Na het lezen van dit hoofdstuk, zul je in staat zijn om:

advertisement
Na het lezen van dit hoofdstuk, zul je in staat zijn om:
1 uit te leggen waarom een juiste analyse van een kostenpost afhankelijk is van hoe de
kostenpost zal worden gebruikt
2 te begrijpen wat het verschil is tussen variabele kosten en vaste kosten en waarom dit verschil
belangrijk is
3 informatie over kostengedrag te gebruiken om de break-evenafzet van een bedrijf te berekenen
4 te laten zien waarom het begrip alternatieve kosten (opportunity costs) wordt gebruikt voor de
besluitvorming op korte termijn en hoe alternatieve kosten zich verhouden tot ‘gewone’ kosten
5 uit te leggen waarom management accountants de begrippen kosten op de lange termijn en
kosten op de korte termijn hebben ontwikkeld en hoe deze verschillende kosten worden
gebruikt in de besluitvorming
6 uit te leggen wat de moderne benadering is van kostenindelingen op basis van de aard van de
activiteit
7 uit te leggen wat wat life-cycle cost inhoudt en wat dit betekent voor besluiten met betrekking tot
nieuwe producten en de aankoop van producten
Download