Hoofdstuk 8 Politieke besluitvorming

advertisement
…..LET OP………….
Deze powerpoint gaat over de Politieke
besluitvorming.
De powerpoint bevat de basisstof die je moet
kennen om het centraal schriftelijk met succes
te kunnen maken.
Zorg dus dat je ALLES goed kent en door hebt wat er in deze
POWERPOINT staat.
Vergeet niet ook het BOEK te bestuderen/raadplegen.
Zonder deze basiskennis is het maken
van inzichtvragen – die veel op het
examen voorkomen – onbegonnen
werk.
VEEL SUCCES
Hoofdstuk 8
Politieke besluitvorming
Centrale vraag
In dit hoofdstuk staat de vraag centraal:
“Hoe verloopt de politieke besluitvorming?”
Met als deelvragen:
1. “Hoe leidt een maatschappelijke probleem in de samenleving tot politieke besluiten?”
2. “Welke invloed hebben ambtenaren en politieke partijen op de besluitvorming?”
Besluitvorming in 4 fasen
Fase 1
Invoer: uiten van wensen waardoor het als een politiek probleem wordt erkend.
Voorbeeld: Het willen verhogen van de maximumsnelheid naar 130 km/uur op zoveel
mogelijk snelwegen.
Deze groepen proberen hun ideeVoorstanders:
- veel automobilisten
ën en eisen onder de aandacht
- bedrijfsleven
van politici te brengen o.a. via de
massamedia.
Tegenstanders: - milieubeweging
- mensen die in de buurt
Hierdoor kan een vraagstuk op de
van de snelweg wonen
politieke agenda komen.
}
Hoofdstuk 8
Fase 2
Omzetting: het afwegen van de politieke problemen en het bedenken van een
oplossing.
Bij voorbeeld: Wat krijgt de prioriteit? De economie (130 km/uur) of het milieu (geen 130
km/uur). Op alle snelwegen of op een gedeelte 130 km/uur of helemaal niet?
Er wordt een oplossing bedacht / keuze gemaakt.
Dit heet beleidsvoorbereiding.
Fase 3
Omzetting: de besluitvormingsfase
Er wordt een besluit genomen door het kabinet en daarna beslist de volksvertegenwoordiging.
(Op gemeentelijk niveau het College van Burgemeester en Wethouders en de gemeenteraad en op
provinciaal niveau Gedeputeerde Staten en de Provinciale Staten.)
Fase 4
Uitvoer: besluiten uitvoeren
Het besluit wordt uitgevoerd. 130 km/uur op diverse snelwegen is een feit. Mensen uiten hun ervaringen met het besluit
en delen die weer met de publieke opinie en politici. Dit heet
terugkoppeling en kan weer leiden tot fase 1.
Hoofdstuk 8
Ambtenaren
1. Ministers, gedeputeerden en wethouders zijn politiek
verantwoordelijk maar ze kunnen niet zonder de
deskundigheid en ervaring van ambtenaren.
2. Ministers, gedeputeerden en wethouders zijn vaak
maar enkele jaren in functie. Ambtenaren blijven
vaak jaren op hun post. Ze zijn een vaste waarde.
 Uit bovenstaande volgt dat hoge ambtenaren veel
politieke invloed hebben.
Politieke partijen
 Politiek partijen spelen een grote rol tijdens de besluitvorming.
- Ze brengen hun standpunten naar voren.
- Ze beïnvloeden mensen in politieke functies.
- Ze leveren mensen voor politieke functies.
- Ze vertegenwoordigen regelmatig belangen van maatschappelijke organisaties.
 Invloed van een regeringspartij is groter dan van een oppositiepartij.
 Geen één partij heeft in Nederland de meerderheid. Daarom moeten partijen
onderhandelen over samenwerking en dus compromissen sluiten.
Hoofdstuk 8
Download