Bijbel Oude Testament Nieuwe Testament Thora Abraham Kanaän

advertisement
Bijbel
Oude Testament
Thora
Nieuwe Testament
Abraham  Kanaän
|
Isaak (zoon) = offer, maar blijft leven
|
Jakob & Esau
|
Jozef (1 van de 12 zonen) = wordt verkocht als slaaf
door zijn broers,
wordt onderkoning van Egypte
|
± 400 jaar later
|
Hebreeën (=
afstammelingen van
Jozef) = slavenarbeid
 Mozes = wordt
geroepen door
God (in brandende
braamstruik) om
volk te bevrijden
|
40 jaar door de
woenstijn
|
Sinaï (berg) : God
geeft Zijn ’10
geboden’
|
einddoel =
Beloofde Land
onder leiding van
Jozua
Evangeliën
Vaste volgorde =
1. Mattheüs
2. Marcus
3. Lucas
4. Johannes
Profeten
Wijsheidsboeken
David = koning (van het Beloofde Land)
|
Salomo (= opvolger) = bouwt tempel voor Jahwe
 sterft  splitsing van het rijk (2 hoofdsteden)
 Samaria (N)
 Jeruzalem (Z)
|
Legermacht primeert = vergeten het verbond met
God
|
Profeten = willen bekering tot God, klagen de
ontrouw van het volk aan
 Elia
 Amos
 Jesaja
 Jeremia
|
2 hoofdsteden worden ingepalmd door koningen
= begin van de ballingschap
|
Ezechiël = geeft hoop tijdens ballingschap
|
538 v.C. : terugkeer uit ballingschap
Alexander de Grote = wereldveroveraar = verering
van Griekse goden
|
Joden onder leiding van de Makkabeeën bieden
weerstand
|
Romeinen bezetten het land
|
Joodse volk hoopt dat God een bevrijder zal sturen
= de Messias
Handelingen
Beschrijving van hoe het christendom zich verspreidde:
 vanuit Jeruzalem, naar Samaria en
Syrië, met Paulus in heel het gebied
rond de Middellandse Zee tot in Rome
Periode: ontstaan van de Kerk op
Pinksteren tot de
gevangenschap van Paulus in
Rome
Brieven
Meest bekende = Brieven van Paulus
Onderwerp
Wat leerden de apostelingen aan de volgelingen van
Christus?
Inzicht in de problemen van de jonge Kerk
o.a. 150 Psalmen + Hooglied + Boek van Job
Apocalyps
= Boek van de Openbaring (Johannes)
Doel = christenen moed inspreken
Bevat een aantal visioenen en beeldrijke verhalen
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Iii

2 Cards oauth2_google_9c420ccc-aa1e-43e8-86f8-85252241aaed

engels hfst 1

25 Cards oauth2_google_c110ae80-d7f3-4403-b521-4d3d8bb0f63c

cijfers

15 Cards oauth2_google_c110ae80-d7f3-4403-b521-4d3d8bb0f63c

Create flashcards