Walterbosch, Apeldoorn Keuze formulier Havo

advertisement
Keuze formulier Havo klas 4 Veluws College - Walterbosch, Apeldoorn
Havo
Gemeenschappelijk deel
(verplicht)
Profielvakken
(verplicht)
Profielkeuzevakken
□ Kies één van
de opties per rij
binnen de kolom
van jouw
profielkeuze.
Keuze –
examenvak
□ Kies een van
de volgende
vakken:
N&T
N&G
E&M
Keuze formulier Havo klas 4 Etty Hillesum lyceum – Het Vlier, Deventer.
C&M
Nederlands, Engels, Maatschappijleer,
Lichamelijke opvoeding & Culturele Kunstzinnige vorming
Havo
Gemeenschappelijk deel
(verplicht)
N&T
N&G
E&M
C&M*
Nederlands, Engels, Maatschappijleer,
Lichamelijke opvoeding & Culturele Kunstzinnige vorming
Wiskunde B
Natuurkunde
Scheikunde
Biologie
Scheikunde
Wiskunde A
Economie
Geschiedenis
Geschiedenis
Profielvakken
(verplicht)
Wiskunde B
Natuurkunde
Scheikunde
Biologie
Scheikunde
Economie
Geschiedenis
Geschiedenis
□ Informatica
□ Biologie
□ Onderzoek &
Ontwerpen
Kies 1 van:
□ Wiskunde B
□ Wiskunde A
□ Frans
□ Duits
□ Management &
Organisatie
□ Maatschappijwetenschappen
□ Aardrijkskunde
Kies 1 van:
□ Frans
□ Duits
Profielkeuzevakken
Kies 1 van:
□ Wiskunde B
□ Wiskunde A
Kies 1 van:
□ Wiskunde A
□ Wiskunde B
Kies 1 van:
□ Frans
□ Duits
□ Kies één van
de opties per rij
binnen de kolom
van jouw
profielkeuze.
Kies 1 van:
□ Natuurkunde**
□ Aardrijkskunde
□ Natuur, Leven &
Technologie
Kies 1 van:
□ Aardrijkskunde
□ Management &
Organisatie
□ Maatschappijwetenschappen
□ Frans
□ Duits
□ Economie
□ Biologie
□ Informatica
□ Onderzoek en
Ontwerpen
□ Management &
Organisatie
□ Spaans
□ Duits
□ Kunst Beeldend
□ Kunst Muziek
□ Natuurkunde
□ Aardrijkskunde
□ Onderzoek &
Ontwerpen
□ Informatica
□ Economie
□ Management &
Organisatie
□ Spaans
□ Duits
□ Kunst Beeldend
□ Kunst Muziek
Kies 1 van:
□ Kunst Beeldend
□ Kunst Muziek
Kies 1 van:
□ Aardrijkskunde
□ Economie
□ Maatschappijwetenschappen
□ Spaans
□ Frans
□ Duits
□ Aardrijkskunde
□ Economie
□ Wiskunde A
□ Informatica
□ Biologie
□ Natuur, Leven
& Technologie
□ Wiskunde D
□ Wiskunde D
□ Natuur, Leven
& Technologie
□ Biologie
□ Tekenen **
□ Handvaardigheid**
□ Muziek**
□ Filosofie
□ Frans
□ Duits
□ Bewegen, Sport
en Maatschappij
□ Aardrijkskunde
□ Economie
□ Maatschappijwetenschappen
□ Management &
Organisatie
□ Natuurkunde*
□ Aardrijkskunde
□ Natuur, Leven &
Technologie
□ Wiskunde D **
□ Tekenen***
□ Handvaardigheid***
□ Muziek***
□ Filosofie
□ Frans
□ Duits
□ Bewegen, Sport
en Maatschappij
□ Economie
□ Maatschappijwetenschappen
□ Management &
Organisatie
□ Frans
□ Duits
□ Aardrijkskunde
□
Maatschappijwet
enschappen
□ Management &
Organisatie
□ Tekenen***
□
Handvaardigheid
***
□ Muziek***
□ Filosofie
□ Bewegen, Sport
en Maatschappij
□ Biologie
Kies 1 van:
□ Aardrijkskunde
□ Economie
□ Maatschappijwetenschappen
Kies 1 van:
□ Tekenen
□ Muziek
□ Filosofie
□ Frans
□ Duits
□ Wiskunde A*
□ Tekenen***
□ Handvaardigheid***
□ Muziek***
□ Filosofie
□ Frans
□ Duits
□ Aardrijkskunde
□ Economie
□ Maatschappijwetenschappen
□ Bewegen, Sport
en Maatschappij
□ Biologie
Kies 1 van:
□ Natuurkunde
□ Aardrijkskunde
□ Onderzoek &
Ontwerpen
□ Spaans
□ Frans
□ Duits
□ Aardrijkskunde
□ Informatica
□ Management &
Organisatie
□ Biologie
□ Kunst
Beeldend*
□ Kunst Muziek
* = Kunst Beeldend kan niet gekozen worden i.c.m. Management & Organisatie
Keuze –
examenvak
(ken)
□ Kies een van
de volgende
vakken:
* = Wanneer de gekozen vakken binnen C&M tevens leiden tot een profiel E&M, dan moet de leerling E&M kiezen.
** = Natuurkunde en Wiskunde D kunnen enkel gekozen worden i.c.m. Wiskunde B.
*** = Uit de ‘Kunst’ vakken Tekenen, Handvaardigheid en Muziek mag je er slechts 1 van de 3 kiezen.
Veluws College Twello 2015-2016
voor meer informatie kunt u terecht bij de decaan: Daniel Kers, [email protected]
1
Voor leerlingen valt er wat te kiezen wanneer je naar de HAVO wilt. Er is een groot verschil in het vakkenaanbod tussen verschillende scholen. Hierboven heb ik een vergelijking gemaakt tussen de twee HAVO
instellingen waar de meeste leerlingen vanuit Veluws College Twello naar doorsturen, wanneer ze naar het HAVO willen. Een passende vervolgschool kies je op basis van gevoel; zoals de sfeer, de locatie, de
manier van lesgeven, het type medestudenten en waar vrienden of vriendinnen heen gaan. Ook maak je een keuze op basis van praktische afwegingen zoals reisafstand, reistijd, reiskosten, excursies en de
manier van begeleiding. Daarnaast is het ook goed de keuze voor de HAVO instelling te basseren op toekomstgerichtheid. Wat is het vakkenaanbod nu waar ik later in mijn beroepsopleiding wat aan heb?
Voor dit laatste, toekomstgerichtheid, heb ik een overzicht gemaakt van de nieuwe bovenbouwvakken die op beide onderwijsinstellingen worden aangeboden. Heb je een grote interesse in een bepaalt vak, of
heb je een bepaalt vak nodig voor je beroepsopleiding dan kan dit meespelen voor de afweging welke onderwijsinstelling bij je past.
Nieuwe HAVO bovenbouw vakken op het
Veluws College - Walterbosch, Apeldoorn.
Nieuwe HAVO bovenbouw vakken op het
Etty Hillesum lyceum – Het Vlier, Deventer.
Het vak Informatica
Het vak Natuur, Leven en Technologie (NLT)
Weinig mensen zullen zich een voorstelling kunnen maken van een wereld zonder computers; ze zijn niet
meer weg te denken uit ons dagelijks leven. Mensen maken steeds meer gebruik van computers voor het
verkrijgen en bewerken van informatie. Bij het vak Informatica gaat het in de eerste plaats om de manier
waarop mensen met informatie omgaan. In de tweede plaats gaat het om het gebruik van machines
(computers) bij het verwerken van deze informatie.
NL&T is er speciaal voor leerlingen die een NG-profiel of een NT-profiel willen kiezen. NL&T laat zien hoe je
de onderwerpen die je bij de bètavakken leert, kunt toepassen en combineren met andere dingen die je al
weet. Je verdiept je in onderwerpen die bij de gewone bètavakken bijna niet aan bod komen. Zo kom je
van alles te weten over de nieuwste technieken in de geneeskunde, landbouw, forensische technieken,
ruimtevaart, de ontwikkeling van de aarde, de geheimen van cosmetica en nog veel meer dat te maken
heeft met wetenschap en techniek.
Interessant wanneer je:

Informatica vraagstukken wilt oplossen.

Meer wilt leren over hoe hardware, besturingssystemen en netwerken werken en hoe ze in
elkaar worden gezet.

Zowel zelfstandig als in een groep kunt werken.

Goed bent in verbanden te leggen en oplossingen te bedenken.
Interessant wanneer je:

Je leuk vind om aan de hand van thema’s nieuwe dingen te leveren.

Meer wilt leren over thema’s als forensische technieken, navigatie, effecten van alcohol,
energiezuinige woningen, aërosolen en vuile lucht.

Vakoverstijgend wilt leren. NLT omvat delen van natuurkunde, scheikunde, biologie en wiskunde.
Studielast: 320 uur.
Informatica is enkel een bovenbouw vak en dus voor iedereen nieuw.
Studielast: 320 uur.
NLT is enkel een bovenbouw vak en dus voor iedereen nieuw.
Het vak Onderzoek en ontwerpen (O&)
Het vak Bewegen, sport en maatschappij (BSM)
Het vak ‘onderzoeken en ontwerpen’ (O&O) is een vak voor liefhebbers van exact. In dit vak wordt
voornamelijk samen gewerkt aan projecten. Naast een flinke dosis kennis, leer je je fantasie te gebruiken
bij het vinden van oplossingen, door te zetten (ook als het even tegenzit!) en te werken volgens een
planning (met deadline!).
Bij bewegen sport en maatschappij gaat het om meer dan sport alleen. Je leert ook de achtergronden van
sportbeoefening. Je leert kijken naar bewegen, hoe je een lesplan of oefenplan maakt en hoe je jezelf en
anderen beter kunt leren bewegen. Ook leer je hoe je een sportevenement organiseert en op welke dingen
je dan allemaal moet letten. Bij het onderdeel sport en maatschappij komen onderwerpen aan bod als fair
play, de invloed van doping op de sport of de invloed van politiek en commercie (reclame).
Interessant wanneer je:

Goed kunt samenwerken

Het ook leuk vind om samen met anderen aan een vraagstuk te werken.

Graag wilt onderzoeken hoe iets werkt of in elkaar zit.

Het leuk vindt om bij echte bedrijven met een groep aan projecten te werken en de resultaten te
presenteren aan opdrachtgevers.

Ook jezelf en je teamgenoten kunt beoordelen op competenties zoals pannen en organiseren,
samenwerking, verantwoordelijkheid, initiatief nemen en leiding geven.
Interessant wanneer je:


Naast zelf sporten ook de theorie erachter wilt weten.
Meer wilt leren over de thema’s; vaardigheden, regelen, gezondheid en samenleving i.c.m.

bewegen en sport.
Verder wilt in de Sport-, therapie- of gezondheidszorg opleidingen.
Studielast 320 uur.
Studielast: 320 uur.
Veluws College Twello 2015-2016
voor meer informatie kunt u terecht bij de decaan: Daniel Kers, [email protected]
2
Nieuwe HAVO bovenbouw vakken op het
Veluws College - Walterbosch, Apeldoorn.
Nieuwe HAVO bovenbouw vakken op het
Etty Hillesum lyceum – Het Vlier, Deventer.
Het vak Spaans elementair
Het vak Wiskunde D
Spaans wordt over de hele wereld veel gesproken als “moedertaal” Op het gebied van cultuur en
economie speelt Spaans een steeds belangrijkere rol. Bij het vak Spaans elementair leer je vooral spreken,
luisteren en lezen en we proberen de onderwerpen vooral te laten aansluiten bij wat je daadwerkelijk kunt
gebruiken.
Bij het vak wiskunde leer je vaardigheden aan die je kunt gebruiken om eenvoudige en complexe
vraagstukken op te lossen. Beroepen als bouwkundige, bedrijfseconoom of levensmiddelentechnoloog
gebruiken veel wiskunde om vraagstukken op te lossen. Wiskunde D is vooral een verdieping op de
wiskundige thema’s; statistiek, kansrekening, vergelijkingen, algebra.
Interessant wanneer je:

Spaans een mooie taal vind om te leren.

Je denkt aan een toekomst in de toeristische of commerciële sector.

Meer wilt leren over Spanje en de Spaanse cultuur.
Interessant wanneer je:

Een verdieping zoekt op wiskunde B en het wiskundig redeneren.

Meer wilt leren over toegepaste analyse, ruimtemeetkunde en wiskunde in technologie.

Een technische- of wetenschappelijke studie wilt volgen.
Studielast: 360 uur.
Studielast: 320 uur.
Wiskunde D is enkel te kiezen als aanvulling op wiskunde B.
Het vak Kunst (Beeldende Vormgeving)
Het vak Tekenen
In dit vak ben je je eigen onderzoeker. Je vergelijkt het werk van kunstenaars uit verschillende eeuwen met
je eigen werk en ideeën. Zo kom je erachter wat die kunstenaars bedoeld hebben met hun werk. Er is veel
tijd voor praktijkopdrachten waarbij je jouw fantasie in beeld brengt. Hiervoor gebruik je allerlei
materialen en technieken als handvaardigheid, tekenen, ruimtelijk werken en schilderen. Alle opdrachten
hebben hun eigen thema, bijvoorbeeld kunst en wetenschap of kunst en macht. Als je eigen kunstwerk af
is leer je zelf te kijken naar je werk en het een cijfer te geven. Je zult veel dingen herkennen uit het vak
CKV.
De wereld om je heen is je inspiratiebron bij het vak tekenen. Alledaagse voorwerpen, maar ook personen
en fantasieën kun je bij dit vak omzetten in een beeld. Hierbij heb je allerlei verschillende materialen en
technieken tot je beschikking, zoals potlood, krijt, olieverf, en Oost-Indische inkt. In de tekenles leer je hoe
de verschillende materialen, technieken, vormen en kleuren kunt gebruiken bij het tot stand brengen van
je eigen ontwerp. Door het werk van bekende en onbekende kunstenaars te bestuderen, doe je extra
inspiratie op.
Interessant wanneer je:

Meer wilt leren over kunstgeschiedenis en de vorm en het doel van beeldende kunst.

Op je eigen manier creatief bezig wilt zijn.

Denkt aan een vervolgopleiding waarbij creativiteit en kunstgeschiedenis centraal staan.
Interessant wanneer je:

Wilt experimenteren met het toepassen van de basisbegrippen en –technieken van tekenen.

Op je eigen manier creatief bezig wilt zijn met tekenen.

Denkt aan een vervolgopleiding waarbij creativiteit en het omzetten van ideeën op beeld centraal
staan.
Studielast: 320 uur.
Studielast: 320 uur
Het vak Maatschappijwetenschappen (MaW)
Het vak Handvaardigheid
Hebben geweld en seks op televisie en internet een slechte invloed op jongeren? Hoe kun je invloed
uitoefenen op de politiek? Heeft ontwikkelingshulp eigenlijk wel zin? Dit zijn voorbeelden van vragen die je
bij Maatschappijwetenschappen probeert te beantwoorden. Bij dit vak doe je inzicht op in
maatschappelijke processen en theorieën over de wereld waarin je leeft.
Handvaardigheid is niet alleen een leuk vak, het is ook goed voor je algemene ontwikkeling. Het stimuleert
je vindingrijkheid en je vermogen tot het oplossen van problemen. Bij handvaardigheid leer je hoe je een
ontwerp voor een gebruiks- of kunstvoorwerp maakt en welke materialen je daarbij kunt gebruiken.
Daarnaast leer je ook theorie: je krijgt een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in de
schilderkunst, beeldhouwkunst, architectuur en toegepaste vormgeving.
Interessant wanneer je:



Het leuk vind om actuele gebeurtenissen te analyseren en hiervoor oplossingen te bedenken.
Het leuk vind om te debatteren, discussiëren en te presenteren.
Wilt leren artikelen te schrijven die geschikt zijn voor publicatie in kranten en tijdschriften.
Veluws College Twello 2015-2016
Interessant wanneer je:

Het leuk vind om zelf creatief bezig te zijn met allerlei materialen.

Meer wilt leren over het proces van idee tot een gebruiks- of kunstvoorwerp.
voor meer informatie kunt u terecht bij de decaan: Daniel Kers, [email protected]
3


Wilt leren kritisch te kijken naar allerlei soorten informatie en informatiebronnen. (Hoe
betrouwbaar en onafhankelijk zijn deze?)
Denkt aan sociaal-wetenschappelijke, journalistieke, en sociaal-maatschappelijke
vervolgopleidingen.

Denkt aan creatieve vervolgopleidingen zoals de PABO, Kunstacademie, modeacademie en
grafische opleidingen.
Studielast: 320 uur.
Studielast: 320 uur.
Het vak Management en Organisatie (M&O)
Het vak Filosofie
Bij het vak Economie kijk je naar de economie van een land, bij het vak M&O onderzoek je wat er allemaal
komt kijken bij het leiden (managen) van een organisatie. Organisaties heb je in allerlei vormen. Bedrijven,
stichtingen, verenigingen en overheidsinstellingen zijn een paar voorbeelden. Binnen al deze organisaties
moet het management keuzes maken en die keuzes hangen weer nauw samen met de gestelde doelen van
de organisatie. Bij veel bedrijven is dat winst maken, maar er zijn ook organisaties waarbij het niet om de
winst draait, zoals de overheid. Bij M&O onderzoek je de samenhang tussen de doelen van de organisatie
en de keuzes die gemaakt moeten worden. Een paar voorbeelden hiervan zijn: Welke producten worden
er gemaakt? Welke diensten worden verleend? Hoe wordt de prijs bepaald? Hoe promoten we de
producten of diensten? Waar komt het kapitaal vandaan?
De filosofie of wijsbegeerte stamt uit de 5de eeuw vóór Christus en is daarmee de oudste theoretische leer.
In het Grieks is het woord 'filosofia' een samenstelling van de woorden voor 'liefde' en voor 'wijsheid'. In
het dagelijks taalgebruik hoor je het woord wel eens, bijvoorbeeld om iemands uitgangspunten aan te
duiden, zoals in 'iemands filosofie' of 'het sluit niet aan op de filosofie van ons bedrijf'. Filosofie betekent
dus letterlijk 'liefde voor de wijsheid' en het gaat over visies op alle mogelijke aspecten van het leven.
Filosofie is een studie, maar anders dan bij de meeste wetenschappelijke studies, kun je bij filosofie niets
bewijzen. Je kunt geen experiment doen om aan te tonen dat jouw filosofie klopt. Wel kun je jouw visie
uiteenzetten door redeneringen en gedachte-experimenten, door zorgvuldig de filosofische problemen te
formuleren en door te zoeken naar oplossingen en argumenten die deze oplossingen ondersteunen.
Hiervoor moet je dus in staat zijn om je gedachten helder te verwoorden, zowel schriftelijk als mondeling.
Interessant wanneer je:

Goed verbanden kunt leggen, oorzaak en gevolg kunt aangeven en conclusies kunt trekken aan
de hand van tekst en cijfers.

Het leuk vind om je te verdiepen in de werking van organisaties en het managen van
organisaties.

Je meer wilt leren over het maken van goed afgewogen besluiten.

Een verdieping zoekt op het vak economie.

Denkt aan een toekomst in het bedrijfsleven.
Interessant wanneer je:

Meer wilt leren over de bekende filosofen uit de geschiedenis zoals Plato, Socrates, Nietzsche,
Boeddha en Confucius.

Meer wilt leren over hoe Westerse- en Oosterse opvattingen invloed hebben op de allerdaagse
cultuur en zelf jouw handelen.

Meer over jezelf wilt leren als persoon in de maatschappij.

Meer wilt leren over hoe je vanuit een andere filosofische visie en cultuur tegen een vraagstuk
kunt aankijken.
Studielast: 320 uur.
Studielast: 320 uur.
-
Het vak Maatschappijwetenschappen (MaW)
Zie omschrijving bij VC Walterbosch.
-
Het vak Management en Organisatie (M&O)
Zie omschrijving bij VC Walterbosch.
Veluws College Twello 2015-2016
voor meer informatie kunt u terecht bij de decaan: Daniel Kers, [email protected]
4
Download