PowerPoint-presentatie

advertisement
Dienstverlening & Producten:
een nieuw profiel op het VMBO
• ondernemend
• duurzaam
• innovatief
Onderwijs is erop gericht om een leerling
doelbewust voor te bereiden op zijn toekomst
door het vormen van succesvolle leerders
via het stimuleren van hun talenten
Vakinhoudelijke
kennis
Vaardigheden
vakwerkplan
21th century skills
Reguliere les
Diensten
1. Organiseren van een activiteit
2. Presenteren, promoten, verkopen
Aannemen, organiseren, plannen, voorbereiden,
uitvoeren en opruimen van een activiteit
Denk aan: draaiboek opstellen, (milieu)vergunningen, veiligheid, logistiek en routing,
inschakelen deskundigen
3. Materieel product maken
Producten ontwerpen,
vervaardigen, doorontwikkelen,
repareren
Afhankelijk van doel en doelgroep, mondeling en
schriftelijk (digitaal) communiceren en daarbij een
passende mediumkeuze maken
Duurzaamheid
Maatschappelijk
verantwoord
Publiek en
commercieel
Denk aan: werktekeningen lezen, (een deel van een)
product ontwerpen, een tekenprogramma gebruiken,
design, decoratie belettering, maquette en prototype
maken
Denk aan: nieuwsbrief, telefoongesprek,
verkoopgesprek voeren, social media en
activiteiten op gebied van promotie,
reclame, voorlichten, informeren, etc
4. Multimediaal product maken
Een media-uiting met behulp van
ICT realiseren
Denk aan: een instructie- of voorlichtingsfilm maken, een
website ontwerpen en samenstellen, een applicatie maken
Producten
Verplichte module ondernemen
• Leerling gaat beschrijven hoe hij/zij zichzelf ziet als
ondernemer
• Leerling gaat een ondernemingsplan schrijven
• Marketingplan
• Financieel plan
• Leerling gaat het ondernemingsplan uitvoeren
• Mini onderneming
Het organiseren van een activiteit
Multimediaal product maken
Ondernemen
Uitstapmoment
• Leerling mag 1 keuzevak zelf kiezen
• Dit keuzevak mag gekozen worden binnen alle profielen
• Leerling kan zich op deze manier verdiepen in een
specifieke richting
• Leerling kan zich oriënteren op een vervolgrichting in het
MBO
• Leerling kan ideeën en concepten opdoen die hij/zij weer
kan verwerken in zijn opdrachten bij D&P
Keuze uit 4 profielen?
Oude profiel
• Metaal
• Electro
• Bouw
• Bedrijf en ondernemen
• Intra Groen
• Zorg en Welzijn
Nieuwe profiel
• Produceren, Installeren en Energie
(PIE)
• Bouwen, Wonen en Interieur
(BWI)
• Dienstverlening en Producent
(D&P)
• Zorg en Welzijn
(Z&W)
D&P
D&P
D&P
Multimediaal
product
maken
Organiseren
van een
activiteit
PIE
D&P
Z&W
Mini
Onderneming
BWI
+/- 100
lesuren
per module
Uitgangspunten van het lesprogramma:
• Voorbereiding op een brede inzetbaarheid door het ontwikkelen
van competenties en kennis buiten een vaste sectoromgeving
• Leerling krijgt wel de mogelijkheid om zich te verdiepen in
een sector naar keuze
• Leerling gaat op een praktische en actieve wijze
onderzoeken, ontwerpen, organiseren en ondernemen
met behulp van levensecht leren
• Leerling krijgt de mogelijkheid zijn eigen talenten en
interesses te ontdekken en ontwikkelen
Een D&P leerling kan uiteindelijk:
•
•
•
•
Probleemoplossende vaardigheden hanteren
Onderzoeksactiviteiten verrichten
Mediawijs handelen
Ondernemende vaardigheden tonen: initiatief tonen,
innoveren, oplossingsgericht denken
• Begrippen duurzaamheid en maatschappelijk
verantwoord (her)kennen, benoemen en toepassen
• Competenties toepassen die binnen elke
vervolgopleiding van waarde zijn
• Een bewuste vervolgkeuze maken door het ontdekken
en ontwikkelen van zijn eigen talenten en interesses
Dienstverlening & Producten:
een nieuw profiel op het VMBO
• ondernemend
• duurzaam
• innovatief
Download