Plasticiteit van de hersenen en leren

advertisement
Plasticiteit van de hersenen en leren
De hersenen in verandering
Jaren lang dachten wetenschappers dat de neuronen (cellen in de hersenen) alleen gedurende
de eerste levensjaren van de mens nieuwe verbindingen ontwikkelen. Na drie, vier jaar was de
ontwikkeling van de hersenen voltooid en relatief stabiel. Dat dacht men.
Onderzoekers hebben nu aangetoond dat na deze eerste ontwikkelingsfase de hersenen toch
blijven groeien en zich ontwikkelen tot aan de puberteit. Zelfs de volwassen hersenen
ontwikkelen nieuwe neuronen, bijvoorbeeld in gebieden die sterk betrokken zijn bij leren en
geheugen.
Onze hersenen zijn in staat te veranderen en zich te reorganiseren in antwoord op prikkels van
buiten. Dit proces van veranderingen in de anatomie van hersenstructuren onder invloed van
prikkels van buiten, noemen wij plasticiteit. Er ontstaan nieuwe synapsen, bestaande
synapsen verbinden zich met elkaar, andere verdwijnen en er ontstaan meer dendrieten.
Als gevolg daarvan zeggen wetenschappers dat leren een vorm van plasticiteit is, gezien het
feit dat het leidt tot structurele veranderingen in de hersenen.
In een verrijkende, stimulerende omgeving worden de neuronen geprikkeld, hetgeen leidt tot het
ontstaan van nieuwe synapsen en verbindingen.
Het omgekeerde is ook aangetoond. Als men een prikkelrijke, stimulerende omgeving verlaat
voor een prikkelarme omgeving, kunnen synaptische verbindingen en neuronen afsterven.
Bron: The Brain:Our Sense of Self. National Institutes of Health. National Institute of
Neurological Disorders and Stroke
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards