Maak gebruik van de steunmaatregelen voor ondernemingen

advertisement
Maak gebruik van de steunmaatregelen
voor ondernemingen
INVESTEREN,
ONTWIKKELEN, UITVOEREN, AANWERVEN
...
ALLEMAAL PROJECTEN DIE U GRAAG ZOU WILLEN
REALISEREN, ZEKER WANNEER U DAARBIJ OVERHEIDSSTEUN ZOU KUNNEN KRIJGEN!
VAAK
KOMEN DEZE UITGAVEN IN AANMERKING VOOR OVERHEIDSSTEUN, MAAR DOOR GEBREK AAN TIJD OF
INFORMATIE LOOPT U DIE GEWOONWEG MIS!
Om u volop van alle steunmaatregelen voor uw projecten te laten profiteren heeft ING
een aantal specifieke oplossingen uitgewerkt.
Goed om te weten
Enkele van onze partners:
- het Participatiefonds
- de regionale waarborgfondsen
- de onderlinge waarborgmaatschappijen
- de SOWALFIN
- de gewestelijke investeringsmaatschappijen, ...
EEN “COMPETENCE CENTRE” BIJ ING
Het Competence Centre “subsidies” van ING is veel meer dan een administratieve
dienst. Het team van het Competence Centre onderzoekt op welke manier uw onderneming financiële steun kan genieten en helpt u bij de aanvraagprocedures.
Ons team van adviseurs begeleidt u doorheen de doolhof van steunmaatregelen van
de overheid. Wat voorheen een hindernisloop leek, wordt daardoor een bijkomende
reden om te vertrouwen op uw ING-gesprekspartner.
U wilt investeren: ING stelt u voor uw projecten te onderzoeken op hun “subsidieerbaarheid”. Wij verschaffen u informatie over de diverse steunmaatregelen, zowel op
federaal, regionaal, provinciaal als op Europees vlak.
Wij helpen u bij de financiële montage van uw project door u te begeleiden bij het
indienen van uw dossier bij de bevoegde instanties. Zo kunt u al uw investeringen realiseren dankzij de leningen, bijkomende waarborgen, rentetoelagen ... verleend door
de overheid en andere externe organisaties.
ING kan ook instaan voor het samenstellen, indienen en opvolgen van uw subsidieaanvraag bij het ministerie van Economische Zaken van uw gewest, in het kader
van de wet van 4 augustus 1978, ook wel de wet tot economische heroriëntering
genaamd.
Ons Competence Centre verschaft u bovendien informatie die nuttig kan zijn voor uw
andere projecten (export, aanwerving of opleiding van het personeel, research &
development, energie en milieu ...).
ING is een reële financiële partner en stelt voor u te begeleiden bij de zware en ingewikkelde procedures voor het verkrijgen van overheidssteun. Zo kunt u de tijd die u
daarmee uitspaart volledig aan uw beroepsactiviteiten besteden.
Z45801N/7
@#
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Create flashcards