de voorbeeldtekst

advertisement
Satellietwerk
Bij satellietwerk werk je op een andere werkplek dan gebruikelijk. Het kan gaan
om een werkplek van [naam organisatie] of van een andere organisatie, maar
dan vaak in een andere stad of gemeente. In tegenstelling tot telewerk werk je
niet thuis.
Satellietwerk kan een goed alternatief zijn voor je gebruikelijke werkplek of
voor telewerk, bv.
- als je thuis geen geschikte werkplek hebt
- als je hinder ondervindt om op het werk te geraken
- als je al elders afspraken hebt of wil vergaderen met collega’s die elders
werken
- …
Het directiecomité van[Naam organisatie] heeft op [datum] beslist dat
[haar/zijn/onze] medewerkers kunnen satellietwerken. Als ook je functionele
chef/diensthoofd ermee akkoord gaat dat je dat doet, moet je de afspraken enkel
nog in een schriftelijke overeenkomst vastleggen. Neem daarvoor contact op
met [de stafdienst P&O/de personeelsdienst].
Om in een satellietkantoor te kunnen werken, moet je vooraf een verbinding
maken met het netwerk govroam. Dat kun je eventueel zelf doen, maar je neemt
best vooraf contact op met de ICT-dienst, zodat die voor jou het nodige kan
doen.
Meer info over satellietwerken, de lijst van satellietkantoren en de praktische
regeling ervan vind je op Fedweb.
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Create flashcards