Bewegen Als je gaat bewegen, krijgen je hersenen meer prikkels

advertisement
Bewegen
Als je gaat bewegen, krijgen je hersenen meer prikkels. Als je bijvoorbeeld buiten loopt, voel je de wind door je haar, je ziet en
hoort dingen om je heen, je voelt je spieren en gewrichten. Dat
zijn allemaal prikkels voor de hersenen. Door meer prikkels ontstaat in de hersenen meer grijze stof, waar informatie wordt verwerkt, en worden signalen beter doorgegeven. Bewegen blijkt
ook heilzaam bij psychische klachten zoals angst, depressie en
stress. Het veroorzaakt onder andere een betere doorbloeding in
het brein. Aldus Prof. Dr. Erik Scherder (VUMC)
Een 6-tal bewezen effecten van bewegen
1.
Je wordt er wel 23% productiever van.
2.
70% beter in het maken van lastige beslissingen.
3.
Effectiever werken en helderder denken meestal al direct
merkbaar.
4.
Je maakt 7% minder fouten.
5.
Je onthoudt zaken beter en je probleemoplossend vermogen stijgt met wel 20%.
6.
Positieve verandering in het humeur tot wel 12 uur na de
activiteit!
06-46457344
06-51014507
06-57333456
King Arthur Groep
Laagdrempelige ondersteuning en begeleiding
Biedt ondersteuning en begeleiding aan mensen met dementie. De mantelzorger neemt hierbij een belangrijke plaats in. Om het vol te kunnen houden heeft de mantelzorger zo nu en dan tijd voor zichzelf nodig. Wij bieden
maatwerk en een programma dat passend is bij de interesses, levensstijl
en fysieke gesteldheid van uw naaste. Niet iedereen is een groepsmens,
sommige mensen hebben meer baat bij een passend aanbod in de thuissituatie. Zoals wandelen, yoga, tuinieren, klaverjassen, schilderen, biljarten
of sporten bij een sportschool. Naast ontspanning en inspanning ondersteunen wij ook bij de begeleiding naar een (huis)arts, het aanbrengen van
een dagstructuur, het bereiden van een maaltijd en het doen van boodschappen.
De samenwerkende organisaties King Arthur Groep, Siza en Goed voor
elkaar bieden ieder aan een eigen doelgroep en op eigen wijze laagdrempelige ondersteuning en begeleiding. De een individueel in de thuissituatie, de ander in groepsverband.
Wij zijn Siza, hoe kunnen we je helpen?
Ieder mens wil van betekenis zijn, verantwoordelijkheid nemen, kansen
scheppen en plezier hebben, elke dag opnieuw.
Leven met een beperking vraagt om een andere inrichting van het leven.
Dat is niet altijd een eenvoudige zaak. Vaak moet je meer hindernissen
overwinnen. Maar net zoals zoveel anderen willen mensen met een beperking niet altijd afhankelijk zijn van anderen. Want ook als je een beperking of chronische ziekte hebt, wil je je leven zo kunnen leiden als jij dat
wilt. Siza ondersteunt daarbij. Onze zorg en dienstverlening is erop gericht
dat jij zo veel mogelijk je eigen keuzes kan maken, met onze ondersteuning op de momenten dat je dat nodig hebt. Wij dagen je uit om samen
met ons de grenzen van je eigen kunnen te verkennen.
Wij delen een visie op zorg, bieden een innovatief aanbod en leveren
maatwerk.
Formele en informele ondersteuning wordt op elkaar afgestemd
Samen met u zoeken wij naar de voor u gewenste combinatie van formele
en informele ondersteuning.
Voor de professionele ondersteuning is een beschikking begeleiding van
de gemeente nodig (Wmo). Wij kunnen u behulpzaam zijn bij de aanvraag. U kunt uw deelname ook particulier betalen.
Goed Voor Elkaar
Stichting Goed voor Elkaar in Veenendaal organiseert, samen met vrijwilligers, ontmoetingen voor ouderen. We zien mensen als uniek, mooi gemaakt en kostbaar. Tijdens de dagbesteding maken we gebruik van elkaars
talenten. Wij zijn ervan overtuigd dat u, ongeacht leeftijd en eventuele
beperkingen in welke vorm dan ook, iets kunt betekenen voor onze maatschappij. Wij geloven dat hierdoor een bruisende gemeenschap ontstaat
waarin mensen zich gewaardeerd en gelukkig voelen.
Op maandagmiddag ontmoeten we elkaar in het pop-up restaurant in
‘Onder Ons’. We koken en genieten met elkaar van een (h)eerlijke maaltijd. Op donderdagochtend zijn we aanwezig in de Cultuurfabriek.
Betrokkenheid van mantelzorgers en het behouden van een sterk
sociaal netwerk
Uw vrienden en kennissen zijn er graag voor u, maar het hoe is misschien
nog onbekend terrein. Wij organiseren samen met u vriendenbijeenkomsten waarin wij handvatten bieden en tips aanreiken.
Download