Siza Arbeid en re

advertisement
Ontstaan Siza
Siza (1950)
Kleine woonvormen, activiteitencentra,
gezinsvervangende tehuizen (LG en VG)
Het Dorp (1962)
Grote woonvorm (LG)
‘s Koonings Jaght (1960)
Intramurale voorziening (VG)
Gedeconcentreerd in (gekoppelde) woningen
Laatste fusie 2001
Siza 2010
Zorg en dienstverlening aan 2.700 kinderen,
jongeren en volwassenen met een handicap
vanuit 150 vestigingen in Gelderland
Van een steuntje in de rug bij het wonen thuis
tot 24-uurs zorg
Van dagbesteding tot werk
Van ondersteuning, participatie tot integratie
Siza Arbeid en re-integratie
Sara realiseert arbeid op maat aan
mensen met een grote afstand tot de
arbeidsmarkt in de regio Gelderland.
Bij Sara werken 580 klanten en 85
medewerkers.
Siza Arbeid en re-integratie
Eigen gezicht (1992)
Beschut, Leer/werk & Re-integratie
Brede doelgroep
Mensen met een psychiatrische,
lichamelijke, sociale en verstandelijke
beperking en mensen met niet
aangeboren hersenletsel
Voornamelijk Wajong
Financiering
AWBZ
Indicatie ciz voor dagbesteding
UWV (contracten)
Sociale activering, voorschakeltraject,
aanbesteding, gesubsidieerde arbeid, iro’s
Gemeenten
Traject financiering
Doelen
Arbeid kan diverse doelen hebben:
Beschutte arbeid
zinvolle werkzaamheden
voor opdrachtgevers
Toeleiding naar werk
Participatie
Integratie
begeleid vrijwilligerswerk
gesubsidieerde arbeid
reguliere arbeid
Arbeid op maat
Beschut
Leer/werk
bedrijf
Opleiden
EVC
AKA
Nivo 1 & 2
re-integratie
één gezicht
Trajectbegeleider,
Jobcoach,
Jobfinder
On-going support
Netwerk bedrijven
Werkwijze
Bijzonder aan Sara;
Onder één paraplu,beschut, beschermt
& regulier werk op loonwaarde.
Alle treden van de re-integratie ladder.
Traject op basis van wensen,
mogelijkheden, talenten gericht op
ontwikkeling.
Visie
Hebben van werk is belangrijk,
bepaalt positie in onze maatschappij.
Van iedereen wordt verwacht een
zinvolle bijdrage te leveren.
Hoogsthaalbare!
Niet vrijblijvend!
Dilemma
participatie uit AWBZ,
keuze cliënt?
Visie
Gericht op participatie/integratie:
Regulier werk op loonwaarde
Gesubsidieerde arbeid
Begeleid vrijwillgerswerk
Groepsgerichte sfeer van arbeid
(leerwerk bedrijf, werkprojecten)
19%
1%
11%
69%
Doorstroom naar werk
Uitstroom naar regulier werk
Vanuit het UWV ong. 50%
Positieve financiële prikkel
Vanuit de AWBZ ong. 2%
Negatieve financiële prikkel
Dilemma organisatie belang
‘t motief
Gezicht geven aan MVO
Sociale aspecten; cultuur & bijdrage
leveren aan de samenleving.
Zakelijk; loyaal, gemotiveerd voor
repeterend werk, goedkoop.
Subsidie hulpmiddelen, Win/win
Bedrijfsleven
Werkplek
Stage plekken
Afdeling beschut werk in bedrijf
Detachering
Uitbesteding werkzaamheden
Uitzendbureau
(Alliantie)
Eigen organisatie
Leer/werk bedrijf
Siza is een maatschappelijke organisatie
Streven personeelsbestand is afspiegeling
van de maatschappij.
Wajongers incidenteel!
Dilemma mooi verhaal maar ….
Waarom lukt dit niet
Cultuur, gescheiden organisatie
(meewerken met behoud van uitkering)
Hoort niet bij mijn werk
Kan er niet van op aan
Bezuinigingen
Werk is niet passend
Onduidelijk voor andere cliënten
Hoe dan wel
- team
Alle vrijgekomen functies melden
Anders organiseren
Jobcarving
Mogelijkheden Wajongers
Ass. Medewerker voeding;
Maaltijd rondbrengen, ondersteunen bij de maaltijd en
licht schoonmaakwerk
Ass. Medewerker opleidingen; plannen cursus, mensen uitnodigen,
cursusmateriaal verzamelen en verspreiden
Ass. Medewerker administratie; kopiëren, post sorteren, invoeren
administratieve gegevens en archiveren
Ass. Medewerker bedrijfsrestaurant; Voorbereiding lunch, counter
vullen, afwassen en pantry’s bijhouden
het kan
www.siza.nl
www.sarawerkt.nl
Download