IGOR is een Russische variant van INGWAR

advertisement
IGOR is een Russische variant van INGWAR
------------------------------------------------------------------------------------------ door Dries van den Akker s.j. (zie ook: www.heiligen-3s.nl)
Betekenis
Samengestelde Germaanse naam:
1]
'Ing-' is een verkorting van Ingwio, stamgod de Germaanse stam der Inguaeonen;
2]
'-war': 'behoeden', 'bewaren voor', 'beschermen'; 'strijder', 'krijger' enz.
Dus 'Beschermer namens ( de god) Ing' of 'Strijder voor (de god) Ing' enz.
*
Ing in de mythologie
Stamgod van de Germaanse stam der Inguaeonen; zoon van de god Mannus.
*
Igor van Wolhynië, Rusland; monnik?; † hoge middeleeuwen?
Feest 25 mei (tezamen met de andere heiligen van Wolhynië).
Zijn naam komt voor op een heiligenkalender van de Russisch-Orthoxe kerk, tezamen met
die van de andere heiligen van Wolhynië. Waarschijnlijk gaat het hier om monniken of
kluizenaars.
*
Ingar (ook Hinguer, Inger, Inguer of Iuncar) van Bretagne; kluizenaar?; † vroege
middeleeuwen.
Feest ? .
Over deze heilige is niets bekend. Er staat een beeld van hem in het kapelletje van de
Bretonse plaats Locquirec in de Bretonse provincie Finistère: daar is hij gekleed in
priesterkleren.
Zijn gedachtenis leeft voort in oude Bretonse aardrijkskundige namen als Treffingar (komt
voor op een oude kaart uit het jaar 990): Lan-Ingar (= 'domein van Ingar') en Trevengard in
Bubry bij Plouay in de Bretonse provincie Morbihan; Crech Ingar in Treflaouenan en Lan
Inguer (= 'domein van Ingwer) in St-Pierre-Quilbignon.
Er is nog altijd een kapelletje aan hem toegewijd in Guimaec te Locquirec. Daarnaast is er
nog te Loguivy-Plougras een oude put of bron 'Feunteun Sant Inger'.
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards