technisch-ontwerp

advertisement
TECHNISCH ONTWERP INHOUD
Stap vier bij projecten
WAT STAAT IN JE ONTWERP
In basis hetzelfde als het
functioneel ontwerp
Met ???
Hint: Hoort bij de realisatie
TECHNISCH ONTWERP
Welke technieken kiezen we?
Waar wordt data opgeslagen?
Hoe worden Ingevoerde
gegevens verwerkt?
En andere vragen.
REKENING HOUDEN MET
de hoeveelheid gegevens
de toegankelijkheid van de gegevens
(gegevens van externe bronnen)
de toegangssnelheid / de responstijden
de verwerkingssnelheid
de onderhoudbaarheid
DE AANVULLINGEN OP HET FO
 Beschouwing plan van aanpak en functioneel ontwerp
 Techniek keuze (webbased / lokaal, keuze programmeertaal, keuze database)
 Fasering / volgorde van ontwikkelen / planning van de componenten (indien
nodig)
 Opslagstructuur, databaseontwerp
 Specificatie van procedures
 Specificatie deeltesten en de eindtest. Dus ook het opstellen van testgevallen
 De te toetsen onderdelen in de bijlage dienen uitgebreid te worden met de extra
bekend geworden eisen aan de programmatuur.
Vervolg op een ontwerp!
VOORBEREIDING OP REALISATIE
 De ontwikkelaar moet alle antwoorden hebben op zijn vragen
 Voor toekomstig onderhoud is dit document vaak een startpunt
 Technische details horen er bij:





Ontwikkelomgeving
Toegangsgegevens database, cloud e.d.
Ontwikkelstandaard
Lay-out van de software
Beschrijving van de mappen / bestanden
 Zijn de middelen en randvoorwaarden inmiddels beschikbaar?
Is het haalbaar?
MANAGEMENTSAMENVATTING
 Op basis van een managementsamenvatting moet een projectmanager of
opdrachtgever een besluit kunnen maken, bijv. of het project wel of niet verder
mag doorgaan.
 Een managementsamenvatting is max. één A4 en bevat concrete feiten die
belangrijk zijn voor de besluitvorming.
 Een voorstel, de te maken keuzes of een advies wordt gewaardeerd
LAATSTE HINTS
 Dit is je laatste kans om de wensen en eisen nog te beïnvloeden!
 Op basis van dit document komt een wederom GO/NO-GO moment
Zijn er vragen?
Download