SCHAKELCURSUS INSPECTIE- EN KEURINGSTECHNIEK Doel

advertisement
Doel van de opleiding
Deelnemers met onvoldoende vooropleiding voor te bereiden op de opleiding Middelbare Inspectiekeuringstechniek niveau 2 zoals deze wordt gegeven bij Hoge School van Utrecht te Utrecht.
Toelatingseisen
Als toelating tot de schakelcursus geldt een diploma van een voortgezette opleiding in het kader van
het leerlingwezen of een vergelijkbare vooropleiding met voldoende theoretische kennis. Indien men
niet aan deze toelatingsnorm voldoet, dan is uitsluitend in overleg met de cursusleider deelname
mogelijk.
Duur
De opleiding duurt ca. 30 dagdelen, deze dagdelen vinden plaats op maandagavond van 17.15 uur tot
21.15 uur. Daarnaast moet de deelnemer rekening houden met zelfstudie buiten de lesavond.
De cursusperiode is van september tot mei daaropvolgend.
Programma
-
Elektrotechniek
Elektrische spanning, stroom en weerstand, de wet van Ohm, meten van stroom en spanning,
energie, elektro, elektromagnetisme, wisselspanning, stroom, generatoren en elektromotoren,
condensator, spoel-transformator, condensator en spoel, gelijkspannings-bronnen,
gelijkrichters, veiligheids-voorschriften, fabrieksinstallatie.
-
Sterkteleer
Belasting en spanning, toelaatbare spanning elasticiteit, belasting op stuik en vlaktedruk,
berekening op buiging, lineaire traagheidsmomenten, belasting op buiging, eenvoudige
lasberekening.
-
Materialenkennis
Technische materialen, staalbereiding, toestandsdiagrammen, ongelegeerd staal, legeren van
staal, gelegeerde staalsoorten, corrosie, non ferro-metalen, gietijzer, kneedprocessen,
materiaalonderzoek.
-
Organisatie
Doel van een bedrijf, indeling van bedrijven, organisatiestructuren in een bedrijf,
productievormen en kenmerken, bedrijfsactiviteiten, kostprijsberekening.
-
Wiskunde
Goniometrie, oppervlakte en inhoud berekenen, logaritmen, omvormen van formules, eerste
graadsvergelijkingen, grafieken.
-
Natuurkunde/trillingen
Inleiding fundamentele begrippen, trillingen transversale golven, terugkaatsing, resonantie,
longitudinale golven en geluid, oppervlakte- en ruimtegolven.
-
Rapporteren
Het schrijven van een korte zakelijke brief, het opstellen van een rapport naar aanleiding van
een onderzoek.
Deze tekst is met zorg samengesteld. Alle informatie is onder voorbehoud. Aan bovenstaande teksten kunnen geen rechten
worden ontleend.
Aanvullende cursusinformatie
SCHAKELCURSUS INSPECTIE- EN KEURINGSTECHNIEK
Examen en/of afronding
Halverwege het cursusjaar (medio januari) wordt er voor de vakken Wiskunde en Elektrotechniek
examen afgenomen. Aan het einde van de opleiding wordt er voor de overige vakken examen
afgenomen.
Voor enkele vakken moet een schriftelijke opgave worden ingeleverd, welke beoordeeld wordt.
Slaagt men voor het totale examen, dan is men toelaatbaar tot de opleiding "Middelbare Inspectie- en
Keuringstechniek - niveau 2".
Opleidingslocatie
ROC Midden Nederland
Harmonielaan 2
3438 EB Nieuwegein
Opleidingskosten
Cursusprijs
cursusjaar 2014-2015
€ 2465,00
Geen BTW afdracht.
Boeken
levering ROC zelf bestellen
€ 185,00
n.v.t.
Vervolgmogelijkheden
De opleiding Middelbare Inspectie- en Keuringstechniek - niveau 2.
Aanmeldingen & informatie
Voor aanmelding kunt u het aanmeldingsformulier opsturen naar:
ROC Midden Nederland
t.a.v. Bedrijfsopleidingen Techniek – H’laan
Antwoordnummer 2842
3500 VL Utrecht
of mailen naar [email protected]
Ook voor meer informatie kunt u mailen naar bovenstaand mailadres.
Deze tekst is met zorg samengesteld. Alle informatie is onder voorbehoud. Aan bovenstaande teksten kunnen geen rechten
worden ontleend.
Download