Geneesmiddelgerelateerde opnames: casuïstiek

advertisement
Interacties geneesmiddel – voedingsmiddel
MYTHES EN WEETJES
Najaarssymposium VVKVM
3 december 2011
Apr. Peter Declercq
3 december 2011
SPOEDGEVALLEN
• Acute opname na val van trap
• man, 60 jaar, 50 kg
• roker, ethylabusus, sociaal “wat verwaarloosd”
• medische voorgeschiedenis:
– COPD
• Thuismedicatie
Geneesmiddel
Stofnaam
Posologie
Xanthium®
theofylline
2*400mg/d
Duovent® HFA
fenoterolhydrobromide 50µg
+ ipratropiumbromide 50 µg
3*1 puff/d
SPOEDGEVALLEN
• Rx: gebroken heup
• R/:
– Pijnstilling: paracetamol 1g 4*/dag
– Glucose 5% IV over 24 uur
TIJDENS TRANSFERT TRAUMATOLOGIE
• Plotse verwardheid met hallucinaties
• Verstoorde oogbewegingen
 Acute Wernicke encephalopathie
Acute Wernicke encephalopathie
•
vit B1 (thiamine) deficiëntie
•
vit B1 (thiamine) = co-enzym van pyruvaatdehydrogenase
(citroenzuurcyclus) en is noodzakelijk bij de metabolisatie
vermoeden alcoholmisbruik:
van Igv
glucose
•
glucose = dé energiebron voor de HERSENEN
vitamine
B1 100
mg
in NaCl
0,9%
100 ml nog
•
indien glucose
wordt
toegediend
bij vit
B1 deficiëntie
verergeren
vit B1 deficiëntie
 ontwikkelen
acute Wernicke
over
30 minuten
toedienen
vooraleer
encephalopatie
toediening
IV
glucose
•
Alcoholici: combinatie van
–
inadequate inname via dieet
–
verminderde gastrointestinale absorptie
–
verminderde opslag in lever
Weetje 1
Een gezond individu heeft een vit. B1 pool in de lever.
Igv een vit B1 restricitief dieet, vanaf wanneer is deze pool uitgeput?
•
Na 5 dagen
•
Na 5 weken
•
Na 5 maanden
TRAUMATOLOGIE
Dag 2 postoperatief
Geneesmiddel
Stofnaam
Xanthium®
theofylline
Duovent® HFA
fenoterolhydrobromide 50µg +
ipratropiumbromide 50 µg
Dafalgan®
paracetamol
NaCl 0,9%
Posologie
2*400mg/d PO
3*1 puff/d
4*1g/dag PO
2*1 liter/dag IV
Befact Forte®
oa. vitamine B1
1*/dag
Lasix®
furosemide
1*20 mg/dag IV
Clexane®
enoxaparine
20 mg/dag SC
Actrapid® drip
insuline
Volgens schema
TRAUMATOLOGIE
Hypokaliëmie
TRAUMATOLOGIE
Dag 2 postoperatief:
Mechanisme:
• darmvoorbereiding preop
• diuretica (Lasix®)
• β-mimetica
(Duovent®)
theofylline
• insuline (Actrapid®)
•
• patiënt eet niet
hypokaliëmie
Weetje 2:
Dagelijkse kaliumbehoefte = 1 mmol/kg/d
Gemiddeld nemen wij 72 mmol/d in
3 soeplepels UltraK®
Daling van 0,3 mmol/l K serum = 100 mmol K
Hoeveel bananen zijn dit?
• Halve banaan
1 banaan =
• Drie bananen
• Zes bananen
15 mmol K
Weetje 2: of eerder mythe?
TRAUMATOLOGIE
Dag 3 postoperatief
Klinisch beeld en
laboresultaten
passend bij een
symptomatische cystitis
(blaasinfectie)
R/ Tavanic® (levofloxacine)
500 mg 1*/d
TRAUMATOLOGIE
Dag 3 postoperatief
Patiënt eet onvoldoende
Consult diëtist:
Gezien mogelijks diabeet
 Diasip® 3*/dag
Weetje 3:
• Tavanic® neem je het best bij de maaltijd,
gezien het anders maaglast kan veroorzaken
• Tavanic® moet op een nuchtere maag
ingenomen worden
• Tavanic® geef je best geplet in een glas
melk of in een yoghurtje om de smaak te
maskeren
Aandachtspunten bij toediening van GM‟n en de maaltijd
•
meerwaardige kationen: CacitD3®, Steovit®,
Losferron®, UltraMg®, antacida (Maalox® (Mg, Al),
Gaviscon® (Ca))
•
•
•
schildklierhormonen
bisfosonaten, strontiumranelaat
FQ’s en tetracyclines
 altijd nuchter toedienen (complexvorming)
TRAUMATOLOGIE
Dag 5 postoperatief
• verward
• somnolent
• “gele kleur”
• gestoorde leverfunctietesten en
verminderde stolling$
• pijnlijke palpatie lever
TRAUMATOLOGIE
Dag 5 postoperatief
Transfer naar intensieve zorgen owv beeld van „drug induced hepatitis‟
Start Lysomucil 9 g/24 h intraveneus en Konakion 10 mg IV
ACUTE HEPATITIS DOOR PARACETAMOL
Mechanisme paracetamol - leverfalen
Paracetamol wordt op verschillende
manieren gemetaboliseerd:
glucuronidatie, sulfatie en ook deels via
CYP2E1
CYP2E1 zet paracetamol om tot een
toxische intermediaire metaboliet, NAPQI,
die meteen wegmetaboliseert door te
binden aan glutathion
In geval van chronisch alcoholgebruik is
CYP2E1 geïnduceerd, en wordt meer
toxische metaboliet gevormd.
Glutathion is slechts beperkt beschikbaar
in de lever, toxische metaboliet
accumuleert en leidt tot leverfalen
Acetylcysteine gelijkt op glutathion
(disulfide) en doet NAPQI concentratie
dalen
Ernstige leverfunctiestoornissen/leverfalen frequent beschreven op
klassieke dosissen paracetamol bij patiënten met chronisch
alcoholgebruik
Chronisch alcoholgebruik induceert CYP2E1 waardoor de toxische
metaboliet gemakkelijk accumuleert
Intensieve zorgen
Levertransplantatie
Na een probleemloze revalidatie verlaat de patiënt het ziekenhuis
• nieuwe lever
• nieuwe heup
• diagnose DM 2
• stoppen met roken
• drank afgezworen
Geneesmiddel
Stofnaam
Posologie
Xanthium®
theofylline
2*400mg/d
Heropgestart
Duovent® HFA
fenoterolhydrobromide 50µg +
ipratropiumbromide 50 µg
3*1 puff/d
Glucophage®
metformine
3*500mg/d
Prograft®
tacrolimus
2*1mg/d
1 week na ontslag
Patiënt voelt zich de laatste dagen niet zo goed (nausea)
Geneesmiddel
Stofnaam
Posologie
Xanthium®
theofylline
2*400mg/d
Heropgestart
Duovent® HFA
fenoterolhydrobromide 50µg +
ipratropiumbromide 50 µg
3*1 puff/d
Glucophage®
metformine
3*500mg/d
Prograft®
tacrolimus
2*1mg/d
Weetje 4:
• de patiënt heeft een theophylline intoxicatie
• de patiënt heeft een tacrolimus intoxicatie
• de patiënt heeft een metformine intoxicatie
Weetje 4:
theophylline
• nauw therapeutisch – toxische marge
• metabolisatie: lever oa. CYP 1A2
• sigarettenrook: inductie CYP 1A2  ↑ metabolisatie  hogere
dosis nodig
• MAAR bij acuut STOPPEN met roken 
 na 4 dagen reeds 40 % reductie in metabolisatie van
theophylline
accumulatie theophylline
niet vergeten om dosis theophylline te reduceren!!
• Cave levertransplant
1 maand na ontslag
• Patiënt wordt doorverwezen naar spoedgevallen door de
huisarts.
• De laatste uren was hij zeer snel achteruitgegaan met
toenemende sufheid.
• Labo toont een zeer toxische tacrolimus-spiegel en een
gestoorde nierfunctie.
1 maand na ontslag, controle in het ziekenhuis
De patiënt vertelt dat hij nochtans zijn best doet om een
gezonde levensstijl aan te nemen.
Bij verdere bevraging vermeldt hij dat hij regelmatig
pompelmoessap drinkt. Want dat is gezond.
Verklaring interactie pompelmoessap
• Pompelmoessap bevat furanocoumarines
– inhiberen intestinaal CYP3A4 en PGP
– toename in biologische beschikbaarheid van belangrijke
substraten
• Oa. tacrolimus
http://www.powernetdesign.com/grapefruit/
Weetje 5:
• de interacties met pompelmoessap treden
pas op na het drinken van 1.5 liter per dag en
dit gedurende minstens 5 dagen
• de interactie treedt alleen op met
pompelmoessap en niet met pompelmoes “as
such”
• de interacties met pompelmoessap treden
reeds op na het drinken van 1 glas
Besluit
Bedankt
Download