IN WIJK EN DORP - Hulst voor Elkaar

advertisement
VOORLICHTINGSFOLDER
IN WIJK EN DORP
In de wijken en dorpen van de gemeente Hulst
Opbouwwerk (of samenlevingsopbouw) zet zich in voor groepen mensen uit de
bevolking, met speciaal oog voor diegenen die het op financieel of sociaal
gebied niet zo gemakkelijk hebben. Niet iedereen heeft de kans om zichzelf
optimaal te ontplooien of mee te doen in de maatschappij. Sommigen worden
zelfs bedreigd in hun welzijn. Vooral die mensen proberen we een helpende
hand te bieden.
Opbouwwerk brengt mensen samen in groepen organisaties om concrete
knelpunten aan te pakken in hun woon- en leefomgeving. Het gaat om sociale
of maatschappelijke problemen. Leefbaarheid en sociale cohesie zijn hierin
sleutelbegrippen. In de strijd tegen sociale uitsluiting richt het opbouwwerk
zich ook tot burgers met minder (financiële en psychische) draagkracht.
Opbouwwerk is gericht op de lokale samenleving. Er wordt hierbij gewerkt op
wijk- en dorpsniveau.
Wat is het?
Projecten die Hulst voor Elkaar organiseert en/of mede ondersteunt zijn
bijvoorbeeld:

Droomtrajecten (naleven van wensen in het dorp of de wijk)

Graauw Leeft (sociale contacten en voorzieningenniveau)

De Luifel voor Elkaar (sociale contacten en activiteiten)

Volkstuin voor Elkaar (sociale contacten, educatie, gezonde voeding)

Repair Café Hulst (duurzaamheid, activiteiten, sociale contacten)

Ouderensozen (sociale contacten en activiteiten)

Activiteitenbus Den Instapper (sociale contacten en activiteiten)

De boodschappenbus (voorzieningenniveau, sociale contacten)

Happy people (voorzieningenniveau, gezondheid, contacten etc.)







Mama Café (samenkomst van jonge moeders, sociale contacten)
AA-groep Liberté (ondersteuning, gezondheid, contacten)
Open Muziek café (sociale contacten voor met name jongeren met
een beperking)
Open tafels (voorzieningenniveau, sociale contacten) bijvoorbeeld
eten bij José in Vogelwaarde en de Eettafel in Eeckenstein.
De Uitstap (voorzieningenniveau, sociale contacten) In Hulst, Clinge
en Kloosterzande (het Vertier)
Ondersteuning sponsor- en subsidieaanvragen (Oranjefonds, Leader,
VSB fonds, etc)
Ondersteuning en advisering wijk- en dorpsraden.
Voor wie?
Het opbouwwerk is er voor iedereen in de gemeente Hulst die zich wil inzetten
ter verbetering van de sociale contacten, het voorzieningenniveau, onderlinge
verbondenheid in de buurt, veiligheid etc.
Contact


Het loket van Hulst voor Elkaar is iedere werkdag tussen 9:00 en
12:00 uur geopend: Markt 24, te Hulst (Gemeentewinkel).
Hulst voor Elkaar is dagelijks bereikbaar via telefoonnummer 0114684700. (Vragen naar ‘opbouwwerk’). De kantooruren vallen samen
met de openingstijden van de Gemeentewinkel, van maandag tot en
met vrijdag van 9:00 - 16:00 uur (uitgezonderd feestdagen).
Download