Presentatie

advertisement
De trouw van Jezus
Preek over Hebreeën 3:1-6
Parttime trouw?
•
•
•
•
•
Bestaat trouw in deeltijd?
Gradaties, kwestie van frequentie
‘Ik ben je voor 75% trouw…’
Trouw van mensen niet volmaakt
Trouw is trouw bij God
Boodschap
Bedenk, Jezus is trouw aan God
en in zijn huis
Hebreeën
•
•
•
•
•
•
•
•
Joodse christenen in Jeruzalem e.o.
Verslappend geloof?
Tegenwerking
Onbekende schrijver
Waarschuwingen en aansporingen
Identiteit in Christus
Heilig en deelgenoten van hemelse roeping
Jezus’ eretitels: apostel en hogepriester
Jezus en Mozes
•
•
•
•
•
•
Vergelijking
Identiteit en functie
Jezus: bouwer – Mozes: knecht
Gezondene en getuige
Grote loyaliteit
Bouwer meer eer dan het huis
Berlage
Cuypers
Rietveld
Jezus en Mozes
•
•
•
•
•
•
•
Vergelijking
Identiteit en functie
Jezus: bouwer – Mozes: knecht
Gezondene en getuige
Grote loyaliteit
Bouwer meer eer dan het huis
De bouwer is God
Het huis van Jezus
•
•
•
•
•
•
Jezus is trouw in zijn (eigen) huis
‘Wij vormen dat huis…’
Fier en vrijmoedig
Met opgeheven hoofd en rechte rug
Roemen in de hoop
Vasthouden aan de belijdenis = vasthouden
aan de vrijmoedigheid en de hoop
Download