Voorlichting: Beinvloeden van gedrag

advertisement
Voorlichting: Beinvloeden van gedrag
technische oplossing
Omschrijving
Veel tips over het creëren van een gezonde werkplek worden gegeven.
Echter naast een goede werkplek speelt je eigen gedrag een cruciale rol in
gezond werken.
Afbeelding
Specificaties
Gegevens
Binnen de filosofie van Het Nieuwe Werken krijgen medewerkers de ruimte
om hun werk in te richten op de wijze die zij het beste vinden en zorgen er
zelf voor dat resultaten bereikt worden.
Plaats en tijd onafhankelijk werk geeft meer vrijheid, maar doet ook een
beroep op het nemen van je eigen verantwoordelijkheid. Zo ben je zelf
verantwoordelijk voor het aantal uren dat je achter je PC werkt. Maar hoe
beïnvloed je nu gedrag? Hier zijn verschillende modellen beschikbaar voor.
Deze gaan veelal uit van de volgende fasering:
Fase 1: Unfreezing:
Je dient je bewust te worden en los te komen van je ongewenste gewoonten.
Fase 2: Moving:
Je moet je de vereiste kennis, attitudes en vaardigheden eigen maken.
Fase 3: Freezing:
Het gewenste gedrag moet niet eenmalig worden uitgevoerd, maar dient een
vast onderdeel te worden en te blijven van het dagelijks doen en laten
(gewoontevorming).
In fase 1 wordt gestreefd naar een overgang van onbewust fout handelen
naar bewust fout handelen, in fase 2 naar een overgang van bewust fout naar
bewust goed handelen en in fase 3 ten slotte van bewust goed handelen naar
onbewust goed.
Randvoorwaarden Een veelvoorkomend misverstand is dat kennisvermeerdering automatisch
voor gebruik
leidt tot gedragsverandering. Weten dat bepaald gedrag risicovol is, is bijna
nooit voldoende reden om het gedrag te veranderen. Juist de beïnvloeding
van de attitude is meestal doorslaggevend. Onderdelen van de attitude zijn:



Medewerkers wegen de voor- en nadelen van bepaalde gedrag
(‘what’s in it for me’)
Sociale invloed (denk aan de invloed van management,
leidinggevenden, collega’s en thuisfront)
Zelfvertrouwen (medewerkers moeten er vertrouwen in hebben dat
veilig werken mogelijk is).
De attitude van individuele medewerkers hangt sterk samen met de cultuur
van de organisatie.
Mogelijke
leverancier(s) /
prijsindicatie
n.v.t.
Effecten
Arbo-effecten
Medewerkers bewust maken van hun eigen gedrag bevordert eigen
verantwoordelijkheid.
 Medewerkers bewust maken van hun eigen gedrag bevordert eigen
verantwoordelijkheid.
Voordelen voor
organisatie en/of
werknemers
Nadelen voor
organisatie en/of
werknemers
-
Download
Random flashcards
Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards