Ondernemingsplan - Noordhoff Uitgevers

advertisement
Ondernemingsplan
[Naam onderneming]
Instructies:
 De indeling van dit plan van aanpak is volgens het boek ‘Zo maak je een ondernemingsplan’ door Roel
Grit., uitgegeven bij Noordhoff Uitgevers te Groningen.
Dit boek bevat een uitgebreide beschrijving hoe een dergelijk plan te maken is.
 De onderstaande inhoudsopgave is automatisch gegenereerd. Ze kan opnieuw gegenereerd worden door met
de rechtermuis in het tekstvlak van de inhoudsopgave wordt geklikt en vervolgens wordt gekozen voor:
‘!Veld bijwerken’, ‘In zijn geheel bijwerken’
 Door op de paginanummers achter een hoofdstuk in de inhoudsopgave te klikken, wordt automatisch naar
het betreffende hoofdstuk gesprongen.
 Vergeet niet de kop- en voetregels aan te passen.
Vergeet niet bovenstaande instructies te verwijderen.
Plaats
Datum
Opgesteld door
[Plaatsnaam]
[Datum laatste aanpassing]
[Voor- en achternaam
[Studentnummer]
[Mailadres]
Ondernemingsplan Mijnonderneming X
Pagina 1 van 8
Inhoudsopgave
Ondernemingsplan ..................................................................................................................... 1
1
De onderneming ................................................................................................................. 2
1.1
Zakelijke gegevens ..................................................................................................... 2
1.2
Het product ................................................................................................................. 2
1.3
Missie en doelstellingen ............................................................................................. 2
1.4
Huisvesting ................................................................................................................. 2
1.5
Rechtsvorm................................................................................................................. 2
1.6
Overheid ..................................................................................................................... 2
1.7
Verzekeringen ............................................................................................................ 2
1.8
De ondernemer(s) ....................................................................................................... 2
2
De markt ............................................................................................................................. 3
2.1
Bedrijfstakanalyse ...................................................................................................... 3
2.2
Klantenanalyse ........................................................................................................... 3
2.3
Concurrentieanalyse ................................................................................................... 3
2.4
Leverancieranalyse ..................................................................................................... 3
2.5
Distributieanalyse ....................................................................................................... 3
2.6
Analyse omgeving ...................................................................................................... 3
2.7
Interne analyse ............................................................................................................ 3
2.8
Marketingstrategie ...................................................................................................... 3
3
Promotie ............................................................................................................................. 4
3.1
Doelgroepen ............................................................................................................... 4
3.2
Huisstijl ...................................................................................................................... 4
3.3
Website ....................................................................................................................... 4
3.4
Promotieplan .............................................................................................................. 4
4
De organisatie ..................................................................................................................... 5
4.1
Personeel en bevoegdheden........................................................................................ 5
4.2
Productieproces .......................................................................................................... 5
4.3
Automatisering ........................................................................................................... 5
4.4
Boekhouding en administratie .................................................................................... 5
5
De financiën ....................................................................................................................... 6
5.1
Omzetvoorspelling ..................................................................................................... 6
5.2
Investeringsbegroting ................................................................................................. 6
5.3
Financieringsplan ....................................................................................................... 6
5.4
Openingsbalans .......................................................................................................... 6
5.5
Resultatenbegroting .................................................................................................... 6
5.6
Liquiditeitsbegroting .................................................................................................. 6
5.7
Scenarioanalyse .......................................................................................................... 6
5.8
Inkomen van de ondernemer(s) .................................................................................. 6
6
Bijlagen .............................................................................................................................. 7
6.1
Curriculum Vitae ........................................................................................................ 7
6.2
Kopieën diploma’s ..................................................................................................... 7
6.3
Referenties .................................................................................................................. 7
6.4
Voorlopige contracten ................................................................................................ 7
6.5
Indeling pand .............................................................................................................. 7
6.6
Kopie inschrijving KvK ............................................................................................. 7
6.7
Kopie inschrijving Belasting ...................................................................................... 7
6.8
Algemene voorwaarden .............................................................................................. 7
6.9
Ontwerp van huisstijl ................................................................................................. 7
6.10 Persbericht .................................................................................................................. 7
Zo maak je een ondernemingsplan
Roel Grit
www.roelgrit.nl
Ondernemingsplan Mijnonderneming X
Pagina 2 van 8
1 De onderneming
1.1 Zakelijke gegevens
1.2 Het product
1.3 Missie en doelstellingen
1.4 Huisvesting
1.5 Rechtsvorm
1.6 Overheid
1.7 Verzekeringen
1.8 De ondernemer(s)
Zo maak je een ondernemingsplan
Roel Grit
www.roelgrit.nl
Ondernemingsplan Mijnonderneming X
Pagina 3 van 8
2 De markt
2.1 Bedrijfstakanalyse
2.2 Klantenanalyse
2.3 Concurrentieanalyse
2.4 Leverancieranalyse
2.5 Distributieanalyse
2.6 Analyse omgeving
2.7 Interne analyse
2.8 Marketingstrategie
Zo maak je een ondernemingsplan
Roel Grit
www.roelgrit.nl
Ondernemingsplan Mijnonderneming X
Pagina 4 van 8
3 Promotie
3.1 Doelgroepen
3.2 Huisstijl
3.3 Website
3.4 Promotieplan
Zo maak je een ondernemingsplan
Roel Grit
www.roelgrit.nl
Ondernemingsplan Mijnonderneming X
Pagina 5 van 8
4 De organisatie
4.1 Personeel en bevoegdheden
4.2 Productieproces
4.3 Automatisering
4.4 Boekhouding en administratie
Zo maak je een ondernemingsplan
Roel Grit
www.roelgrit.nl
Ondernemingsplan Mijnonderneming X
Pagina 6 van 8
5 De financiën
5.1 Omzetvoorspelling
5.2 Investeringsbegroting
5.3 Financieringsplan
5.4 Openingsbalans
5.5 Resultatenbegroting
5.6 Liquiditeitsbegroting
5.7 Scenarioanalyse
5.8 Inkomen van de ondernemer(s)
Zo maak je een ondernemingsplan
Roel Grit
www.roelgrit.nl
Ondernemingsplan Mijnonderneming X
Pagina 7 van 8
6 Bijlagen
6.1 Curriculum Vitae
6.2 Kopieën diploma’s
6.3 Referenties
6.4 Voorlopige contracten
6.5 Indeling pand
6.6 Kopie inschrijving KvK
6.7 Kopie inschrijving Belasting
6.8 Algemene voorwaarden
6.9 Ontwerp van huisstijl
6.10 Persberichten
Zo maak je een ondernemingsplan
Roel Grit
www.roelgrit.nl
Download