Governance OBSV: actuele ontwikkelingen

advertisement
Henk Stultiens
voorzitter OBSV Governance groep



IT-Governance oftwel IT-besturing richt zich op
de besluitvorming rond Informatie Technologie
i.c. OBSV
Oorspronkelijk was deze besluitvorming in
handen van IT-ers, echter dit bleek niet altijd in
het voordeel van belanghebbenden
Een van de vele definities:
Het raamwerk van besluitvorming en
verantwoordelijkheid in een organisatie of in een
geheel van organisaties zoals een keten of
community, om het gewenste resultaat met ICT te
realiseren
Partijen:
Rolverdeling:
Veiligheidsregio
•Klant: heeft via netwerken M&V
en IM invloed in beleidsgroep
OBSV gebruiker
•Gebruiker: heeft via key user
concept invloed op functioneel
beheer
•IFV
•Service provider:
contractmanagement,
communicatie, beheercoordinatie
Leverancier (MACS, IBM, RackSpace)
•Ontwikkelaar/beheerder: voert
technisch/applicatiebeheer uit

Beleidsgroep (“Governance groep”)
bestaande uit vertegenwoordigers uit netwerken
Materieel & Verwerving, Informatie Management en IFV
Taak/verantwoordelijkheid:
strategisch/tactische plan- en besluitvorming

Gebruikersgroep (“Key User groep”)
bestaande uit de key users van de deelnemende regio’s,
IFV en MACS
Taak/verantwoordelijkheid:
functioneel beheer, besluitvorming wijzigingsvoorstellen
Aanbesteding beheer en hosting:
nieuwe overeenkomst met MACS BV, externe hosting
 Doorontwikkeling OBSV:





mobiel gebruik
identificatie assets door barcode/RFID
Beschikbaarheid KPI’s
toeleveranciers ook toegang OBSV
Afstemming c.q. implementatie van OBSV op
werkprocessen:
onderzoek functioneel ontwerp
materieelbeheersysteem
 Kostendoorrekening op basis van puntensysteem


Sterke punten
 functioneel uitgebreid asset management pakket (Maximo),





wereldwijd aan de top
gerenommeerde softwarefabrikant (IBM), waarbij continuïteit
gewaarborgd is
behoefte aan functionele groei wordt ondersteund door
Maximo
specifiek geconfigureerd voor brandweer met 10 jaar ervaring
architectuur op basis van 1 landelijke database
Zwakke punten
 uitgebreide functionaliteit voor gebruiker nu soms wel complex
 kosten: Maximo is geen goedkoop pakket

Kansen
 behoefte aan landelijke overzichten, ook vanuit operatie:
wordt ondersteund door OBSV (werkt met 1 database)
 eventuele samenvoegingen regio’s:
met een architectuur op basis van 1 database is dit geen probleem is voor OBSV
 behoefte aan ketenautomatisering:
toeleveranciers hebben directe (maar wel beperkte ) toegang waardoor bv. keuringsgegevens meteen in
OBSV kunnen worden gezet
 onderhoudsbeheer ontwikkelt zich verder bij regio’s:
behoefte aan functionele groeimogelijkheden wordt door OBSV ondersteund

Bedreigingen
 onderhoudsbeheer staat bij veel regio’s nog aan het begin van de ontwikkeling, waardoor neiging
bestaat tot de keuze voor eenvoudiger pakketen, die nu passen maar in de toekomst wellicht tekort
gaan schieten:
goede voorlichting naar regio’s en inbreng expertise onderhoudsbeheer noodzakelijk
 gebruikers vinden OBSV nog wel eens ingewikkeld in gebruik omdat de geboden functionaliteit niet
aangepast is op huidige vraag:
extra aandacht voor afstemming van configuratie op de huidige behoefte en gebruikerstraining
 bezuinigingen waardoor kosten probleem worden:
realiseren schaalvoordelen door meer gemeenschappelijk gebruik i.c. meer regio’s naar OBSV
Download