PowerPoint-presentatie

advertisement
HET BEGIN
Resultaten Europees onderzoek naar de het loopbaan
perspectief van de oudere werknemer
Een paar vragen
• Wie van jullie gaat zijn 25 dienstjubileum halen?
• Wie denkt binnen 5 jaar van baan te gaan veranderen?
• Wie denkt binnen 5 jaar promotie te maken?
Vergrijzing van de samenleving:
wat betekent dat voor
arbeidsorganisaties?
• De gemiddelde leeftijd van werknemers wordt steeds
•
•
•
•
ouder
Werknemers blijven langer bij één baas
Het aantal jubilarissen neemt toe
Elk jaar verandert nauwelijks 10% van de werknemers
van functie
Steeds meer werknemers hebben de top van hun salaris
bereikt
En wie wel van functie verandert?
93.6
100
80
60
40
20
0
Geen
doorstroming
3
3
0.4
Horizontale
doorstroming
Promotie
Demotie
We willen flexibiliteit
Werkloosheid
Werkloosheid in %
Tabel 1 Werkloosheid in %(2011)
Leeftijd
Totaal
Mannen
Vrouwen
15 - 24 jaar
9,8%
9,5%
10,2%
25 - 44 jaar
4,9%
5,1%
4,6%
45 – 65 jaar
4,7%
4,2%
5,4%
Werkloosheid naar leeftijd en
opleiding
Tabel 4 Werkeloosheidspercentages per leeftijdscategorie en opleidingsniveaus
Niveau 0 -2
Niveau 3-4
Niveau 5-6
45-49 jaar
4,7%
3,3%
2,9%
50-65 jaar
4,4%
4,3%
3,5%
Bron: Eurostat
Economische activiteit 50-64 jarigen
Tabel 3 Economische activiteiten 50-64 jaar in % (2011)
Land- en bosbouw en visserij
2,77
Mijnbouw
0.00
Industrie
10,13
Electriciteit en gasvoorziening
0,47
Watervoorziening
0,47
Bouwnijverheid
5,17
Groot-en detailhandel
8,76
Transport en opslag
5,51
Hotel en restaurantwezen
2,13
Informatie en communicatie
2,18
Financiele en
assurantiesector
Vastgoedsector
2,46
Wetenschap en technologie
5,10
Administratieve sector
2,68
Overheid en defensie
8,80
Onderwijs
9,25
0,88
Gezondheidszorg en welzijn
18,96
Kunst, vermaak en recreatie
1,87
Overige diensten
1,87
Belemmeringen voor
werkzoekende
Tabel 7 Aantal (voormalige0 werkzoekend dat een van de volgende belemmeringen ondervindt ( in %)
45-54 jaar
55+
Werkeloos
33
Werkend
16
Werkeloos
34
Werkend
25
Psychische
gezondheidsproble
men
27
15
21
16
Beschikbaarheid
door afwijkende
werktijden
49
36
52
41
Financiële
problemen
Gebrek aan
betaalbare
kinderopvang
30
17
25
21
6
6
2
3
Zorg voor
familieleden
Problemen met de
Nederlandse taal
19
12
14
12
13
7
8
8
Buitenlandse
nationaliteit
Leeftijd
15
8
10
6
89
83
94
91
Lichamelijke
gezondheidsproble
men
Bron: Arbeidsmarkt Ouderen SZW 2011
De werkpiramide
Werkpatronen - mogelijkheden
Opzet van de opdrachten
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards