Jezusbeelden

advertisement
Jezusbeelden
Groepsgesprek “Jezus Christus betekent voor mij …”
Jezusbeelden
Groepsgesprek “De figuur van Jezus betekent voor mij…”
De katholieke dialoogschool wordt gekenmerkt door een preferentiële relatie tot de christelijke traditie. Dat
betekent dat de school zich wil laten inspireren door het leven, sterven en verrijzen van Jezus Christus. De
relatie tot Christus kan echter heel veel verschillende vormen aannemen afhankelijk van de
levensbeschouwelijke positie van de deelnemers aan de katholieke dialoogschool. Nadenken en dialogeren
over de betekenis die Christus voor de verschillende leden van de school kan hebben, is een manier om vorm te
geven aan de katholieke dialoogschool. In dit praktisch theologisch instrument worden verschillende
Jezusbeelden aangereikt zowel vanuit de christelijke traditie als vanuit mensen die vanuit andere tradities naar
de figuur van Christus keken of kijken. Er wordt een werkvorm aangereikt om hiermee aan de slag te gaan. De
bedoeling is niet alleen om na te gaan welke verschillende Jezusbeelden er in de school bestaan, maar ook om
na te denken over de wijze waarop deze inspirerend kunnen zijn voor het schoolleven. Langs die weg komt men
ook op het spoor dat identiteit steeds geïnterpreteerde identiteit is, intern pluraal, afhankelijk van tijd en
context, en steeds in beweging. Op die manier kan de dialoogschool zich inschrijven in de ontwikkeling van de
katholieke traditie en er zelf mede-auteur en eigenaar van worden.
Achtergrondinformatie: L. BOEVE, Erfgenaam en erflater. Kerkelijke traditie binnen de traditie, in H. Lombaerts & L. Boeve (ed.), Traditie en initiatie.
Perspectieven voor de toekomst, Leuven, Acco, 1996, 43-77.
Jezusbeelden
Groepsgesprek “De figuur van Jezus betekent voor mij…”

TOPICS:

Hoe inspireert de figuur van Jezus mij/u?

Wat betekent de figuur van Jezus voor mij/u?

Waarom laat ik/jij mij/u inspireren door de figuur van Jezus?

DOELGROEP: leerlingen secundair onderwijs (1ste, 2de, 3de graad), studenten hoger onderwijs, leerkrachten in
opleiding, leerkrachten, identiteitsgroepen, directie, beleidsverantwoordelijken.

DOELSTELLINGEN:
 Bevorderen van reflectie en dialoog over wat de figuur van Jezus mij/jou/ons betekent.
 Verkennen van de eigen houding t.a.v. het figuur Jezus Christus en die van anderen.
 Bewust worden van een legitieme diversiteit aan geloofservaringen en geloofsvisies. Tolerantie en
waardering voor andere visies bevorderen.
 Een taal vinden en durven nadenken en spreken over de wijze dat de figuur van Jezus Christus inspirerend
kan zijn voor het schoolleven.

MATERIAAL: bijhorende PowerPoint, beamer, scherm en/ of hardcore afdruk van alle foto’s (geplastificeerd)

BASISVOORWAARDEN: sfeer van openheid en vertrouwen.

DUUR: 30 à 50 minuten; afhankelijk van samenstelling groep en van werkvormen

TROEF: ideaal als verkennende werkvorm bij het thema identiteit.
Jezusbeelden
Stappenplan
Voorbereiding: print alle foto's uit in kleur op A4-formaat (eventueel lamineren).

Stap 1: Spreid alle afgeprinte foto's met op de achterzijde de achtergrondinformatie uit over een of
meerdere tafels.
Opmerking: Gebruik steeds alle foto’s van de werkvorm. Er werd bewust gekozen voor een divers aanbod aan
Jezusafbeeldingen om zoveel mogelijk variatie in het gesprek mogelijk te kunnen maken.

Stap 2: De deelnemers wandelen individueel rond en kiezen elk één foto uit. De deelnemers zijn vrij om de
achtergrondinformatie op de achterkant van de foto’s te lezen.

Stap 3: De deelnemers gaan in een grote kring zitten, ieder met zijn/haar uitgekozen foto in de hand.

Stap 4: Eén voor één vertelt iedereen over de foto die hij/zij heeft gekozen.
Luister naar elkaar! Laat de ander vrij spreken. Oordeel niet.
Volgende vragen kunnen inspiratie bieden voor het vertellen:
 Waarom heb jij deze foto gekozen? Wat spreekt je aan in deze foto?
 Op welke manier drukt deze foto de betekenis van Jezus Christus voor u (niet) uit?
 Hoe laat jij u inspireren door het leven, sterven en verrijzen van Jezus Christus in uw leven?

Stap 5: Laat nu het gesprek rond Jezus Christus op gang komen!
Reageer op het verhaal van een ander als het kan met terugwijzing naar de eigen gekozen foto.
Stel een vraag, treed iemand bij, voeg iets toe uit eigen ervaring, spreek een troostend woord,
daag iemand uit, geef voorzichtig goede raad …
Jezusbeelden
Tips voor variaties en andere mogelijke werkvormen
 Je kan de foto's digitaal ter beschikking stellen zodat de deelnemers op voorhand een foto kunnen
uitkiezen en hun bijdrage rustig kunnen voorbereiden
 Werk niet met de selectie maar laat de deelnemers op voorhand zelf een foto met Jezusbeeld uitkiezen
die hun aanspreekt.
 Laat de deelnemers niet één maar TWEE foto's uitkiezen: een foto die aantrekt en een andere foto die
afstoot.
 In plaats van een kringgesprek, kan je ook laten werken met kleinere groepen, te beginnen met een duo.
Iedereen zoekt en kiest iemand met een andere foto dan de zijne/hare. De twee deelnemers vertellen aan
elkaar waarom voor deze foto gekozen werd.
 Op het voorgaande kan worden doorgebouwd: het duo gaat op zoek naar een ander duo en verklaart de
keuze van de foto’s. Een boeiende oefening bestaat er dan in dat men niet het eigen betekenis van de
figuur Jezus Christus, maar dat van de het ander lid van het duo vertelt.
 Je kan de vorige variatie laten uitbreiden: twee duo’s vormen een kwartet dat een ander kwartet opzoekt
en zo kan men de Jezusbeelden uitwisselen.
Jezusbeelden
Tips voor variaties en andere mogelijke werkvormen
 Maak in kleinere of grotere groep een collage van verschillende foto's, die samen een groter verhaal
vertellen.
 Organiseer een heus groepsgesprek: kan je als groep tot algemene, brede betekenis van Jezus Christus
komen? Een gezamenlijk inspiratie? Is het een puzzel van verschillende beelden, of een nieuw beeld?
 Organiseer een “stemming”: met welk beeld (of met welke beelden) wordt best uitgedrukt waarin wij als
groep ons laten inspireren door de figuur Jezus Christus?
 Kan dit beeld ook een rol spelen in jouw klas of school? Welk Jezusbeeld kan jouw school vandaag
aanspreken en inspireren?
Jezusbeelden
Evaluatie
Q
Was het makkelijk of moeilijk om een foto uit te kiezen? Waarom?
Q
Hoe verliepen de gespreksrondes? Kregen mensen vrij de kans om zich uit te
drukken? Was er voldoende veiligheid, respect, waardering voor de ander?
Werd er geluisterd? Indien niet, hoe het volgende keer beter doen?
Q
Hoe verliep de tijdsindeling van de verschillende stappen? Was er te veel of
te weinig tijd voor de verschillende onderdelen?
Q
Bleek de locatie geschikt voor een dergelijk groepsgesprek? Hoe te
verbeteren?
Q
Was het aantal deelnemers bevorderend voor het groepsgesprek? Zouden er
volgende keer beter méér of juist minder mensen deelnemen?
Q
Wat heb je geleerd / gehoord van elkaar dat je voordien nog niet wist? Wat
heeft jou verbaasd?
Q
Bestaat de behoefte om het gesprek verder te zetten? Hoe zou dat kunnen
georganiseerd worden?
Q
Zijn er bepaalde onderwerpen die beter niet aan bod zouden komen?
Waarom?
Q
Welke conclusies trekken we in verband met dé vraag: hoe brengen we
GELOOF in Jezus Christus ter sprake kan komen op school?
Bron: http://www.zininwijkbijduurstede.nl/week-5-vanaf30-maart-wie-is-jezus/ (toegang 08.02.2016)
Download