een
zogenaamde prijsreturn-index met een vast dividendrendement
van 3,5% op jaarbasis. Dit betekent dat op jaarbasis 3,5%
uit de waarde van de Index wordt onttrokken, ongeacht het
daadwerkelijke dividend dat door de aandelen in de Index
wordt uitgekeerd. De daadwerkelijke dividenden die door de
aandelen in de Index worden uitgekeerd, worden in de waarde
van de Index herbelegd. Beleggers in de Liric ontvangen het
vaste dividendrendement van de Index van 3,5% op jaarbasis
niet. In ruil voor het opgeven van dit dividend profiteert de
belegger in de Liric echter wel van de unieke kenmerken van
de Liric, zoals de minimum aflossing op de aflossingsdatum.
ING Liric Duurzaam september 2023 7
Aflossingsdatum
De Liric kent een aflossingsdatum (18 september 2023).
Aandelen-indices hebben in het algemeen geen einddatum.
Debiteurenrisico
De Liric wordt uitgegeven door ING Bank N.V. Dit betekent dat
u, in tegenstelling tot een rechtstreekse belegging in aandelen,
een debiteurenrisico loopt op ING Bank N.V. Kijk voor een
uitgebreide beschrijving van het debiteurenrisico onder de
paragraaf ‘Wat zijn de belangrijkste risico’s?’
Tussentijdse koersontwikkeling
Op de aflossingsdatum ontvangt u minimaal de
minimale aflossingswaarde van 100% van de nominale
waarde (EUR 1.000). Deze zekerheid geldt alleen op
de aflossingsdatum. Tijdens de looptijd fluctueert de
waarde van de Liric en kan deze zowel hoger als lager
zijn dan de minimale aflossingswaarde. De tussentijdse
koersontwikkeling is van belang indien u bijvoorbeeld
tussentijds de Liric wilt verkopen.
De ING Liric Duurzaam september 2023 is een gestructureerd
beleggingsproduct, dat bestaat uit een obligatiegedeelte
en een optiegedeelte. Het obligatiegedeelte zorgt ervoor
dat ING Bank N.V. u op de aflossingsdatum de minimale
aflossingswaarde kan uitkeren. Het optiegedeelte zorgt ervoor
dat de Liric kan participeren in een mogelijke stijging van de
Index. Op de uitgiftedatum bestaat de Liric voor ongeveer
90% uit het obligatiegedeelte en voor ongeveer 10% uit het
optiegedeelte.
Hieronder worden de belangrijkste factoren genoemd die van
invloed zijn op de tussentijdse koersontwikkeling van de Liric.
Rente-ontwikkeling
De waarde van het obligatiegedeelte is afhankelijk van de
kapitaalmarktrente. Een stijging van de kapitaalmarktrente
zal een negatieve invloed hebben op de waarde van het
obligatiegedeelte, waardoor de koers van de Liric kan dalen.
Bij een dalende kapitaalrente kan de koers van de Liric juist
toenemen.
Koersontwikkeling Index
Een stijging van de Index heeft een positieve invloed op de
waarde van het optiegedeelte. Bij een stijging van de Index zal
de koers van de Liric daarom toenemen en bij een daling van
de Index zal de koers van de Liric daarom afnemen.Een stijging
van de Index zal, vooral in het begin van de looptijd van de
Liric, niet een-op-een doorwerken in de koers van de Liric.
Beweeglijkheid
De waarde van het optiegedeelte is onder andere afhankelijk
van de beweeglijkheid (volatiliteit) van de Index. Indien de
beweeglijkheid van de Index toeneemt, zal de waarde van
het optiegedeelte toenemen. Bij toenemende beweeglijkheid
van de Index kan de koers van de Liric daarom toenemen. Bij
afnemende beweeglijkheid van de Index kan de koers van de
Liric juist afnemen.
ING Liric Duurzaam september 2023 8
Kredietwaardigheid ING Bank N.V.
De Liric wordt uitgegeven door ING Bank N.V. De
kredietwaardigheid van ING Bank N.V. heeft daarom invloed
op de koers van de Liric. De kredietwaardigheid komt mede tot
uitdrukking in de kredietopslag. Dit is de extra rente die ING
Bank N.V. moet betalen bovenop de risicovrije rente om geld te
kunnen lenen van derden. Indien de kredietwaardigheid van ING
Bank N.V. afneemt, zal de kredietopslag stijgen en zal de koers
van de Note dalen. Het risico dat u uw investering niet of niet
volledig terugontvangt door een faillissement van ING Bank
N.V. is in dit geval namelijk groter geworden.
In onderstaande tabel ziet u de invloed van elk van de
genoemde factoren op de koers van de Liric. Dit dient
alleen ter indicatie, en elke invloed geldt alleen als alle
andere factoren gelijk blijven. Bij een daling geldt het
tegenovergestelde. In werkelijkheid zullen er vaak meerdere
factoren tegelijk bewegen. Naarmate de resterende looptijd
van de Liric korter wordt, zal het effect van alle factoren samen
op de koers van de Liric kleiner worden.
Marktfactor
Invloed op de
koers van de Liric
Stijging van Index

Stijging van beweeglijkheid Index

Stijging van kapitaalmarktrente

Stijging van kredietwaardigheid ING Bank N.V.

In de eerste paar jaar van de looptijd heeft vooral het
obligatiegedeelte een grote invloed op de koersontwikkeling
van de Liric. Indien de kapitaalmarktrente in deze periode stijgt
kan het daarom voorkomen dat, ondanks dat de onderliggende
Index stijgt de waarde van de Liric toch daalt. Dit komt doordat
het obligatiegedeelte in dit scenario harder daalt dan dat het
optiegedeelte stijgt. Op de aflossingsdatum zal dit effect echter
verdwenen zijn en is alleen de waarde-ontwikkeling van de
Index bepalend voor de aflossing van de Liric.
Wanneer kan de ING Liric Duurzaam september
2023 interessant voor u zijn?
De ING Liric Duurzaam september 2023 kan interessant voor u
zijn als:
• u wilt beleggen in een duurzame Europese aandelenindex
• u de zekerheid van een minimale aflossing van 100% van
de nominale waarde op de aflossingsdatum belangrijk vindt
• uw visie is dat de eindwaarde van de Index hoger zal
uitvallen dan de startwaarde
• u bereid bent om gedurende de looptijd van de Liric
debiteurenrisico te lopen op ING Bank N.V.
• u bereid bent om de Liric gedurende de looptijd van 8 jaar
aan te houden.
• u niet op zoek bent naar vaste inkomsten uit uw belegging
in de Liric.
Uw contactpersoon bij ING kan u nader informeren over de
karakteristieken van de ING Liric Duurzaam september 2023.
Deze brochure dient louter als uitleg van de werking van de
Liric. Neem uw beslissing om in de Liric te beleggen uitsluitend
op basis van het basisprospectus, de relevante supplementen
en de definitieve voorwaarden (Final Terms) van de Liric. Deze
documenten vindt u op www.ingmarkets.com.
ING Liric Duurzaam september 2023 9
Wat zijn de belangrijkste risico’s?
Koersrisico bij tussentijdse verkoop
De minimum aflossing van 100% van de nominale waarde per
Liric geldt alleen op de aflossingsdatum. Tijdens de looptijd
fluctueert de waarde van de Liric en kan deze zowel hoger als
lager zijn dan de minimale aflossingswaarde. De tussentijdse
koersontwikkeling is van belang indien u de Liric bijvoorbeeld
tussentijds wilt verkopen. Lees voor mee informatie over de
tussentijdse koersontwikkeling van de Note de paragraaf
‘Tussentijdse koersontwikkeling’ eerder in deze brochure.
Debiteurenrisico op ING Bank N.V.
De Liric wordt uitgegeven door ING Bank N.V. Met een
belegging in de Liric loopt u daardoor debiteurenrisico op
ING Bank N.V. Indien ING Bank N.V. niet langer aan haar
betalingsverplichtingen kan voldoen, bestaat de mogelijkheid
dat u uw gehele inleg verliest. ING Bank N.V. heeft op het
moment van schrijven van deze brochure (4 augustus 2015)
een kredietrating van A1 (Moody’s), A (Standard & Poor’s) en A
(Fitch). Actuele informatie over de kredietwaardigheid van ING
Bank N.V. kunt u vinden op www.ing.com.
Wisselkoersrisico
De Liric noteert in euro’s. Als de euro voor u niet de basisvaluta
is, loopt u het risico dat uw belegging omgerekend naar uw
eigen valuta minder waard wordt.
ING Liric Duurzaam september 2023 10
Beperkte verhandelbaarheid
Onder normale marktomstandigheden is ING Bank N.V.
voornemens om een markt in de Liric te onderhouden.
Onder bepaalde omstandigheden kan het echter
voorkomen dat ING Bank N.V. geen bied- en laatprijzen
afgeeft. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren indien er extreme
marktomstandigheden zijn, of indien er een storing in het
handelssysteem van ING Bank N.V. of Euronext Amsterdam is
opgetreden. Indien ING Bank N.V. geen bied- en laatprijzen
afgeeft, kan het zijn dat het niet mogelijk is om de Liric te
kopen of te verkopen.
Vervroegde aflossing
Onder bijzondere omstandigheden zoals 1) ingrijpende
wijzigingen in het Nederlandse fiscale stelsel, en/of 2) indien
ING Bank N.V. niet meer aan haar financiële verplichtingen
kan voldoen, heeft ING Bank N.V. de mogelijkheid de Liric
vervroegd af te lossen tegen de actuele marktwaarde. Deze
waarde kan lager zijn dan de uitgifteprijs en/of de minimale
aflossingswaarde. De specifieke voorwaarden die hieraan zijn
verbonden en andere gronden voor vervroegde aflossing zijn
terug te vinden in het prospectus.
Lees voor een uitgebreide beschrijving van alle risico’s het
basisprospectus, de relevante supplementen en de definitieve
voorwaarden (Final Terms) van de Liric. Deze documenten
kunt u vinden op www.ingmarkets.com en kunnen kosteloos
worden opgevraagd bij ING Bank N.V., Foppingadreef 7, 1102
BD Amsterdam.
Overige aspecten
Inschrijven
De ING Liric Duurzaam september 2023 wordt tijdens de
inschrijfperiode exclusief aan klanten van ING aangeboden. Als
klant van ING kunt u van 31 augustus t/m 11 september 2015
(15.00 uur) inschrijven via uw ING-adviseur of via mijning.nl. U
kunt alleen inschrijven in veelvouden van EUR 1.000 nominaal.
ING Bank N.V. behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor de
inschrijvingstermijn eerder te sluiten, minder dan de gehele
inschrijving toe te wijzen of geen enkele inschrijving toe te
wijzen. In het laatste geval zal de Liric niet worden uitgegeven.
Dagelijks verhandelbaar
De ING Liric Duurzaam september 2023 wordt genoteerd
aan Euronext Amsterdam en is vanaf 15 september 2015
voor iedereen dagelijks verhandelbaar. ING Bank N.V. zorgt
onder normale omstandigheden voor een liquide markt met
een bied-laatspread van 1,0%. Bij tussentijdse verkoop is
de prijs van de Liric gelijk aan de actuele biedkoers op het
moment van handelen. De actuele waarde kan zowel hoger
als lager zijn dan de nominale waarde. Uw bank kan u voor
aan- en verkooptransacties kosten in rekening brengen. In het
geval van extreme marktomstandigheden kan ING Bank N.V.
besluiten om tijdelijk een bied-laatspread van meer dan 1,0%
te hanteren.
Kosten
De ING Liric Duurzaam september 2023 zal op 18 september
2015 worden uitgegeven tegen een uitgifteprijs van 100% van
de nominale waarde (EUR 1.000). In deze uitgifteprijs zijn geen
kosten verwerkt. Uw bank kan u echter wel kosten in rekening
brengen voor o.a. het aan- en verkopen van de Liric en/of het
aanhouden van de Liric in een effectendepot. Indien u bankiert
bij ING, kunt u de hoogte van deze kosten vinden op www.ing.
nl. Bankiert u bij een andere bank, vraag dan uw bank naar de
hoogte van deze kosten.
Fiscale informatie
De fiscale gevolgen van het beleggen in de Liric zijn afhankelijk
van uw persoonlijke situatie en kunnen in de toekomst
aan wijzigingen onderhevig zijn. Bent u een particuliere
belegger en woont u in Nederland, dan geldt voor u in de
regel het volgende: wat u als particulier aan rente, dividend
of koersresultaten op uw belegging ontvangt, is fiscaal niet
relevant. Jaarlijks wordt uw nettovermogen belast in box 3
tegen een vermogensrendementsheffing van per saldo 1,2%.
Daarbij gaat de Belastingdienst uit van uw nettovermogen op
1 januari van enig jaar, voor zover dit bedrag hoger is dan het
heffingsvrij vermogen van € 21.330 (2015) per persoon. Dit
heffingsvrij vermogen kan onder bepaalde voorwaarden met
toeslagen verhoogd worden. Als u niet in Nederland woont,
wordt u in Nederland alleen belast voor specifiek in de wet
genoemde inkomsten. Voor u valt de Liric in de regel niet in
box 3. Voor een rechtspersoon of een professionele belegger
zijn andere fiscale aspecten van toepassing. Wij adviseren u
dan ook om een deskundige te raadplegen.
Informatie tijdens de looptijd
Deze brochure is opgesteld op 4 augustus 2015 voor de
aanbieding van de Liric en wordt na de uitgiftedatum niet meer
geactualiseerd. Het is in uw belang dat u zo goed mogelijk
op de hoogte blijft over de ontwikkeling van de Liric, de
uitgevende instelling en de onderliggende waarde. Raadpleeg
daarom regelmatig onderstaande websites.
Op www.ingmarkets.com vindt u tijdens de looptijd meer
informatie over de Liric. Hier vindt u onder andere de actuele
koers en het prospectus van de Note.
Op www.solactive.com/?s=selre&index=DE000SLA00Q0 vindt
u actuele informatie over de onderliggende Index, waaronder
de actuele koers en de actuele samenstelling van de Index.
Actuele informatie over de kredietwaardigheid van ING Bank
N.V. vindt u op www.ing.com.
Uiteraard kunt u met uw vragen ook altijd terecht bij uw
contactpersoon bij ING.
ING Liric Duurzaam september 2023 11
Belangrijkste kenmerken van de
ING Liric Duurzaam september 2023
Uitgevende instelling
ING Bank N.V. (A1/A/A)
Uitgifteprijs
Nominale waarde
Minimale aflossingswaarde
100% (EUR 1.000)
EUR 1.000
100% (EUR 1.000)
Looptijd
Uitgiftedatum
Aflossingsdatum
8 jaar
18 september 2015
18 september 2023
Onderliggende waarde
Sustainable Europe Low Risk Equity Index
(Bloomberg ticker: SELRE Index)
Participatie100%*
Startwaarde Index
slotkoers op 11 september 2015
Eindwaarde Index
gemiddelde van 24 maandelijkse observaties,
beginnen op 11 oktober 2021 en eindigend op 11 september 2023
Aflossing
Minimale aflossingswaarde + Nominale waarde x Participatie x MAX
[0%; (Eindwaarde Index / Startwaarde Index) -1]
ISINXS1264751105
Listing
Euronext Amsterdam
Eerste handelsdag (AIW)
15 september 2015
Informatiewww.ingmarkets.com
*Het genoemde percentage is indicatief. Het definitieve percentage wordt uiterlijk op 11 september 2015 bekend gemaakt op
www.ingmarkets.com en zal niet lager zijn dan 90%.
ING Liric Duurzaam september 2023 12
Let op! De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie
voor de toekomst.
Disclaimer
Deze brochure is geen prospectus. Elk voorbeeld of rendementsverloop in deze brochure geldt enkel ter nadere uitleg van het
onderhavige product en is in geen enkele wijze een indicatie voor het koers- en/of het rendementsverloop in de toekomst. Aan
informatie in deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Niets in deze brochure moet worden beschouwd als een
juridisch, fiscaal of enig ander advies of (uitnodiging tot het doen van) een aanbod tot het aangaan van enige transactie. In deze
brochure opgenomen informatie is geen expliciete of impliciete beleggingsaanbeveling en kan op ieder moment zonder verdere
aankondiging worden gewijzigd. Een aanbod van de Liric vindt uitsluitend plaats op basis van het prospectus. De beslissing Lirics
te kopen dient uitsluitend te geschieden op basis van het prospectus, dat u op verzoek kosteloos wordt verstrekt. Een dergelijk
verzoek kunt u richten aan: ING Bank N.V., Foppingadreef 7, 1102 BD Amsterdam (tel. +31 (0)20 501 3477, fax +31 (0)20
501 3114). Aan een belegging zijn financiële risico’s verbonden. Potentiële beleggers moeten zich bewust zijn van deze risico’s
alvorens over te gaan tot een investeringsbeslissing en zo nodig onafhankelijk professioneel advies inwinnen om vast te stellen of
een investering past binnen hun eigen beleggingsbeleid.
Deze brochure of kopieën hiervan mogen niet worden verspreid in de Verenigde Staten van Amerika, het Verenigd Koninkrijk,
Canada of aan ingezetene in de Verenigde Staten van Amerika, het Verenigd Koninkrijk en Canada. Ook in andere jurisdicties
kunnen beperkingen gelden. U wordt verzocht zich aan deze beperkingen te houden.
Ondanks dat ING Bank N.V. de uiterste zorg heeft betracht bij samenstelling van deze brochure, geeft ING Bank N.V. geen enkele
garantie dat de informatie in deze brochure, volledig of actueel is. ING Bank N.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor druken zetfouten. Alle rechten met betrekking tot de in de brochure aangeboden informatie worden door ING Bank N.V. expliciet
voorbehouden.
ING Bank N.V. beschikt voor de verlening van beleggingsdiensten over een vergunning krachtens de Wft verleend door De
Nederlandsche Bank te Amsterdam (zie voor meer informatie www.dnb.nl). ING Bank N.V. is geregistreerd bij de Autoriteit
Financiële Markten te Amsterdam (zie voor meer informatie www.afm.nl).
De ING Liric Duurzaam september 2023 refereert aan een aandelenindex als referentiewaarde (‘Index’). De Liric wordt uitdrukkelijk
niet gesponsord, onderschreven, verkocht of gepromoot door de betreffende Index of de sponsor van de Index (‘Index Sponsor’).
De Index Sponsor heeft geen enkele verklaring afgelegd, belofte gedaan of garantie gegeven, noch uitdrukkelijk noch impliciet,
met betrekking tot de mogelijk te behalen resultaten door het gebruik van de Index en/of het niveau waarop de Index staat
op een bepaalde tijd op een bepaalde datum of anderszins. De Index Sponsor is niet aansprakelijk (hetzij door nalatigheid of
anderszins) voor eventuele fouten in de berekening of publicatie van de Index en is niet verplicht om iemand op een eventuele
fout daaromtrent te attenderen. De Index Sponsor heeft geen enkele verklaring afgelegd, belofte gedaan of garantie gegeven,
noch uitdrukkelijk noch impliciet, met betrekking tot de wenselijkheid of raadzaamheid van de aankoop of het aanvaarden van
risico’s in verband met de Liric. ING Bank N.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het handelen en/of nalaten van de
Index Sponsor in verband met de berekening, aanpassing of de handhaving van de betreffende Index.
FIM087 0815 © ING Bank N.V.
Deze brochure is opgesteld op 4 augustus 2015 voor de aanbieding van de Liric en wordt na de uitgiftedatum niet meer
geactualiseerd.
Download