2HV: Bijzondere_Lijnen - van Meester-R

advertisement
Wiskunde: 2HV
Herhaling Lijnen
Herhaling van enkele belangrijke begrippen, definities, eigenschappen, …
Deze leerstof is parate kennis die je de volgende jaren nodig zult
hebben tijdens de lessen wiskunde. Studeer dit nog eens en herhaal
het geregeld.
1. Notaties in de meetkunde
Punten noteert men met grote letters.
Rechten noteert men met kleine letters.
Lijnstukken noteert men als AB, CD 
Een hoek kan op verschillende manieren
genoteerd worden: ACB of BCA of C (deze
laatste notatie kan enkel als er geen twijfel mogelijk
is. Soms wordt een hoek aangeduid met een griekse
letter, bijvoorbeeld  (alpha)  (bèta),  (gamma), 
(delta), …
2. Bijzondere rechten
1. De bissectrice van een hoek
De bissectrice (of deellijn) van een hoek is een lijn die de hoek in twee aan elkaar
gelijke hoeken verdeelt.
De bissectrice van een hoek vinden we met behulp van een passer in twee
stappen:
1. Eerst stellen we de passer in op een willekeurige straal; we plaatsen de punt
van de passer op het hoekpunt en markeren de snijpunten
van de cirkel en de beide lijnen;
2. Hierna plaatsen we de punt van de passer achtereenvolgens
op elk van de snijpunten en tekenen we een cirkelsegment
ongeveer midden tussen de lijnen.
1
Wiskunde: 2HV
2. Middelloodlijn van een lijnstuk

De middelloodlijn van lijstuk AB is de lijn die door het
midden van het lijnstuk AB gaat en loodrecht op AB staat.

Anders geformuleerd: De middelloodlijn op het lijnstuk AB
is de verzameling van punten op gelijke afstand van A en B
3. Lijnen in een driehoek

Een zwaartelijn verbindt een hoekpunt met het midden van
de overstaande zijde. Je kan er drie tekenen in een driehoek.
De drie zwaartelijnen van een driehoek snijden elkaar in 1
punt: het zwaartepunt.

Een hoogtelijn is een rechte door een hoekpunt loodrecht
op de overstaande zijde. Je kan er drie tekenen in een
driehoek. De drie hoogtelijnen van een driehoek snijden
elkaar in 1 punt: het hoogtepunt

Een middelloodlijn is een rechte die loodrecht staat op
een zijde en door het middelpunt van die zijde gaat. Je
kan er drie tekenen in een driehoek. Deze drie
middelloodlijnen snijden elkaar in 1 punt. (op de figuur
hiernaast zijn slechts 2 middelloodlijnen getekend).
2
Download