Circulaire Economie Circulaire Energie

advertisement
Circulaire Economie
Circulaire Energie
22 september 2015
Energietransitie van Eneco
1. Missie en strategie Eneco
2. De circulaire economie
3. Eneco & de circulaire economie
4. Uitdagingen voor de toekomst
5. Vragen en discussie
Financiële kengetallen
Eneco Groep
100%
RETAILKLANTEN MET
GROENE STROOM
241
NETTO BEDRIJFSRESULTAAT IN
MILJOEN EURO
47%
39%
VERKOCHTE ELEKTRICITEIT
UIT EIGEN PRODUCTIE
DALING CO2 IN BEDRIJFSVOERING T.O.V. 2007
854
INVESTERINGEN ENECO GROEP
IN MILJOEN EURO
422
INVESTERING IN NETTEN DOOR
STEDIN IN MILJOEN EURO
5.251
TOTALE OMZET ENECO
GROEP IN MILJOEN EURO
En verder:
2,2 mio klanten
53 gemeenten als
aandeelhouder
Missie van Eneco
Duurzaam, Decentraal en Samen
Strategie van Eneco
Duurzame energie voor iedereen
2.
1. Nieuwe innovaties leiden tot
nieuwe werkwijzen en producten
– geintegreerd en op lokaal
niveau
3. Een gesloten
grondstofkringloop
Want: zilver 11 jaar
kolen 118 jaar
Indium 17 jaar
Een economie waarin
grondstoffen centraal
staan en er (bijna)
geen afval meer is… de
circulaire economie
2. “connections” tussen
relevante partijen komen tot
stand waardoor synergie
ontstaat: kruisbestuivingen en
nieuwe businessmodellen
Circulaire economie
Volgens McKinsey
1. Hybride
Grid
2. Smart
Openbare
Verlichting
3. Zon en
opslag
4.Duurzaam
vastgoed
Mobiliteit
3. Eneco en de circulaire economie
Relevante onderdelen
In de praktijk: Blijburg & The Valley
Wat doen we al?
Partners
verdienmodellen
Integraliteit
4. Uitdagingen
Dank voor uw reactie!
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards