19 april 2015 blaadje 2

advertisement
Kapelgroep viering
‘’ Vrouwen naast Paulus’’
Muziek Mendelssohn Paulus Opus 36
Welkom
19 april 2015
Ouverture CD 1-1
‘’ Und als er auf dem wege war’’ (Hand. 9, 3-6) CD 1-14
Afsluiting met 7e statie uit een reisgids voor de Goede Week:
‘’ Jezus troost de vrouwen’’
Mannen huilen niet.
Aansteken van de Paaskaars
Kunnen, mogen, willen niet, huilen niet
Openingsgebed no. 4 blz. 5
Vrouwen huilen. Drommen om Hem heen
Openingslied ‘’Wees hier aanwezig’’ blz. 127
CD 06-01/13-01
in laatste troost en zucht naar troost.
Overweging ‘’Vrouwen naast Paulus’’ en lezing uit de Bijbel
Hij troost ze met de toekomst erger dan zijn eigen lot.
Tussenlied
Huil niet mee om mij, huil om jezelf!
‘’ De kerk is daar’’ blz. 128
CD 26-10
Vervolg van de overweging ‘’Vrouwen naast Paulus’’
Zie de vrouwen van de Jeruzalem huilend om hun verloren
Tussenlied ‘’Lied aan het licht ‘’ blz.134
kinderen, hun dode kinderen, hun uit elkaar gerukte kinderen.
CD 03-07/ 09-07/ 13-02
Voorbeden
Zie de vrouwen van de Westbank huilend om hun kinderen
Collecte en
Muziek: Paulus Opus 36
CD 1- 22
Chorus: ‘’O welch eine tiefe des Reichthums’’ (Romeinen 11, 33)
hun doodgeschoten kinderen, hun dood gebombardeerde kinderen.
Gebed voor Brood en Beker en Onze Vader
blz. 37/38
Delen van Brood en Beker
Muziek: Paulus Opus 36 CD 2- 4
Chorus: ‘’ Wie lieblich sind die boten’’ (Romeinen 10, 15,18)
Slotlied ‘’Ga nu maar’’ blz. 172
Mededelingen en Afsluiting
CD 05-10
De vrouwen van Bagdad, de vrouwen van New York,
de vrouwen van Ramallah, de vrouwen van Jeruzalem,
de vrouwen van………………..
Ze huilen allang niet meer om Hem
Download