Doorstroomtrajecten vanuit arbeidszorg

advertisement
Doorstroomtrajecten vanuit
arbeidszorg
infomoment 19/03/12
Beleidscontext
Alternatieven jobkorting
Doorstroom uit arbeidszorg
Trajecten voor personen in armoede
IBO als onderdeel van modulair opleidingstraject + kansengroepen
C-IBO
Goedgekeurd op de Vlaamse Regering van 16/12/11
Operationalisering vanaf 2012
Oproep doorstroom uit arbeidszorg werd op 8/3 gelanceerd.
Intekenen kan tot 15/5. Opstart voorzien vanaf 1/09/12.
Oproep doorstroom uit arbeidszorg
Beschikbaar budget: 1,6 miljoen
400 doorstroomtrajecten vanuit arbeidszorg
Doorstroom naar (traject naar) betaalde arbeid
Duur: max. 18 maanden
Trajectbegeleiding door GTB
Module zorgbegeleiding door partnerschap
Begeleiding op externe werkvloer
Zorg
Empowerment
Wie kan intekenen op de oproep?
Partnerschap van minstens 2 arbeidszorginitiatieven die reeds door
WSE gesubsidieerd worden
Arbeidszorginitiatief = beschutte werkplaats, sociale werkplaats of
samenwerkingsverband met een aparte erkenningsnummer
1 van hen neemt de rol van penhouder op
Partner zorg
Zorgexpertise voor behandeling van medische en psychiatrische drempels
Eventuele partner empowerment
Begeleiding op externe werkvloer
Empowerment gericht op de arbeidsmarkt
GTB
Trajectbegeleiding
Aantonen expertise
mogelijkheid om door te schakelen naar ander aanbod, indien
noodzakelijk
Wat met andere arbeidszorginitiatieven?
We zijn een niet erkend arbeidszorgcentrum opgestart vanuit
een initiatief beschut wonen.
Wij zijn partner in de tender activeringszorg.
Wij zijn arbeidszorginitiatief verbonden aan psychiatrische
instelling.
…
Organisatie kan intekenen als partner empowerment
Arbeidszorgmedewerkers vanuit WSE gesubsidieerd (MBP) kunnen
doorstroomtraject opstarten
Wat met de bestaande partnerschappen voor
arbeidszorg?
Mijn organisatie maakt deel uit van een
samenwerkingsverband voor arbeidszorg, moet ik met dit
samenwerkingsverband intekenen op deze oproep?
Moeten alle partners uit samenwerkingsverband intekenen?
Moet ik aansluiten bij een bestaand partnerschap voor de
tender activeringszorg?
…
Nee, vrij om nieuwe partnerschappen te vormen
Afweging: verzekeren van voldoende toeleiding om 20 trajecten/lot te
kunnen opstarten
Afweging: voldoende expertise in het partnerschap
Hoe ziet een doorstroomtraject eruit?
Maatwerk om drempels naar betaalde arbeid weg te werken
In overleg met de klant
Trajectbegeleiding door GTB
Stage op externe werkvloer
In functie van jobdoelwit
In het normaal economisch circuit
In sociale economie
Empowerment
Verkleinen van afstand tot de arbeidsmarkt door aanpakken van
randproblemen
Zorg
Behandeling van medische en psychische problemen ifv betaalde
arbeid
Wie coördineert?
Penhouder of GTB?
Penhouder staat in voor afspraken binnen het partnerschap, financieel
beheer van de middelen,…
GTB staat in voor vlotte aansluiting van de verschillende acties binnen
het traject, moedigt partners aan tijdig te registreren, behartigt
belangen van de klant,...
Belang van duidelijke afspraken tussen penhouder en GTB!
Wie is de doelgroep?
Personen die reeds deelnemen aan arbeidszorg
Ingeschreven bij de VDAB,
advies arbeidszorg,
registratie in cvs,
Mogelijkheid tot opstap naar betaalde arbeid tijdens periode
doorstroomtraject
Personen die na screening het advies arbeidszorg kregen,
maar niet terecht kunnen bij de huidige
arbeidszorginitiatieven omwille van het aanbod.
Beperkt tot 10%
Wachtlijsten geen criterium
Wie is de doelgroep?
Kunnen enkel deelnemers aan arbeidszorg meerbanenplan
een doorstroomtraject opstarten?
Kan de “oude” doelgroep arbeidszorg instappen?
Nee, zelfde voorwaarden:
Ingeschreven bij de VDAB,
advies arbeidszorg,
registratie in cvs,
Mogelijkheid tot opstap naar betaalde arbeid tijdens periode
doorstroomtraject
Kan WVG-doelgroep instappen?
Wat met de financiering?
Toegekend contingent uren arbeidszorg
Specifieke financiering voor doorstroomtraject:
3918 euro/traject
1.418 euro voor GTB
2.500 euro voor het partnerschap, waarvan 200 euro voor
penhouderschap
Voorwaarde: goedgekeurd advies op het einde van het
doorstroomtraject
Geen resultaatsverbintenis
Wat is een geslaagd traject?
Tewerkstelling of opstart van traject naar tewerkstelling
Normaal economisch circuit
Beschutte of sociale werkplaats
Werkervaring (wep+)
LDE
IBO
Uitvoering van alle geplande acties met eindadvies voor
vervolgtraject
Wat met de administratieve belasting?
Verschillende documenten om afspraken tussen partners te
regelen
Opstart arbeidszorg
Opstart doorstroomtraject: afspraken tussen persoon, GTB, AZI en
partners over de acties die ondernomen zullen worden
Opstart stage: afspraken tussen persoon, begeleider en externe
werkvloer
Registratie in cvs en MEA
Cvs: registratie opstart doorstroomtraject => voorschot via VSA
Cvs: registratie arbeidszorguren => financiering via VSA
MEA: aanvraag BTOM/ondersteuning bij doorstroom
Eindrapport voor VSA
Download