nieuwsbrief 1-2015 - Huisartsenpraktijk Berg en Bos

advertisement
Nieuwsbrief 1 - januari 2015
Praktijklocatie Schuttersweg 129
Op 2 en 3 januari hebben we hard gewerkt aan de herinrichting van de praktijk op de
Schuttersweg 129. We zijn trots op het resultaat en zullen de komende tijd met plezier
op deze locatie werken.
Start-problemen:
De website hapbergenbos.praktijkinfo.nl
Onze site is nu bereikbaar. De webmaster bleek de veranderingen niet aangepast te
hebben voor 1 januari, maar inmiddels is alles rechtgezet. Het kan zijn dat het
aanmelden via de website voor bv E-Consult nog niet lukt. Dit heeft te maken met
verwerken van gegevens door de zorgverzekeraar (u hebt o.a. uw verzekeringsnummer
nodig bij het aanmelden). Het is niet duidelijk wanneer dit geheel aangepast is; het is
een kwestie van blijven proberen.
De receptenlijn
De receptenlijn heeft een storing gehad. Niet alle recepten zijn doorgekomen. Inmiddels
lijkt alles weer hersteld. Wanneer u merkt dat uw herhaalrecept niet afgeleverd is op de
3e werkdag nadat u het besteld hebt, laat het ons dan weten. We zullen zorgen dat het
alsnog in orde komt.
Vakantie
In de voorjaarsvakantie (23 t/m 27 februari 2015) is dokter van Wijk met vakantie. De
locatie op de Schuttersweg is die week gesloten. De praktijk zal voor zaken die niet
kunnen wachten door dokter M. van de Berg worden waargenomen.
Waarnemend huisarts
Wij heten dhr P. Nuijens van harte welkom op onze praktijk. Vanaf 16 januari werkt hij
op vrijdag als waarnemend huisarts op de locatie JC Wilslaan.
POH-GGZ
Jeanine van ’t Erve-van de Schepop werkt op onze praktijk als POH-GGZ. Zij geeft
psychische ondersteuning en begeleiding. Ze is op dinsdagmiddag aanwezig op de JC
Wilslaan en vanaf 1 februari op woensdagmorgen op de Schuttersweg.
Toestemming om Medische gegevens elektronisch te delen.
In ons elektronisch patientendossier moeten wij aangeven of u wel of geen toestemming
geeft om uw medische gegevens elektronisch te delen met bv de Huisartsenpost
Apeldoorn en de dienst apotheek. Op www.vzvz.nl kunt u alles hierover lezen.
Wij willen u vriendelijk vragen om, wanneer u dit nog niet gedaan hebt, ons te laten
weten of u hiervoor wel of geen toestemming geeft, zodat we uw gegevens bij kunnen
werken. U kunt het ons laten weten tijdens een consult of u kunt even bellen. Ook kunt u
kiezen om u het uitgeprinte toestemmingsformulier dat u vindt op de VZVZ site te
gebruiken. Tot slot hebt u de mogelijkheid om u via de website mbv uw DigiD online aan
te melden. U kunt dit ook via www.ikgeeftoestemming.nl regelen. Als zorgverlener vult u
Wilslaan 1 in.
We zullen u met deze Nieuwsbrief en Nieuwsupdate op de hoogte blijven houden van de
nieuwe ontwikkelingen op de Berg en Bos praktijk!
Met vriendelijke groet,
Mw. M.C. van Wijk en Mw, L. van de Weg, huisartsen
Medewerkers Huisartsenpraktijk Berg en Bos
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards