ING Maandbericht Economie februari 2013

advertisement
ING Maandbericht Economie
Februari 2013
De economie groeit nog niet vanwege alsmaar teruglopende binnenlandse
bestedingen. De handel met het buitenland zal in de loop van 2013 onze economie
op sleeptouw moeten nemen.
Wachten op voorzichtig herstel
• De Nederlandse economie is over heel 2012 met 0,9% gekrompen. Belangrijkste
reden voor de krimp zijn de slappe binnenlandse bestedingen. Zo geven
consumenten al twee jaar op rij elk kwartaal minder uit. Ondanks de eurocrisis bleek
de uitvoer afgelopen jaar toch de steunpilaar (zie uitgelicht).
• Naar verwachting zal er aan de rolverdeling tussen binnenlandse en buitenlandse
vraag in 2013 niet veel veranderen. Terwijl de binnenlandse vraag erg zwak blijft, zijn
er in het buitenland hoopvolle tekenen van herstel.
• Ondanks het lichte herstel in de tweede helft van dit jaar zal de economie niet al het
verloren terrein uit 2012 herwinnen. Gemiddeld over heel 2013 zal de Nederlandse
economie naar verwachting nog licht krimpen (-0,5%).
Economie in cijfers
2012
2013
2014
-0,5
1,0
% t.o.v. jaar eerder
Economische groei
-0,9
Consumentenuitgaven
-1,4
-1,6
0,0
Consumentenprijzen
2,5
2,4
1,5
ECB-rente
1,0
Tienjaarsrente
1,5
Werkloosheid
6,4
% einde periode
0,75
0,75
1,8
2,1
% gemiddeld
7,7
8,0
Bron: CBS, Kadaster, Ecowin, Ramingen ING Economisch Bureau cursief
Uitgelicht: uitvoer neemt economie op sleeptouw
• Nederland is een handelsland. Door het open karakter van onze economie drukken
economische ontwikkelingen in het buitenland een belangrijke stempel op de
Nederlandse economie. De afgelopen jaren is de bijdrage van het buitenland aan
onze groei steevast positiever dan die van het binnenland.
• Dit jaar zal de uitvoer wederom de economie op sleeptouw nemen. ING Economisch
Bureau gaat ervan uit dat de economieën van de VS, China en Duitsland zich in de
loop van 2013 herstellen. En als ook de eurocrisis niet opnieuw oplaait, dan zal de
export verder herstellen. Hieraan kan de rest van onze economie zich dan optrekken.
Bijdragen aan de groei van de economie
(in procenten) kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
3,0
2,0
1,0
0,0
-1,0
-2,0
-3,0
09
10
11
Buitenland
Bron: CBS, ramingen ING
ING Economisch Bureau
Maandbericht Economie februari 2013
12
13
Binnenland
14
Disclaimer
Deze publicatie is geschreven uit naam van de ING. De in deze publicatie neergelegde opvattingen zijn
gebaseerd op de door de ING vergaarde informatie en door de ING betrouwbaar geachte bronnen. Deze
gegevens zijn op zorgvuldige wijze in onze analyses verwerkt. Noch de ING, noch medewerkers van de bank
kunnen aansprakelijk worden gesteld voor de in deze publicatie eventueel aanwezige onjuistheden. Aan de
verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. ING aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor
de inhoud van de publicaties of voor informatie die op of via de sites wordt verstrekt. Auteursrecht en rechten ter
bescherming van gegevensbestanden zijn van toepassing op deze publicatie. Niets in deze publicatie mag
worden gereproduceerd, verspreid of gepubliceerd zonder de uitdrukkelijke vermelding van de ING als bron
van deze informatie. De afnemer van deze informatie is verplicht aanwijzingen van de ING betreffende het
gebruik van de informatie op te volgen. Nederlands recht is van toepassing.
Download