God werkt door

advertisement
Schat in aarden vaten
2 Corinthiërs 4:1-5:11
4:1-6 Tegenstelling tot anderen
4:7-14 Instrumenten
4:15 Nut voor de Corinthiërs
4:16-5:5 Tegenstelling tot henzelf
5:6-10 Instrumenten
5:11 Nut voor de mensheid
Wij hebben deze schat in aarden vaten….
De schat
evangelie van de
heerlijkheid van Christus
vers 4
aardenwerken instrument = lichaam
Christus, Die het Beeld van God is
Welk beeld heb je van God?
De Heer was trouw en gehoorzaam
 Zijn heerlijkheid
…....reflecteren
Paulus predikte niet zichzelf (vers 5)
grondhouding!
….maar Christus Jezus, de Heer
2 Corinthiërs 4:5
Je leeft wat in je hart is:
Wat is belangrijk?
Ons lichaam – zwak, broos, breekbaar
Kracht: onbreekbaar evangelie
- geeft vermogen in omstandigheden
- richt je op God (in plaats van: op jezelf)
alles overtreffende kracht
van Christus!
verdrukt, maar…....
niet benauwd
in verlegenheid, maar..... niet wanhopig
alles overtreffende kracht,
onbreekbaar evangelie!
vervolgd, maar......
niet verlaten
neergeworpen, maar…....niet omgekomen
altijd het afsterven van Jezus in het lichaam
ronddragend, opdat +ook het leven van Jezus
openbaar wordt in ons stervend vlees
afsterven: de werking van de dood van Jezus
leven van Jezus: leven in geloof aan en onder
het Woord
zodat de dood werkzaam is in ons;
het leven nu, in jullie (vers 12)
Ik geloof en daarom spreek ik ook
De geest van geloof
zorgt voor spreken en doen
Psalm 116:10
Woord van God heeft opwekkende kracht
vers 14
Romeinen 6:8 met Hem leven
toenemende dank door meerdere monden
(vers 15)
opgestapelde genade
tot eer van God!
daarom verliezen wij de moed niet….. (vers 16)
waarom niet?
wat is dat dan, in ons?
het woord van God
de waarheid
het evangelie van de heerlijkheid van Christus
deze schat
het doden en leven van Jezus
 de geest van geloof
Niet ontmoedigd
(vers 16-18)!
Lijden – heerlijkheid!
kortstondige en lichte
verdrukkingen
kort seizoen
zichtbaar
eonisch gewicht
heerlijkheid
onzichtbaar
eonisch
Download