ik weet het! ,,groot is de heer

advertisement
IK WEET HET!
,,GROOT IS DE HEER’’
Psalm 135:5
De gelezen preek is van
Prof. Jakob van Bruggen
Psalm 135
• Een lied vol
ZEKERHEID en VERBONDENHEID
• Om te leren zingen in een tijd vol
onzekerheid en vrijblijvendheid
Ik weet het: groot is de HEER
1. Ik leer het voor zijn troon
2. Ik belijd het met zijn volk
Ik weet het: groot is de HEER
1. Ik leer het voor zijn troon
2. Ik belijd het met zijn volk
Een psalm in de voorhof
• De voorhof: géén toegang tot de heilige
God zelf
• Offer, verzoening, zegen
In de voorhof STAAN
• Actief luisteren en meezingen
• We krijgen weer oog voor de wereld van
God
• Vergeten grote daden van God worden
weer wakker in ons hart
God ontfermt zich in de voorhof
• Niet wij werken aan onszelf, maar Hij
werkt in ons
• Eerbied voor onze God is de poort
waardoor Hij binnenkomt
Ik weet het: groot is de HEER
1. Ik leer het voor zijn troon
2. Ik belijd het met zijn volk
Meezingen in een Koor
Psalm 135: veelstemmig
Geloven doe je niet solo
,,Van U, HEER, zal men
spreken van geslacht op
geslacht’’
(vers 13)
Ik weet het!
Groot is de HEER:
onze Heer overtreft alle goden.
Huis van Israël, prijs de HEER
HALLELUJA
Download