Kosten huis - SG Zuid

advertisement
Hoeveel kost je (droom)huis???
1.Zoek op www.funda.nl naar een geschikt huis. Plak de advertentie in je uitwerking.
Vul de koopsom in het schema onder opgave 5 in .
2. Zoek uit hoeveel procent de overdrachtsbelasting is en reken uit hoeveel dat is bij de woning van je
keuze. Vul het bedrag in het schema onder opgave 5 in
3. Bereken hoeveel kosten (courtage) van de makelaar bedragen met behulp van onderstaand schema.
Laat deze berekening zien.
koopsom (k.k.)
percentage voor
bemiddeling
minimumbedrag
tot € 125.000
1,50%
€ 1.250
van € 125.000 tot € 500.000
1,25%
€ 1.875
vanaf € 500.000
1,00%
€ 6.250
3. Bereken de kosten van de transportakte( zie schema) Vul het bedrag in het schema onder opgave 5in
4. Zoek eens uit hoeveel de kosten van de hypotheekakte zijn als je hypotheek 80% van de koopsom
van je huis bedraagt en kosten van de hypotheekakte 1% van de hypotheek bedragen. Vul het bedrag
in het schema onder opgave 5 in
5. Zoek uit hoeveel de afsluitprovisie van je hypotheek bedraagt (voor de hoogte van je hypotheek zie
opgave 4) Vul het bedrag in het schema onder opgave 5 in
Schema droomhuis
Koopsom
Overdrachtsbelasting
Makelaarscourtage
Kosten transportakte (bijna 1% koopsom)
Kosten hypotheekakte
Afsluitprovisie 1,5%
Totaal
6.Als je een huis wil kopen, kun je onder bepaalde voorwaarden koopsubsidie krijgen.
Zoek eens uit wat koopsubsidie is en aan welke voorwaarden je moet voldoen om deze subsidie te
verkrijgen.
Te gebruiken sites:
www.vrom.nl
www.koopsubsidietabel.nl
Download