Hogeschool Sint-Lukas Brussel

advertisement
Vacaturebericht
LUCA School of Arts (LUCA) is een onderwijs- en onderzoekomgeving waarbinnen creatief talent zich artistiek,
uitvoerend en technisch kan ontplooien en ontwikkelen. Zij bevordert zowel het beoefenen van kunst en het
creatief ontwerpen als het ontwikkelen van vernieuwende inzichten. Zij ontplooit een breed palet aan opleidingen
met een verscheidenheid aan keuzemogelijkheden en specialisaties. Dit opleidingsaanbod omvat professionele,
academische en voortgezette opleidingen. LUCA verzamelt de academische opleidingen Productdesign,
Audiovisuele & Beeldende Kunsten en Muziek & Drama en de professionele opleidingen Beeldende vormgeving,
TV Film, Foto, Interieurvormgeving en Bouwkunde.
LUCA bundelt de gerenommeerde kunsthogescholen, Sint-Lucas Gent, Sint-Lukas Brussel, Narafi,
Lemmensinstituut , campus C-Mine van de MAD Faculteit
LUCA wil voor de campus Sint-Lucas Gent overgaan tot de aanwerving van een:
Voltijds administratief medewerker (Bediende)
ATP B1- 100%
Opdracht en taken
Van de medewerker wordt verwacht dat hij in staat is om een kwalitatieve vakinhoudelijke administratieve
ondersteuning te bieden op het vlak van planning en financiële administratie. Hij is in staat om een opdracht te
analyseren en zelfstandig af te werken. De medewerker denkt mee na over de werking van de dienst waarbij hij
betrokken is: hij signaleert eventuele knelpunten of verbeterpunten en zoekt samen met de leidinggevende naar
geschikte oplossingen. De medewerker deelt waar nodig nieuwe kennis die hij verworven heeft in het kader van
de uitoefening van de job of het volgen van bijscholing met de andere medewerkers op de campus of binnen de
dienst.
Algemene omschrijving van de deeltaken
1.



Je staat in voor de planning (les- en evaluatieplanning) van alle opleidingen op de campus.
Je staat in voor het lokalenbeheer doorheen het academiejaar.
Je neemt deel aan overleg dat vanuit de centrale LUCA diensten wordt georganiseerd m.b.t. planning en
roostering.
2.



Verantwoordelijke planning campus Sint-Lucas Gent
Financiële antenne campus Sint-Lucas Gent
Je staat in voor de correcte uitvoering van het aankoopproces op de campus (van bestelaanvraag tot
levering), volgens de LUCA bestelprocedure.
Je verleent advies aan collega’s bij financiële vragen en voor de correcte uitvoering van de LUCA-brede
procedures.
Je controleert documenten die op de campus worden ingediend (kostennota’s, ereloonnota’s, woonwerkverkeer…) en bereidt deze voor in functie van de verwerking en betaling door de centrale financiële
dienst van LUCA.

Je neemt actief deel aan vergaderingen die vanuit de centrale financiële dienst van LUCA georganiseerd
worden.
3.
Organisatorische ondersteuning van campusgebonden activiteiten

Je bent – in overleg met de direct leidinggevende - inzetbaar bij campusactiviteiten (bijv. open atelier
dagen, eindejaar tentoonstelling, proclamatie, …) .
Profiel
Voor de invulling van deze vacature zoeken we een kandidaat met het volgend profiel :











Je bent in het bezit van een bachelor diploma (uit het professioneel of academisch gericht hoger
onderwijs) en hebt bij voorkeur enkele jaren ervaring in een administratieve functie.
Je hebt kennis van en ervaring met MS Office en kan vlot omgaan met Pc’s in een netwerkomgeving
Je bent communicatief vaardig (schriftelijk en mondeling) en discreet waar nodig.
Je kan zelfstandig en nauwkeurig werken en hebt zin voor initiatief.
Je bent stressbestendig.
Je kan analytisch en conceptueel denken
Je hebt oog voor procedures en een accurate organisatie,
Je functioneert goed in teamverband.
Je bent flexibel en past je vlot aan bij een wijzigende taakinvulling.
Je bent bereid tot bijscholing.
Je hebt een basiskennis van Frans en Engels.
Aanstelling
Tijdelijke aanstelling in een vacante betrekking in het ambt van Administratief bediende ( ATP-B1) voor een
periode van 1 jaar (1.09. 2016 – 31.08.2017).
De aanstelling kan nadien worden verlengd mits gunstige evaluatie.
Deze functie is gekoppeld aan een salaris in graad ATP-B1 ( weddeschaal afhankelijk van de voorgelegde
relevante ervaring). Meer informatie over de weddeschalen vind je terug op de website van het departement
onderwijs (www.ond.vlaanderen.be).
Selectieprocedure





Een eerste selectie gebeurt op basis van het ingezonden dossier
De geselecteerde kandidaten zullen uitgenodigd worden voor een interview dat afgenomen wordt door
een selectiecommissie
De procedure wordt afgerond met een assessment
Aanstelling via beslissing van de Raad van Bestuur, rekening houdend met het advies van de
selectiecommissie .
Voor meer informatie over de functie kan je terecht bij:
Walter Mommaerts ([email protected]) voor de opdracht van Verantwoordelijke planning
Liesbet Desmet ([email protected]) voor de opdracht van Financiële antenne
Solliciteren
We verwachten jouw schriftelijke kandidatuur voor 27 juni 2016 :
per post: LUCA School of Arts, Personeelsdienst, Koningsstraat 328, 1030 Brussel
of per e-mail: [email protected]
De selectiegesprekken worden gepland op 30 juni 2016.
Jouw kandidaatstelling bevat een motivatiebrief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma, en
indien van toepassing een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma. Enkel volledige
kandidatuurstellingen worden aanvaard.
Download