Bij bedrijfsrisico`s denken ondernemers al snel aan

advertisement
--Persbericht voor directe publicatie--
Bewust ondernemen tijdens de Week van de RI&E: 15-19 juni 2015
Van 15-19 juni 2015 organiseert Steunpunt RI&E de eerste ‘Week van de RI&E’
met als thema ‘Bewust ondernemen’. Deze week organiseren branches, adviseurs,
opleiders en andere intermediairs door het hele land activiteiten die gerelateerd
zijn aan de risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E). De krachten worden
gebundeld om ondernemers bewust aan de slag te laten gaan met de risico’s op
het gebied van veilig en gezond werken.
Bewust ondernemen
Bij bedrijfsrisico’s denken ondernemers al snel aan financiële risico’s, terwijl een veilige
en gezonde werkplek van belang is voor bescherming van werknemers én materieel.
Bovendien levert een veilige en gezonde werkplek voordelen: bedrijven die actief zijn op
het gebied van veilig en gezond werken hebben meer tevreden medewerkers
(=productie), een betere positie op de arbeidsmarkt en blijken ook andere processen
vaak beter op de rit te hebben.
De feiten op een rijtje:
 Ongeveer 50% van de bedrijven in Nederland heeft een getoetste RI&E. Bij
bedrijven tot 25 medewerkers is dit ca. 44%, bij bedrijven met meer dan 25
medewerkers is dit ca. 90% (bron: InspectieSZW – Monitor Arbo in Bedrijf 2014);
 De blootstelling aan risico’s als fysieke belasting, psychosociale arbeidsbelasting en
blootstelling aan stoffen, lawaai en gevaarlijk werk zijn de afgelopen 6 jaar niet
gedaald (Arbobalans 2014);
 Het werkgerelateerde verzuim kostte bedrijven in 2012 ongeveer 5 miljard Euro.
(Arbobalans 2014);
 De geschatte kosten van aan beroepsziekten toe te schrijven verzuimdagen
bedragen in totaal circa 1,2 miljard Euro per jaar (Arbobalans 2014).
Activiteitenagenda
Via www.weekvanderie.nl is de online activiteitenkalender beschikbaar, die in de
komende weken verder wordt gevuld. Intermediairs kunnen zich gratis aanmelden met
hun activiteiten. In het overzicht met supporters staan de deelnemende partijen. Ook dit
zal nog verder worden uitgebreid.
De Week van de RI&E is een initiatief van het Steunpunt RI&E in samenwerking met
MKB Nederland en de sociale partners om extra aandacht te vragen voor veilig en
gezond werken, met als basis de RI&E.
Noot voor de redactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met :
Eveline Janse [email protected] / 06-29183888
Bijlage: gif-banner en statische banner
Download