H3 em 1-1 nadelen werkloosheid 140.50KB

advertisement
Inleiding arbeidsmarkt

via nadelen werkloosheid
huiswerk
 planner les 25
 leren tb 6 tm 11
maken 1.01 tm 1.05
wb 8 tm 13
Nadelen werkloosheid…
Welke nadelen van werkloosheid kun je
bedenken?
Persoonlijke en
maatschappelijke nadelen
• persoonlijke nadelen
– minder inkomen,
– minder sociale contacten,
– psychische problemen
• maatschappelijke nadelen
– daling welvaart,
– sociale onrust,
– toename criminaliteit
Economische gevolgen
• Werklozen besteden minder geld
– Wie minder heeft, kan minder uitgeven
– Minder vraag leidt tot minder productie
– Minder productie leidt tot werkloosheid
• Minder inkomsten overheid
– Minder belastingen en sociale premies
– Meer uitkeringen en voorzieningen
– Stijgend overheidstekort
• Geen loonsverhogingen werknemers
– Vraag naar arbeid is kleiner dan aanbod
– De prijs van arbeid daalt
Economische gevolgen
• Werklozen besteden minder geld
– Wie minder heeft, kan minder uitgeven
– Minder vraag leidt tot minder productie
– Minder productie leidt tot werkloosheid
• Minder inkomsten overheid
– Minder belastingen en sociale premies
– Meer uitkeringen en voorzieningen
– Stijgend overheidstekort
• Geen loonsverhogingen werknemers
– Vraag naar arbeid is kleiner dan aanbod
– De prijs van arbeid daalt
CWI en uitkering
Wat is het Centrum voor werk en
inkomen? Wat doet het?
Wat is een WW-uitkering? Wanneer kom
je in aanmerking? Hoe hoog is de
uitkering?
Wat is de WWB? Wanneer kom je in
aanmerking? Hoe hoog is de uitkering?
Ken je het verschil nog tussen volks- en
werknemersverzekeringen?
De arbeidsmarkt
• Het geheel van vraag naar en aanbod
van arbeid.
• De vraag naar arbeid is de behoefte van
bedrijven en overheid aan personeel, aan
werknemers.
• Het aanbod van arbeid zijn alle werknemers
of ze werk hebben of niet. (de
beroepsbevolking zie 1.2!)
• LET OP: verwissel deze niet!
Download