Programma symposium - Landelijke Vereniging POH-GGZ

advertisement
Programma
• 9.30 uur
• Ontvangst/inschrijving
• 10.00 uur
• Welkom & Presentatie programma door
dagvoorzitter
• door Jan Seeleman, dagvoorzitter (tevens
secretaris LV POH-GGZ)
• 10.10 uur
• Opening: Actuele zaken betreffende de
vereniging
• door Leonore Nicolaï, voorzitter LV POH-GGZ
• 10.25 uur
• Presentatie logo en website
• door Esther Kersbergen, bestuurslid LV
POH-GGZ; Communicatie & PR
• 10.30 uur
• Presentatie thema ‘Verbinden’
• door Fanny Schilderinck, POH-GGZ (tevens
penningmeester LV POH-GGZ)
• 11.00 uur
• De rol van de POH-GGZ in de huidige
ontwikkelingen.
• door Martin Beeres, kaderhuisarts GGZ
PsyHag (NHG)
• 11.25 uur
• Toelichting workshops door dagvoorzitter.
•11.30 uur
•Workshops ronde 1
Workshops:
1. Verbinding tussen lichaam
en geest
In deze workshop aandacht voor:
• Toelichting op de NHG richtlijn SOLK
• Taakverdeling tussen huisarts en POHGGZ: Wie doet wat? Hoe komt heldere
verwijzing tot stand? Hoe zorgen
beiden voor terugkoppeling? Wat heb
je als POH-GGZ nodig om je werk in
dezen goed te doen
2. Verbinding tussen (psychische)
gezondheid(szorg) en arbeid
• Over het belang van aandacht in de eerste
lijn voor arbeid en afstemming met
bedrijfsartsen
• Door de heer dr. PC (Peter) Buijs,
bedrijfsarts, oud huisarts, senioronderzoeker/adviseur TNO Work &
Health.
• Door mevrouw drs. L. (Liesbeth) van der
Jagt, andragoloog, hoofd NHG Scholing.
Zij geeft scholing rondom communicatie,
professioneel gedrag, management en
GGZ. Leonore Nicolaï zal als POH-GGZ
deze workshop samen met haar
verzorgen.
3. Verbinding tussen leven en
dood
• De do's en don'ts bij suïcidaliteit
• Door de heer A.(Arnold) Slinkman, POH
GGZ en crisisinterventor /SPV bij GGnet.
4. Ons gezondheidscentrum
verbindt!!??
• Over verbinden door multidisciplinair te
denken
• Door mevrouw drs. N. (Nanda) Flos,
huisarts en Fanny Schilderinck, POH-GGZ
5. Verbinden is samenwerken
• Het sociale wijkteam: schakel tussen
medisch en maatschappelijk domein
• Door de heer E. te Biesebeke, POH-GGZ
te Utrecht. Erik is zelf al een aantal jaren
actief als POH-GGZ en is in dienst van ST.
Overvecht Gezond! die geïntegreerde
eerstelijnszorg nastreeft..
• Erik werkt in twee huisartsenpraktijken in
de wijk: huisartsenkliniek Overvecht en
huisartsenpraktijk Gagelhof. De
huisartsenkliniek Overvecht werkt samen
met het sociale buurtteam in een pilot. Erik
zal een presentatie houden over de
samenwerking in deze pilot tussen de
huisartsenkliniek en de POH-GGZ.
6. Verbinding met dat wat
onbesproken blijft
• Over het signaleren en bespreekbaar
maken van middelenmisbruik in de
huisartsenvoorziening
• Door mevrouw N. (Nadine) Mouchart,
preventiewerker, in het bijzonder op het
gebied van verslavingspreventie.
Werkzaam bij Vincent van Gogh, instelling
voor geestelijke gezondheidszorg. Zij
verzorgt scholing en training voor
intermediairs en instanties op het gebied
van middelenmisbruik.
Workshop ronde 1
•Verbinding tussen lichaam en geest
School lokaal 102
•Verbinding tussen
(psychische) gezondheid(szorg) en arbeid
School lokaal 103
•Verbinding tussen leven en dood
Sprenge 14 a
•Ons gezondheidscentrum verbindt!!??
Kapel
•Verbinding met dat wat onbesproken blijft
Sprenge 14
Workshop ronde 2
•Verbinding tussen lichaam en geest
School lokaal 102
•Verbinding tussen
(psychische) gezondheid(szorg) en arbeid
School lokaal 103
•Verbinding tussen leven en dood
Sprenge 14 a
•Verbinden is samenwerken
Kapel
•Verbinding met dat wat onbesproken blijft
Sprenge 14
•12.30 uur
•Verbinding onderling:
Lunch & ontmoeting
• 13.45 uur
• Workshops ronde 2
• 14.45 uur
• Pauze; Koffie & thee
• 15.00 uur
• Verbinden en Verenigen
Interactieve uitwisseling tussen de
leden en de bestuursleden van de LV
POH-GGZ
• 16.00 uur
• Plenaire afsluiting
• 16.15 uur
• Borrel
Download